DomůKrizový management | Crisis managementJak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

České rodinné firmy čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, ale pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu!

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018)

Předání rodinné firmy

Zkusme přirovnat rodinnou firmu k automobilu, který jede dejme tomu po silnici, některý tedy i po dálnici a některý po polní cestě, typ automobilu si zvolte sami. Výměna na pozici řidiče – majitele, a tudíž téma nástupnictví musí být nejlépe zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo ke zpomalení vozu, změnu pruhu nebo snad kolizi.

V nejlepším případě dojde ke zrychlení vozu anebo alespoň udržení stavu vozu na předchozí úrovni. Jde tedy o maximální udržení jakési dynamiky firmy. Samozřejmě, že vůz může vykazovat již problémy s jeho stářím a nový řidič to může zjistit až při samotné jízdě, vzniklé problémy je pak třeba opravovat. I tato část patří do tématu nástupnictví.

V autě majitel také nesedí sám, ale s ním celá rodina. Cesta podnikání je jakýmsi pohledem z vozu směrem ven, ale i dovnitř. Nálada řidiče, nálada rodiny, zvolená cesta, rychlost jízdy, opravy a problémy atd. Rodinné podnikání je tedy cestou rodiny a byznysu zároveň.

„Pro hodně lidí je představa o rodině, která podniká spíše pozitivní. Moje zkušenost je taková, že tomu tak spíše není. Je to daleko náročnější a riziková cesta, v které často hrajete o vše!“ –  Petr Kmošek

Jak úspěšně předat firmu?

V rámci celkového procesu předávání firmy majitelem může docházet k několikastrannému problému. Problém může nastat ze strany majitele, ale tak ze strany nástupce, ale také v rovině metodiky a odborných chyb, a nakonec zde máme samotnou dynamiku a celkovou emoci tohoto procesu.

Když opustíme téma majitele rodinné firmy, z mého předchozího článku: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/, máme zde nástupce, ten však může v celém procesu nástupnictví také způsobit nekonečno překážek.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neřeším“

Slovo neřeším má zde celou řadu výkladů. Buď se bojí obvinění, že chce peníze, moc a kontrolu nad firmou nebo je zde strach z převzetí zodpovědnosti, skrytý za slovem neřeším. A nakonec v poslední době častý jev, generace vnímá podnikání svých rodičů, sourozenců jinak než oni. Nemají zkrátka o toto téma zájem, neřeší ho. Toto téma již dávno vnitřně opustili a již pro ně není tématem.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nezájem“

Toto je horší stav. Když majitel kouká do rodiny a nemá jinou volbu, je to často dost nepříjemná a bezvýchodná situace. Jiná kariéra, jiná perspektiva, jiné hodnoty, jiná země, jiná představa o životě, to samo o sobě dost stačí na to, aby již o tuto nabídku nebyl zájem. O to důležité je vnímat souvislosti nástupnictví a pokračovatele a také tomu přizpůsobit téma v rodině. Možná se i ohlédnout zpět a zjistit, kdy ke startu nezájmu vlastně došlo.

Na základě vývoje demografické křivky se dají v následujících 10 až 15 letech v České republice očekávat významné přesuny majetku, které jsou spjaty s předáváním podniků z jedné generace na druhou. To, zda takové společnosti v dlouhodobém horizontu přežijí, a jestli budou schopny vybudovaný majetek zachovat do budoucna, do velké míry závisí na strategickém plánování nástupnictví provedeném důkladně, transparentně a s dostatečným předstihem. Zdroj: Deloitte

Nástupce/kyně rodinné firmy „Neumím“

Tento stav a situace je také dost častá a opět je důkazem nezvládnutí nástupnictví v rodinné firmě. Nástupce zkrátka nemá kompetence a odborné a charakterové vlastnosti pro převzetí tohoto náročného úkolu. Jeden věc je, pokud je to zjevný hendikep nebo spíše toto téma bylo upozaděno. Majitel tuto situaci vnímá již dlouho, ale neřeší ji, možná vnitřně nějak obhajuje. Některé kompetence se dají doladit, ale ostatní nikoli, odbornost se dá dohnat, ale s charakterem je to často běh na dlouhou trať. Řešením je zde pak interim manager, případně hledání nástupce mimo vody rodiny.

