Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

České rodinné firmy čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, ale pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu!

192

Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018)

Předání rodinné firmy

Zkusme přirovnat rodinnou firmu k automobilu, který jede dejme tomu po silnici, některý tedy i po dálnici a některý po polní cestě, typ automobilu si zvolte sami. Výměna na pozici řidiče – majitele, a tudíž téma nástupnictví musí být nejlépe zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo ke zpomalení vozu, změnu pruhu nebo snad kolizi.

V nejlepším případě dojde ke zrychlení vozu anebo alespoň udržení stavu vozu na předchozí úrovni. Jde tedy o maximální udržení jakési dynamiky firmy. Samozřejmě, že vůz může vykazovat již problémy s jeho stářím a nový řidič to může zjistit až při samotné jízdě, vzniklé problémy je pak třeba opravovat. I tato část patří do tématu nástupnictví.

Institut rodinných firem

V autě majitel také nesedí sám, ale s ním celá rodina. Cesta podnikání je jakýmsi pohledem z vozu směrem ven, ale i dovnitř. Nálada řidiče, nálada rodiny, zvolená cesta, rychlost jízdy, opravy a problémy atd. Rodinné podnikání je tedy cestou rodiny a byznysu zároveň.

„Pro hodně lidí je představa o rodině, která podniká spíše pozitivní. Moje zkušenost je taková, že tomu tak spíše není. Je to daleko náročnější a riziková cesta, v které často hrajete o vše!“ –  Petr Kmošek

Jak úspěšně předat firmu?

V rámci celkového procesu předávání firmy majitelem může docházet k několikastrannému problému. Problém může nastat ze strany majitele, ale tak ze strany nástupce, ale také v rovině metodiky a odborných chyb, a nakonec zde máme samotnou dynamiku a celkovou emoci tohoto procesu.

Další článek:  Problémy rodinného podnikání. Studie rodinných firem

Když opustíme téma majitele rodinné firmy, z mého předchozího článku: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/, máme zde nástupce, ten však může v celém procesu nástupnictví také způsobit nekonečno překážek.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neřeším“

Slovo neřeším má zde celou řadu výkladů. Buď se bojí obvinění, že chce peníze, moc a kontrolu nad firmou nebo je zde strach z převzetí zodpovědnosti, skrytý za slovem neřeším. A nakonec v poslední době častý jev, generace vnímá podnikání svých rodičů, sourozenců jinak než oni. Nemají zkrátka o toto téma zájem, neřeší ho. Toto téma již dávno vnitřně opustili a již pro ně není tématem.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nezájem“

Toto je horší stav. Když majitel kouká do rodiny a nemá jinou volbu, je to často dost nepříjemná a bezvýchodná situace. Jiná kariéra, jiná perspektiva, jiné hodnoty, jiná země, jiná představa o životě, to samo o sobě dost stačí na to, aby již o tuto nabídku nebyl zájem. O to důležité je vnímat souvislosti nástupnictví a pokračovatele a také tomu přizpůsobit téma v rodině. Možná se i ohlédnout zpět a zjistit, kdy ke startu nezájmu vlastně došlo.

Na základě vývoje demografické křivky se dají v následujících 10 až 15 letech v České republice očekávat významné přesuny majetku, které jsou spjaty s předáváním podniků z jedné generace na druhou. To, zda takové společnosti v dlouhodobém horizontu přežijí, a jestli budou schopny vybudovaný majetek zachovat do budoucna, do velké míry závisí na strategickém plánování nástupnictví provedeném důkladně, transparentně a s dostatečným předstihem. Zdroj: Deloitte

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neumím“

Tento stav a situace je také dost častá a opět je důkazem nezvládnutí nástupnictví v rodinné firmě. Nástupce zkrátka nemá kompetence a odborné a charakterové vlastnosti pro převzetí tohoto náročného úkolu. Jeden věc je, pokud je to zjevný hendikep nebo spíše toto téma bylo upozaděno. Majitel tuto situaci vnímá již dlouho, ale neřeší ji, možná vnitřně nějak obhajuje. Některé kompetence se dají doladit, ale ostatní nikoli, odbornost se dá dohnat, ale s charakterem je to často běh na dlouhou trať. Řešením je zde pak interim manager, případně hledání nástupce mimo vody rodiny.

Další článek:  Přežití rodinného podniku: Jak se vypořádat s nástupnictvím v rodinném podniku?

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nemám čas“

Jako v mém předchozím článku i zde je čas významným činitelem téma nástupnictví. Majitel chce předat až v období stáří, ale na to není čas. Není tedy trpělivost nástupce se na tuto roli dostatečně připravit. Nástupce postrádá trpělivost nebo pokoru nebo je prostě jen zvyklý na to, aby se věci dělaly tak, jako to dělají jeho rodiče v podnikání, tedy ihned!

Nástupce/kyně rodinné firmy „Sourozenci“

Dalšího členy rodiny musíme v tématu nástupnictví zohlednit také. Mají svou zásadní pozici. To, kdo bude nástupcem může být pak velice citlivé téma. Bude to ten, který je ve firmě každý den nebo ten, co je v USA a přiletí dvakrát do roka? Jeden je takový a druhý makový? Rozhodování majitele není jednoduché, obzvláště tehdy, pokud musí volba padnout pouze na jednoho ze sourozenců. Když sedím s majiteli, často jsou to dlouhé diskuse plné emoci, které je třeba vést k úspěšnému konci.

Témata překážek na straně nástupce je daleko více, ale toto jsou ty nejčastější. Role poradců v tématu nástupnictví je pak klíčová v momentě, kde majitel chce získat objektivní pohled na toto téma a především vše řádně naplánovat.

Další článek:  Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmy

Každý přece chce pro svou firmu a její pokračování to nejlepší…

Příčiny neúspěchu procesu nástupnictví ve firmách

Celkové nepochopení situace, a především závažnosti a složitosti situace. Podcenění procesu tohoto tématu. Vznik významných chyb v realizaci nástupnictví:

  1. Obcházení tématu a řešení souvisejících témat, jako je oblast právní nebo daňová.
  2. Takřka žádné plánování na úrovni rodiny.
  3. Volba nástupce, ale bez podrobnější analýzy.
  4. Nulová komunikace, a tudíž deformované výsledné očekávání.
  5. Nezájem řešení sporů v rodině a rodinné firmě.
  6. Odvolávání na původního majitele a nerespektování nástupce.
  7. Naopak silný distance nástupce od původního majitele a otočení věcí o 360°.
  8. Chybná volba nástupce a propad dynamiky firmy.

Nedávný průzkum odhalil, že ve vyspělých trzích jako je Velká Británie či USA má méně než 50 % majitelů vypracován formální plán nástupnictví a provádí řízené předání společnosti svým nástupcům. Není tedy divu, že se pouze 30 % rodinných firem ve světě dožije druhé generace majitelů. V České republice bude bohužel taková statistika pravděpodobně ještě pesimističtější. Řízení společnosti bez plánu nástupnictví může narušit její provoz, vést k nejistotě a konfliktům, což může následně ohrozit její budoucí konkurenceschopnost, a dokonce i existenci. Zdroj: Deloitte

Další zajímavé odkazy:

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

- Reklama -