DomůKariéra | CareerJak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České republiky v roce 2023. Nicméně ale věřím, že vám tento návod pomůže i v roce 2028 atd. Nějak mě totiž unavuje vysvětlovat proč je ten či ona vhodným nebo nevhodným kandidátem. Řada lidí čerpá pouze z marketingu těchto vybraných osob. Případně si pouze pamatuje jejich výroky na toto nebo jiné téma. Do tohoto guláše se ještě přidají média placená opět různými skupinami nebo jednotlivci. Najednou jste na lopatě a už jedete na vlně potvrzování vaší chybné cesty. Je zde také skupina, které je to jedno, ty ať prosím nečtou dále.

Každý občas se stává v době voleb náborářem. Jak správně zvládnout nábor není zase tak jednoduché, postačí se alespoň držet nějaké struktury procesu náboru.

Nábor a výběr prezidenta

Nábor ať už zaměstnanců, manažerů nebo prezidentů není v ničem jiný. Podnik je tu stát a úřad prezidenta a kompetence jsou jasné a všem srozumitelné. Oprava, není to stejné, ve výběru vhodného kandidáta figurujete vy, drazí voliči. V náboru rozhoduje personalista, personální agentura nebo náborář, manažeři, případně celá skupina HR odborníků, pokud se jedná o assesssment centrum.

Také v náboru zaměstnanců můžete volit všechno možné, interview, modelování situace a chování kandidáta, kompetence a jejich úroveň, dotazníky, testy, diagnostiku atd. Máte snad stovku nástrojů, kterou si můžete vzít na pomoc. Tady to tak bohužel není, máte jen informace a o nich můžete dost zapochybovat!

U kandidátů se ověřují reference, jde se do historie, volá se referenčním kontaktům, předchozím zaměstnavatelům. Můžete zkoumat a také se k ledasčemu dostanete. U některých prezidentských kandidátů je však historie dost skryta a někdy ji opravdu raději znát nechcete.

Interview může být více několika kolové, kandidát může dostat různá zadání, která musí vypracovat. Pozor. Na konci toho všeho musíte mít alespoň 90% jistotu, že jste vybrali toho správného. To tady bude velký oříšek. Máte jenom hesla, přísliby, trochu té historie, ale papír snese všechno. Pravou podstatu a hloubku náboru tady bohužel nejsme schopni zajistit. Jo zapomněl jsem a omluvám se, ještě máte vlastní dojem – názor – pocit – intuici, končím.

Nábor prezidenta České republiky

V mém článku se nebudu pouštět do emocí, mých zkušeností i osobních bohužel, nebudu předjímat co píšou média atd. budu se snažit do podniku jménem Česká republika najít vhodného kandidáta. Drže mi palce a případně mně nevyhrožujte, že takto to nejde.

I to v mé praxi náboráře najdete. Přehled kandidátů. Jsou to obvykle ti nejlepší z nejlepších. Mají praxi v oboru, odpovídají i osobnostním preferencím, mají kompetence, znalosti, praxi atd. Hodnotí se opravdu hodně kritérií. Tady to ovšem bude oříšek. Co asi musí umět prezident? V čem by měl být dobrý a v čem zase tolik ne? Víte, co prezident dělá?

Pracovní pozice: Prezident České republiky

Na prezidenta může kandidovat osoba starší 40 let, která nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, což je stejné pravidlo jako u senátorů. Dále je také nutné, aby měla české občanství. Na národnosti již poté tolik nezáleží. Ve skutečnosti není nutné mít v životopise vysokou školu, diplom z politologie nebo dokonce zkušenosti s aktivní politikou. Naprosto podstatná je ale na druhou stranu trestní bezúhonnost a také to, aby se nejednalo o osobu, která již byla dvakrát zvolená.

Aby ale k nějaké kandidatuře na prezidenta došlo, musí být navržen.

 1. minimálně 10 senátorů
 2. minimálně 20 poslanců
 3. občan ČR starší 18 let, jehož návrh byl v rámci petice podpořen minimálně 50 000 podpisy občanů republiky

Takže toto je hlavní kritérium, opravdu? Volí ho lid, ten ví, co dělá…

Pracovní náplň prezidenta České republiky

Prezident České republiky je hlava České republiky, která je volena přímo českými občany, to víme. Z výkonu své funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezidentovo funkční období trvá pět let.  Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR.

