DomůKariéra | CareerJak uspět v těžké době? Jak na šťastný život a úspěšnou kariéru?

Jak uspět v těžké době? Jak na šťastný život a úspěšnou kariéru?

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Když jsem se kolem roku 2015 dal do psaní blogu pro můj web hodně jsem se věnoval tématům, která sice byla nutná zachytit, ale vnitřně se jednalo o texty spíše marketingové. Hodně jsem v té době řešil jak uspět v oblasti onlinu. I když jsem občas přišel o nějakou základnu čtenářů, vždy si můj blog nakonec našel své věrné.

Dnes již píšu o tom, o čem chci já, nikoli můj marketingový poradce nebo SEO specialista, prostě je to o mně a především pro Vás. Blog je deníkem mých životních témat, které studuji a vy jste čtenáři mého podnikatelského života, za to vám čtenáři děkuji. Na cestě podnikáním jsem se stále učil „Jak uspět“, což si každý z nás můžeme vykládat různě.

Náš společný a měnící se svět

Bohužel v poslední době kolem sebe vidím silný obraz propadu hodnot, rozbíjení vztahů a rodin, stupňování konfliktů a rostoucích střetů, zesilování mocenských tlaků. Kromě rad oběma stranám, aby problém byl ukončen a vyřešen smírem nebo alespoň pokusem o dohodu, se vše ještě více vyostřuje.

Vše se zdá, že nemá konce a nikdo nechce opustit svoje pozice. Pozicemi zde myslím, od majetků, osob, emocí, postojů a názorů prakticky vše. Jako by tato doba měla nyní ukázat, co se v nás skutečně a pravdivě odehrává.

Jak uspět v těžké době?

Abych vám ozřejmil, jak se dá budovat úspěšná kariéra a skutečně prožít šťastný život a celkově uspět v těžké době, musím nejdříve popsat okolí a externí svět našeho – vašeho života, který se dramaticky mění a velice hezky toto vyústění popisuje tento hinduistický pohled na aktuální svět.

Jak jste si již v mé sekci o mně přečetli, zabývám se mimo jiné tématy mysticismu a buddhismu a již cca před několika lety jsem poprvé četl o slově Kali Yuga, tehdy jsem se sice částečně zalekl tohoto prastarého pohledu na vývoj naší civilizace, ale našel jsem v něm spoustu důkazů a vysvětlení. Pro příměr k dnešní době si vypůjčím hinduistický model na toto téma.

Kali Yuga – černý a temný věk

Jenom krátké vysvětlení pro ty, kdo o pojmu Yuga nebo Juga neslyšeli. Jedná se epochy, cyklicky se opakující. Juga znamená věk a máme čtyři jugy, kterými jsou Krta, Tréta, Dvapára a Kali.

Jugi
Yugas

Krtajuga

Krtajuga byla obdobou antického zlatého věku. Božský řád stál na čtyřech nohách a převládaly čtyři ctnosti: pravdivost, laskavost, uctívání a soucit. Lidé byli spokojeni, uctívali jednoho boha, neznali nemoci, zášť, nenávist, krutost, strach, žárlivost a hněv.

Zlatý věk se označuje jako duchovní věk, kde je vědomí a inteligence na nejvyšší úrovni. Plně chápeme a demonstrujeme vědomí jednoty. Máme dokonalé sladění s přírodou a Bohem. Lidé v tomto věku žijí v míru, lásce a harmonii.

Trétajuga

Trétajuga byla obdobou věku stříbrného, dharma stála již jen na třech nohách a dosavadní ctnosti se zkrátili o čtvrtinu. Lidé vzývali více bohů a konali oběti, aby se jim splnila určitá přání. Stříbrný věk se označuje jako duševní věk. Využíváme své mysli k vytváření naší reality. Naše úroveň vědomého vědomí je však nižší než ve zlatém věku, stejně jako naše morální a etické ideály.

Dvapárajuga

Dvapárajuga bylo období, kdy dharma stála již jen na dvou nohách, úpadek pokračoval. Vzmáhala se faleš, zloba, nespokojenost a ostatní zla. Doba bronzová je známá jako věk energie. V tomto věku překračujeme hranice svých smyslů a objevujeme svět energie, elektřiny a magnetismu.

Během tohoto období dochází k mnoha vědeckým a technologickým pokrokům. Einsteinova slavná rovnice přináší nové světlo do bývalého hmotného věku.

