Pátek, 1 července, 2022

Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Tento obsah je určen pouze pro registrované

Pro odemknutí tohoto obsahu se prosím zaregistrujte a následně vyberte svůj plánu odběru. Pro získání přístupu se zaregistrujte vpravo nahoře.
Vaše e-mailová adresa je 100% chráněna před spamem!

Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018)

Předání rodinné firmy

Zkusme přirovnat rodinnou firmu k automobilu, který jede dejme tomu po silnici, některý tedy i po dálnici a některý po polní cestě, typ automobilu si zvolte sami. Výměna na pozici řidiče – majitele, a tudíž téma nástupnictví musí být nejlépe zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo ke zpomalení vozu, změnu pruhu nebo snad kolizi.

V nejlepším případě dojde ke zrychlení vozu anebo alespoň udržení stavu vozu na předchozí úrovni. Jde tedy o maximální udržení jakési dynamiky firmy. Samozřejmě, že vůz může vykazovat již problémy s jeho stářím a nový řidič to může zjistit až při samotné jízdě, vzniklé problémy je pak třeba opravovat. I tato část patří do tématu nástupnictví.

V autě majitel také nesedí sám, ale s ním celá rodina. Cesta podnikání je jakýmsi pohledem z vozu směrem ven, ale i dovnitř. Nálada řidiče, nálada rodiny, zvolená cesta, rychlost jízdy, opravy a problémy atd. Rodinné podnikání je tedy cestou rodiny a byznysu zároveň.

„Pro hodně lidí je představa o rodině, která podniká spíše pozitivní. Moje zkušenost je taková, že tomu tak spíše není. Je to daleko náročnější a riziková cesta, v které často hrajete o vše!“ –  Petr Kmošek

Jak úspěšně předat firmu?

V rámci celkového procesu předávání firmy majitelem může docházet k několikastrannému problému. Problém může nastat ze strany majitele, ale tak ze strany nástupce, ale také v rovině metodiky a odborných chyb, a nakonec zde máme samotnou dynamiku a celkovou emoci tohoto procesu.

Další článek:  Přežití rodinného podniku: Jak se vypořádat s nástupnictvím v rodinném podniku?

Když opustíme téma majitele rodinné firmy, z mého předchozího článku: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/, máme zde nástupce, ten však může v celém procesu nástupnictví také způsobit nekonečno překážek.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neřeším“

Slovo neřeším má zde celou řadu výkladů. Buď se bojí obvinění, že chce peníze, moc a kontrolu nad firmou nebo je zde strach z převzetí zodpovědnosti, skrytý za slovem neřeším. A nakonec v poslední době častý jev, generace vnímá podnikání svých rodičů, sourozenců jinak než oni. Nemají zkrátka o toto téma zájem, neřeší ho. Toto téma již dávno vnitřně opustili a již pro ně není tématem.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nezájem“

Toto je horší stav. Když majitel kouká do rodiny a nemá jinou volbu, je to často dost nepříjemná a bezvýchodná situace. Jiná kariéra, jiná perspektiva, jiné hodnoty, jiná země, jiná představa o životě, to samo o sobě dost stačí na to, aby již o tuto nabídku nebyl zájem. O to důležité je vnímat souvislosti nástupnictví a pokračovatele a také tomu přizpůsobit téma v rodině. Možná se i ohlédnout zpět a zjistit, kdy ke startu nezájmu vlastně došlo.

Na základě vývoje demografické křivky se dají v následujících 10 až 15 letech v České republice očekávat významné přesuny majetku, které jsou spjaty s předáváním podniků z jedné generace na druhou. To, zda takové společnosti v dlouhodobém horizontu přežijí, a jestli budou schopny vybudovaný majetek zachovat do budoucna, do velké míry závisí na strategickém plánování nástupnictví provedeném důkladně, transparentně a s dostatečným předstihem. Zdroj: Deloitte

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neumím“

Tento stav a situace je také dost častá a opět je důkazem nezvládnutí nástupnictví v rodinné firmě. Nástupce zkrátka nemá kompetence a odborné a charakterové vlastnosti pro převzetí tohoto náročného úkolu. Jeden věc je, pokud je to zjevný hendikep nebo spíše toto téma bylo upozaděno. Majitel tuto situaci vnímá již dlouho, ale neřeší ji, možná vnitřně nějak obhajuje. Některé kompetence se dají doladit, ale ostatní nikoli, odbornost se dá dohnat, ale s charakterem je to často běh na dlouhou trať. Řešením je zde pak interim manager, případně hledání nástupce mimo vody rodiny.

Další článek:  Rodina a firma? Citlivá témata podnikání v rodině

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nemám čas“

Jako v mém předchozím článku i zde je čas významným činitelem téma nástupnictví. Majitel chce předat až v období stáří, ale na to není čas. Není tedy trpělivost nástupce se na tuto roli dostatečně připravit. Nástupce postrádá trpělivost nebo pokoru nebo je prostě jen zvyklý na to, aby se věci dělaly tak, jako to dělají jeho rodiče v podnikání, tedy ihned!

Nástupce/kyně rodinné firmy „Sourozenci“

Dalšího členy rodiny musíme v tématu nástupnictví zohlednit také. Mají svou zásadní pozici. To, kdo bude nástupcem může být pak velice citlivé téma. Bude to ten, který je ve firmě každý den nebo ten, co je v USA a přiletí dvakrát do roka? Jeden je takový a druhý makový? Rozhodování majitele není jednoduché, obzvláště tehdy, pokud musí volba padnout pouze na jednoho ze sourozenců. Když sedím s majiteli, často jsou to dlouhé diskuse plné emoci, které je třeba vést k úspěšnému konci.

Témata překážek na straně nástupce je daleko více, ale toto jsou ty nejčastější. Role poradců v tématu nástupnictví je pak klíčová v momentě, kde majitel chce získat objektivní pohled na toto téma a především vše řádně naplánovat.

Další článek:  Jak úspěšně rozvíjet a motivovat vaše zaměstnance?

Každý přece chce pro svou firmu a její pokračování to nejlepší…

Příčiny neúspěchu procesu nástupnictví ve firmách

Celkové nepochopení situace, a především závažnosti a složitosti situace. Podcenění procesu tohoto tématu. Vznik významných chyb v realizaci nástupnictví:

  1. Obcházení tématu a řešení souvisejících témat, jako je oblast právní nebo daňová.
  2. Takřka žádné plánování na úrovni rodiny.
  3. Volba nástupce, ale bez podrobnější analýzy.
  4. Nulová komunikace, a tudíž deformované výsledné očekávání.
  5. Nezájem řešení sporů v rodině a rodinné firmě.
  6. Odvolávání na původního majitele a nerespektování nástupce.
  7. Naopak silný distance nástupce od původního majitele a otočení věcí o 360°.
  8. Chybná volba nástupce a propad dynamiky firmy.

Nedávný průzkum odhalil, že ve vyspělých trzích jako je Velká Británie či USA má méně než 50 % majitelů vypracován formální plán nástupnictví a provádí řízené předání společnosti svým nástupcům. Není tedy divu, že se pouze 30 % rodinných firem ve světě dožije druhé generace majitelů. V České republice bude bohužel taková statistika pravděpodobně ještě pesimističtější. Řízení společnosti bez plánu nástupnictví může narušit její provoz, vést k nejistotě a konfliktům, což může následně ohrozit její budoucí konkurenceschopnost, a dokonce i existenci. Zdroj: Deloitte

Další zajímavé odkazy:

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte, že každá firma takovou Pandořinu skříňku má. Když jsem si toto zjištění uvědomil, vnitřně jsem...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018) Předání...