Prezident reprezentuje zemi navenek i ve vnitřních vztazích, z hlediska protokolu jde o prvního ústavního činitele. Dále má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí, schůzí vlády atd.  Prezident je také dle Ústavy vrchním velitelem ozbrojených sil, což znamená určité rozhodování, k tomuto účelu má tak zřízenu Vojenskou kancelář prezidenta republiky. Dále je prezident také adresátem zpráv zpravodajských služeb a rovněž jim také s vědomím vlády zadává úkoly.

Vykonává též řadu dalších činností a pravomocí, některé z nich jsou uvedeny přímo v Ústavě, jiné v zákonech. Mimo jiné jmenuje a odvolává předsedy a další členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny, jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, jmenuje předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu z řad soudců tohoto soudu, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, podepisuje zákony, jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,   jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Také jmenuje celou řadu dalších klíčových lidí, ale to je zkrátka stále to samé. Personální práce je jistá.

Tvrdé a měkké kompetence prezidenta

Pokud se podíváme na toto téma pohledem kartotéky pracovních pozic nebo skrze databázi Národní soustavy povolání, vypadalo by to asi následovně: generální ředitel, s kombinací provozního ředitele, personálního ředitele a kombinace dalších pozic, od ředitele zahraničního obchodu, přes právní pozice až po znalost řízení menších a větších celků. Je dost obtížné identifikovat pořadí těchto pozic, protože i podíl činností se může měnit a v období dynamiky světa se může měnit i pořadí těchto tvrdých kompetencí. Navíc zde budeme předpokládat, že je tu jistá profesní způsobilost pro výkon této pozice a na to snad existují mechanismy nebo zase jen ta volba lidu?

Abych to udělal jednodušší měli bychom opustit tvrdé kompetence a možná se u našeho prezidenta věnovat těm měkkým. Tedy něco jako sada měkkých kompetencí prezidenta České republiky.  

Seznam všech měkkých kompetencí dle NPS

 1. Efektivní komunikace
 2. Kooperace (spolupráce)
 3. Kreativita
 4. Flexibilita
 5. Uspokojování zákaznických potřeb
 6. Výkonnost
 7. Samostatnost
 8. Řešení problémů
 9. Plánování a organizování práce
 10. Celoživotní učení
 11. Aktivní přístup
 12. Zvládání zátěže
 13. Objevování a orientace v informacích
 14. Vedení lidí (leadership)
 15. Ovlivňování ostatních

(zdroj: http://kompetence.nsp.cz/mekkeKompetence.aspx)

Seznam všech měkkých kompetencí dle wikipedie

 1. Komunikační dovednosti
 2. Schopnost kooperace (spolupráce)
 3. Výkonnost
 4. Řešení konfliktů a vyjednávání
 5. Asertivní jednání
 6. Osobní efektivita
 7. Sebereflexe, kritické vnímání sebe sama
 8. Tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů
 9. Strategické neboli koncepční myšlení
 10. Strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému
 11. Myšlení podle analogií (je spojeno s učením a spojováním znalostí z nejrůznějších oblastí do nových souvislostí)
 12. Podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty
 13. Budování týmu
 14. Vytváření dlouhodobých vztahů, sociálních sítí
 15. Konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku
 16. Ochota riskovat, odhad přiměřenosti rizika
 17. Ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti
 18. Zvyšování kvalifikace, ochota učit se novým věcem
 19. Otevřenost, otevřená mysl
 20. Pružnost (flexibilita)
 21. Schopnost se adaptovat a přijímat změny (přizpůsobivost)
 22. Samostatnost
 23. Aktivní přístup
 24. Zvládání zátěže
 25. Objevování a orientace v informacích

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bkk%C3%A9_dovednosti)

Seznam měkkých kompetencí prezidenta České republiky dle mě

Zvolte ano/ ne nebo škálu 1 – 5

 1. Plánovité jednání
 2. Operativní rozhodování
 3. Schopnost definování priorit
 4. Schopnost koordinovat
 5. Schopnost řídit tým
 6. Schopnost kritického myšlení
 7. Odolnost vůči stresu
 8. Schopnost konstruktivního řešení
 9. Schopnost řešení problémů
 10. Komunikativní schopnost ve smyslu vyjednávání
 11. Samostatnost
 12. Organizační schopnosti
 13. Empatie
 14. Analytické myšlení
 15. Strategické myšlení
 16. Logické myšlení
 17. Stabilita v myšlení a rozhodování
 18. Adaptace na prostředí
 19. Otevřenost novým podnětům
 20. Schopnost vystupovat jako neformální autorita
 21. Komunikativní schopnost ve smyslu vedení a řízení lidí