Kalijuga

A konečně je tady, ironicky řečeno, období Kali juga, současný věk. Dharma stojí na jedné noze, z původních ctností zbyla jen čtvrtina. Svět spěje ke svému nejhlubšímu dnu. Doba železná je nejtemnějším obdobím vědomí. Často se označuje jako „temný věk“ nebo věk hmotný.

V tomto věku je lidské vědomí v nejnižším bodě. Ve skutečnosti je většina jedinců v tomto období omezena na svých pět smyslů. Kromě toho vidíme, že lidé jsou rozděleni a pouze předem zaměstnáni hromaděním peněz a hmotného majetku.

Dovolím si výčet některých klíčových témat tohoto období:

Vládci už nebudou považovat za svou povinnost propagovat duchovnost a chránit obyvatele, stanou se nebezpečím pro svět. Populace se začnou stěhovat, budou vyhledávat oblasti, kde jsou pšenice a ječmen základním zdrojem potravy. Chamtivost a hněv budou běžné. Lidé budou vůči sobě otevřeně projevovat nepřátelství.

Lidé budou pomýšlet na vraždu bez důvodu a nebudou na tom vidět nic špatného. Chtíč bude považován za společensky přijatelný a pohlavní styk se stane základním životním požadavkem. Dojde k prudkému nárůstu hříchu, zatímco ctnost přestane vzkvétat a bude na ústupu.

Lidé budou dávat sliby, které budou brzy poté porušovat. Lidé budou závislí na opojných nápojích a drogách. Guruové již nebudou respektováni a jejich studenti se budou snažit jim ublížit. Jejich učení budou napadána, následovníci kámy (chtíče) získají nadvládu nad myšlením všech lidí.(2)

Maximální délka života lidí v Kali Yugě bude padesát let. Z moderního náboženství, jak ho známe, se stane amorální sociální klub, kde vnější záležitosti, jako jsou finance, mají přednost před zkoumáním našeho vztahu s Bohem.

Opakující se cyklus jug

Podle doktríny tohoto cyklu jsou přechodná období mezi jugami vždy spojena s celosvětovým kolapsem civilizací a vážnými ekologickými katastrofami, které vyhladí prakticky každou stopu jakékoli lidské civilizace.

Další pohled na tento věk:

Nikdo již nebude schopen nikomu věřit. Lidé budou mezi sebou závistiví. Narodí se mnoho dětí, jejichž očekávaná doba dožití nebude vyšší než šestnáct let. Bůh mraků bude nedůsledný při distribuci deště. Obchodníci budou provozovat živnost nepoctivě. Bude mnoho žebráků a nezaměstnaných lidí. Všichni budou používat drsný a vulgární jazyk. Lidé se oddají vydělávání peněz a nejbohatší z nich tak budou držet moc. Bude zde velký nedostatek vody.

Jak uspět? Tři oblasti na cestě k šťastnému životu a úspěšné kariéře

Toto je možná jeden z možných výkladů a jakýsi externí pohled na to, proč je doba tak náročná a nyní pojďme na náš interní svět.

Vidíme kolem sebe spoustu lidí, ale jen málo z nich je skutečně šťastných. Možná, když se zeptám i vás, jak jste na tom aktuálně vy? Možná že odpověď nebude tak jednoznačná. Na cestě k úspěšnému životu a kariéře jsou překážky, které naleznete především uvnitř vás. Jsou jimi vaše emoce, vaše mysl a vaše ego.

Možná si říkáte emoce a mysl je přece v pořádku, možná jen to ego je ta překážka, ale toto vše dohromady pracuje společně. Emoce mohou být i špatné, které vás vyřazují z klidu a mysl dokáže vašemu životu také pěkně zavařit. Nakonec ego jako brzda nebo velice silný motor dokáže také hodně pokazit.

Vaše emoce

„Všechny vaše emoce souvisejí se čtyřmi primitivními fontánami“ říká Swami Rama. Z těchto čtyř nutkání nebo motivací vychází šest hlavních proudů emocí. Jsou jimi Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada a Matsarya. Pojďme si je vysvětlit.

Kama – je vaše touha nebo také chtíč
Krodha – je váš hněv a vaše zloba
Lobha – je vaše chamtivost
Moha – je vaše emocionální připoutání nebo pokušení
Mada – vaše ego nebo vaše pýcha a arogance
Matsarya – závist nebo vaše žárlivost

Vše se pak děje v kruhu a často opakovaně:

  1. Kama – Krodha – Mada – Moha – Lobha a Ego
  2. Hlavní touha – hněv – frustrace – pýcha – připoutání – chamtivost a ego a znovu.