Nástupce/kyně rodinné firmy „Nemám čas“

Jako v mém předchozím článku i zde je čas významným činitelem téma nástupnictví. Majitel chce předat až v období stáří, ale na to není čas. Není tedy trpělivost nástupce se na tuto roli dostatečně připravit. Nástupce postrádá trpělivost nebo pokoru nebo je prostě jen zvyklý na to, aby se věci dělaly tak, jako to dělají jeho rodiče v podnikání, tedy ihned!

Nástupce/kyně rodinné firmy „Sourozenci“

Dalšího členy rodiny musíme v tématu nástupnictví zohlednit také. Mají svou zásadní pozici. To, kdo bude nástupcem může být pak velice citlivé téma. Bude to ten, který je ve firmě každý den nebo ten, co je v USA a přiletí dvakrát do roka? Jeden je takový a druhý makový? Rozhodování majitele není jednoduché, obzvláště tehdy, pokud musí volba padnout pouze na jednoho ze sourozenců. Když sedím s majiteli, často jsou to dlouhé diskuse plné emoci, které je třeba vést k úspěšnému konci.

Témata překážek na straně nástupce je daleko více, ale toto jsou ty nejčastější. Role poradců v tématu nástupnictví je pak klíčová v momentě, kde majitel chce získat objektivní pohled na toto téma a především vše řádně naplánovat.

Každý přece chce pro svou firmu a její pokračování to nejlepší…

Příčiny neúspěchu procesu nástupnictví ve firmách

Celkové nepochopení situace, a především závažnosti a složitosti situace. Podcenění procesu tohoto tématu. Vznik významných chyb v realizaci nástupnictví:

  1. Obcházení tématu a řešení souvisejících témat, jako je oblast právní nebo daňová.
  2. Takřka žádné plánování na úrovni rodiny.
  3. Volba nástupce, ale bez podrobnější analýzy.
  4. Nulová komunikace, a tudíž deformované výsledné očekávání.
  5. Nezájem řešení sporů v rodině a rodinné firmě.
  6. Odvolávání na původního majitele a nerespektování nástupce.
  7. Naopak silný distance nástupce od původního majitele a otočení věcí o 360°.
  8. Chybná volba nástupce a propad dynamiky firmy.

Nedávný průzkum odhalil, že ve vyspělých trzích jako je Velká Británie či USA má méně než 50 % majitelů vypracován formální plán nástupnictví a provádí řízené předání společnosti svým nástupcům. Není tedy divu, že se pouze 30 % rodinných firem ve světě dožije druhé generace majitelů. V České republice bude bohužel taková statistika pravděpodobně ještě pesimističtější. Řízení společnosti bez plánu nástupnictví může narušit její provoz, vést k nejistotě a konfliktům, což může následně ohrozit její budoucí konkurenceschopnost, a dokonce i existenci. Zdroj: Deloitte

Další zajímavé odkazy:

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Karel

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

Některé podniky boj s rozbouřeným mořem trhu práce prohrály

V posledních několika letech čelí čím dál více podniků stále větším problémům při získávání a udržení zaměstnanců. Myslím, že některé podniky již svůj boj...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Co je v krizi zásadní? Leadership!

V jednadvacátém století se vedení stává obtížnějším, protože se zvyšují očekávání zainteresovaných stran, globální problémy, digitální transformace a inovace jsou stále důležitější pro trvalý...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Neodmítejte řešit šikanu. Šikana na pracovišti

Šikana může nejen vážně ovlivnit vaši náladu a způsobit nebo zhoršit stávající psychické potíže, ale také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. I když je mně...

České firmy neumí povyšovat a kumulují funkce

Nejlepší pracovník v oboru není vždy nejlepším profilem na manažera! Koho tedy váš podnik povýší? Je to jednoduché, protože jediná cesta, kterou dnešní české podniky...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Co hledáte:

Nejnovější články

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018) Předání...Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…