Nyní by bylo dobré udělat výběr těch top kompetencí, ale na to v našem článku nemáme moc čas. Ten čas ale máte vy. Sami si měkké kompetence projeďte a vyberte ty, které by váš prezident měl mít. Pojďme dále. Když vybereme prezidenta podle tvrdých kompetencí, má znalosti, dovednosti, vzdělání, přejdeme k těm měkkým, které jsme si vytipovali a zbývá poslední možnost, naše hodnocení a doporučení atd.

Jaké vlastnosti by měl mít prezident?

Je jich skutečně dost, ale většinu by z nich měl mít každý. Vyřazovací metodou se dostanete ke svému kandidátovi lehce.

Učinil jsem vám předvýběr

Aktivní, asertivní, angažovaný, bdělý, bystrý, cílevědomý, ctižádostivý, ctnostný, čestný, činorodý, dobrosrdečný, duchovní, důkladný, důvěryhodný, džentlmenský, energický, elegantní, harmonický, hodnověrný, houževnatý, hloubavý, humanistický, chytrý, charakterní, charizmatický, inspirativní, intuitivní, jistý, kreativní, komunikativní, korektní, konstruktivní, kultivovaný, laskavý, lidský, loajální, moudrý, milující, metodický, mravný, nadšený, obětavý, ochotný, opravdový, odvážný, ohleduplný, originální, otevřený, obezřetný, objektivní, obratný, oddaný, odhodlaný, odolný, ochranitelský, pracovitý, pilný, poctivý, pečlivý, pragmatický, praktický, pravdomluvný, přesvědčivý, pilný, rozhodný, realistický, racionální, skromný, spravedlivý, sebevědomý, samostatný, starostlivý, solidární, systematický, sebekritický, trpělivý,  tolerantní, taktní, ušlechtilý, upřímný, uctivý, uvědomělý, vytrvalý, vůdčí, věrný, vyrovnaný, vnímavý, věcný, všestranný, výkonný, vyspělý, zkušený, zralý, zvídavý, zásadový, znalý.

Teď je práce zase opět na vás, jaké vlastnosti asi váš kandidát má? Škrtněte, které ne nebo potvrďte ty, které ano.

Seznam kandidátů na prezidenta České republiky

Seznam a pořadí je takto uveden v jiném zdroji, hlavně v tom nic nehledejte.

 1. Andrej Babiš

Politik a podnikatel, poslanec PČR, bývalý předseda vlády ČR a ministr financí.

 1. Jaroslav Bašta

Politik a diplomat, poslanec PČR a bývalý ministr bez portfeje.

 1. Tomáš Březina

Podnikatel a bývalý poslanec PČR, zakladatel společnosti BEST.

 1. Karel Diviš

Podnikatel, ekonom a matematik.

 1. Pavel Fischer

Politik a diplomat, senátor PČR, bývalý velvyslanec ČR ve Francii a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2018.

 1. Marek Hilšer

Lékař, pedagog, vědec a občanský aktivista, senátor PČR a neúspěšný kandidát na prezidenta z roku 2018.

 1. Karel Janeček

Matematik, filantrop a podnikatel, autor volebního systému D21.

 1. Danuše Nerudová

Ekonomka a pedagožka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

 1. Petr Pavel

Voják, bývalý předseda vojenského výboru NATO a náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

 1. Denisa Rohanová

Prezidentka České asociace povinných.

 1. Josef Roušal

Podnikatel.

 1. Josef Středula

Odborář, předseda ČMKOS.

 1. Tomáš Zima

Lékař a biochemik, bývalý předseda České konference rektorů, rektor Univerzity Karlovy a děkan 1. LF UK.

 1. Pavel Zítko

Pedagog.

Kdo je vhodný kandidát na prezidenta České republiky?

Zde máte výběr z nejrůznějších fór, podcastů a videí:

 • Měl by být především sloužící.
 • Měl by skutečně být ikonou, symbolem.
 • Jako Václav Havel.
 • Jako T.G.M.
 • Měl by mít společenské a politické kompetence.
 • Se standardní profesní dráhou.
 • Normální člověk.
 • Někdo, kdo vypadá jako prezident jiné země?
 • Měl by být nadstranický, rozvážný, a abych se za něj nemusel stydět?
 • Měl by být státník?