Jak na ovládání touhy

Kama je hlavní touha. Druhým proudem je Krodha nebo hněv. Pokud se touha nesplní, stanete se naštvanými a frustrovanými. Pokud je splněna stejná touha, nafoukne vás pýcha Mada, tento třetí proud.

Pokud je touha splněna, stanete se připoutáni k objektu, který splnil vaši touhu. To je Moha. Dalším proudem je Lobha, což znamená, že jste chamtiví a chcete víc a víc. Když vládne chamtivost, děláte vše pro to, abyste nakrmili Ahamkaru, vaše Ego, které vám vlastně celou dobu brání poznat vaše pravé já.

Netvrdím, že jste to právě vy, kdo má tyto hlavní emoce, ale u každého z nás se časem nějaká probudí. Zde platí věta: „Naučte se mít vyrovnaný temperament tím, že každou chvíli neztratíte svůj temperament.“

Vaše mysl

Tělo je váš fyzický nástroj pro život ve vnějším světě. Vaše mysl nebo vnitřní nástroj je Antahkarana. Antahkarana má čtyři schopnosti, které fungují ve vnitřním světě. Jsou jimi Manas – aktivní mysl, Chitta – podvědomí skladiště rezervoárů jemných dojmů, Buddhi – intelekt a Ahamkara ego, smysl a vaše já nebo také individualita.

Ahaṃkara – vaše ego
Buddhi – řídí vaše rozhodování
Manas – vaše mysl a vůle
Citta – vaše paměť

Tyto čtyři schopnosti mysli by měly být pečlivě sledovány a jejich fungování by mělo být analyzováno v každodenním životě. Když vedete účty a víte, kolik peněz jste utratili a jaké jsou vaše rezervy, měli byste také být schopni zaznamenat funkce mysli, ať už uvnitř nebo vně.

Nedisciplinovaná mysl

Kamkoli jdete, budete mít vždy svoji mysl u sebe. Musíte s tímto tématem začít pracovat, ať jste kdekoli. Pokud mysl není trénována koordinovaným a správným pochopením všech jejích modifikací, zůstává neposlušná, neuspořádaná a zahalená do své primitivní podoby. Netrénovaná mysl zasahuje do spontánních pocitů vycházejících ze srdce.

Mysl je příčinou vašeho otroctví, ale i osvobozením. Nedisciplinovaná mysl zůstává rozptýlená. Aby člověk dosáhl dokonalosti tady a teď, musí podstoupit nějakou duchovní disciplínu. Bez praxe nelze dosáhnout kontroly nad modifikacemi mysli.

Dá se to shrnout tak, že pokud nekultivujete vaše myšlení, nesledujete jak a o čem myslíte a přemýšlíte, co ve vaší mysli pěstujete za obsah, sdělení a názory, nemůžete sami sebe vystavit jakékoli zpětné vazbě. Překážkou k vašemu růstu, jste pak jednoznačně vy sami. Nikoli okolnosti, vzdělání, majetek, rodina atd.

Hodně lidí stále a stále viní ze svého neúspěchů okolí a okolnosti. Ano pro někoho je cesta jednodušší, kratší, méně klikatá, méně strmá, ale cíle nakonec mohou dosáhnout všichni!

I přes období Kali jugy žijeme v nadstandardním světě plném příležitostí pro náš růst. Zároveň je to ale skvělá příležitost k rozvoji vašeho duchovního rozměru života.

„V životě neexistuje žádný konflikt. Konflikt spočívá ve vaší mysli. Vaše mysl potřebuje trénink.“

Vaše Ego

Osoba kráčející po cestě sebezměny by si měla být vědoma nebezpečí egoismu. I když člověk praktikuje velké ctnosti pravdivosti a nenásilí, může nakrmit ego. Ego spojené s říší duchovna je jemnější a škodlivější než ego spojené se světským úspěchem.

Člověk se stává otrokem svého ega, když myslí na sobecké zisky. Sobecký člověk přebývá ve stavu pochybností, protože svědomí mu neustále připomíná jeho špatný postoj. Na jedné straně ho přitahují jeho sobecké touhy a na druhé straně ho znepokojuje jeho vnitřní hlas. Tyto dvě síly ho roztrhají. (3)

Ego a jeho čištění

Nikdy se nijak neodsuzujte. Naučte se oceňovat a obdivovat sami sebe, ale uvidíte, že své ego nenasytíte. Je to úhlavní nepřítel na cestě. Ego nechce odhalit své slabosti. Čím více skrýváte své slabosti, tím více rostou. Připomeňte si, že jste na cestě vnitřního čištění a objevování sebe sama.

Lidská bytost je nešťastná, pokud nedokáže rozvinout a využít svůj vnitřní potenciál. Pouze hluboká metoda meditace může pomoci očistit ego. Vyčištěné ego nevytváří překážky. Teprve po vzestupu nad egocentrické vědomí lze najít vesmír uvnitř vás. Pouze tehdy se člověk může naučit milovat všechny a vyloučit žádné.

Lidstvo trpí rozdíly a nerovností zrozenými z ega. Lidé diskriminují své nejbližší jednoduše na základě rasy, náboženství, kasty nebo pleti. Abychom se osvobodili od těchto problémů, nestačí pouze politické urovnání.

Když všechny lidské bytosti pochopí, že jejich utrpení přineslo jejich ego, pouze tehdy vyřeší všechny své rozdíly. Odhodí omezení rasy, kasty a náboženství. Místo toho, aby se identifikovali s určitou skupinou nebo komunitou, budou se identifikovat se všemi lidskými bytostmi. Budou milovat všechny jako své vlastní členy rodiny.

Ego je velmi užitečné, protože vám pomáhá fungovat ve vašem světě, ale v souhrnu a celku vašeho života není příliš užitečné, pokud jde o hlubší štěstí. Bohužel právě vaše ego je to, co vás odděluje od reality, od pravdy a od zdroje. (3)

Závěrem: Jak uspět?

Článkem vlastně mířím především na to, že externí okolnosti našeho života nebo kariéry zde budou stále a měnící se a žádné z nich nejsou a nebudou trvalé. To jak uspět vlastně nejvíce záleží na našem vnitřním rozpoložení, jak umíme pracovat sami se sebou. Jak rozvineme především náš vnitřní potenciál. Jak se naučíme zkrotit naše emoce, ovládnout mysl a upozadit ego.

„Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí ohrožené a bezbranné, a proto žije v neustálém strachu a pořád něco potřebuje.“ — Eckhart Tolle

Zdroje
  • (1) Květoslav Minařík_ Malý mystický slovník, 1995
  • (2) Zbavitel, Dušan: Starověká Indie, 1985
  • (3) Swami Rama učení

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Olina K
Jiřina V.
Simča

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd....

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Pozor na 10 nejčastějších chyb ve vašem životopise

Dobře navržený a zpracovaný životopis bude vypovídat velmi jasně, ale bude také vysílat velmi přesvědčivé zprávy druhé straně. Každý životopis je totiž jedinečným komunikačním...

Teď společně projdeme váš životopis. Souhlasíte?

Každý se asi trochu zpotil, když slyšel tuhle větu. Patří také mezi mé oblíbené. Mnoho lidí se této otázky bojí, protože je záměrně otevřená....

Jsme generací na pokraji vyhoření!

Vyhoření bývalo skrytým tajemstvím, které se málokdo odvážil přiznat ze strachu, že bude profesně odsouzen. Teď už ne. Pro generaci Z, která byla vychována...

Co hledáte:

Nejnovější články

Je tu nový design řízení: Hybridně – flexibilní model

Pokud si myslíte, že hybridní modely práce nefungují, pravděpodobně...

Nejlepší pracoviště jsou: „Flexibilní pracoviště“

Pandemie v řadě podniků vyvolala skutečnou debatu o tom, jaký...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nestaňte se Homo Hygienicus

Přiznám se, že tuto knihu jsem si koupil kvůli...

Jak řídit vlastní stres? Management stresu

Management stresu představuje různé techniky, ale také postupy cílené...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na...

Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit...

Pozor na slepou uličku kariéry – Dead-end job!

Nepochybně, když rozečtete tento článek tak zjistíte, že se...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Když jsem se kolem roku 2015 dal do psaní blogu pro můj web hodně jsem se věnoval tématům, která sice byla nutná zachytit, ale vnitřně se jednalo o texty spíše marketingové. Hodně jsem v té době řešil jak uspět v oblasti onlinu. I když...Jak uspět v těžké době? Jak na šťastný život a úspěšnou kariéru?