Koho teda volit a nevolit podle zkušeného náboráře?

Představa prezidenta je za mě opravdu proměnlivý fenomén. Bez ověření praxe, historie, analýzy, pohovorů, ověřování, diagnostiky atd. za ně ruku do ohně prostě nedám. Nezříkám se zodpovědnosti, zříkám se metody, kterou se tato volba děje. Je v ní tucet proměnných a marketing a média, manipulace a lži mě poráží. Nemám se prostě čeho chytit. Najdu snad jen zlomek toho, o co se v tomto náboru opřít.

Na závěr se zeptám ale já vás?

 1. Víte jasně, kdo je váš kandidát a proč?
 2. Znáte jeho profesní historii?
 3. Je váš kandidát důvěryhodný?
 4. Souzníte s jeho hodnotami nebo vizí?
 5. Je to dle vás kandidát vhodný a proč?
 6. Z jakého zdroje/zdrojů pro vaše rozhodování čerpáte?

Berte volby vážně! Líbí se vám článek, sdílejte ho. Mějme se rádi.

Zdroje

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Boženka

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu odráží i situaci na trhu práce u nás. Poprvé je ve Spojeném království více než...

Kariérní koučink = investice do vaší budoucnosti

Ať už se potýkáte s některými oblastmi své práce, například s problémy se spolupracovníky, nevhodným pracovním prostředím, nulovým kariérním růstem nebo snad s něčím...

Jak personálně rozbít firmu? Když Elon Musk nakupuje

Asi jsme postupně všichni zaznamenali, že Elon Musk prohlásil, že převzal Twitter. Zajímavé ale také je to, jak se vypořádá s celým převzetím i v otázce...

První hromadné propouštění je tu, další musí následovat

To, že se společnost Meta, která vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, rozhodla, že sníží počet svých zaměstnanců o 13 % pro vás asi není...

Proč chcete tuto práci? Kariérní šablona

Pokračuji v tvorbě článků na téma kariéry s přispěním zjištění z mých náborů. Tato kariérní rada nebude o nic slabší než předchozí a téma vaší vlastní prezentace...

Aby firma šlapala? Zavolejte si OSKARA! OSKAR koučovací model

Existuje mnoho modelů koučování zaměřených na řešení, které lze použít na pracovišti ve vašem podniku. Ačkoli nejpopulárnější je téměř jistě model GROW, model OSKAR...

Staňte se STAR vašeho interview. Jak se připravit na behaviorální pohovor

Současné postupy vedení pohovorů stále častěji zahrnují používání techniky behaviorálního pohovoru. Chytrý uchazeč o zaměstnání se na pravděpodobnost takového pohovoru připraví pomocí metody STAR....

Je čas na změnu kariéry? Signály pro změnu kariéry

Co je třeba zvážit při změně zaměstnání? Hodně se toho napsalo o turbulentních změnách na trhu práce. Po roce 2021 se spustila řada změn v kariérních...

Jak na lepší pracovní výkon? Naučte se odpočívat?

Pracovníci jsou dnes vyčerpaní prakticky všude a potřebují čas na zotavení. Podle nedávného průzkumu společnosti Gallup zažívají tři ze čtyř pracovníků v práci syndrom...

Jste starší kandidát? Jak porazit trh práce a ageismus?

Dnes již z praxe bezpečně vím, že ageismus je skutečný, protože ho zažívám po boku svých kandidátů nebo klientů. I když je diskriminace na základě...

Jak nakopnout kariéru po padesátce. Nepatříte do sběru!

Ještě mně není 50, ale již se na to pomalu chystám. Tak trochu je změna kariéry i mým aktuálním tématem. Na začátek nové kariéry...

Nástup robotů zvyšuje nejistotu zaměstnání

Podle nové studie mohou lidé, kteří pracují s roboty, zažívat vyhoření kvůli obavám z nahrazení jejich práce automatizací. Výzkumníci zjistili, že pracovníci v USA...

Co hledáte:

Nejnovější články

Jak zvednout efektivitu ve vaší firmě?

Pro tzv. efektivní firmu musíte mít dobrou a propracovanou...

Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Bez jasného plánu nemůže žádný podnik a ani organizace...

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jsem o něco chytřejší, díky. Božena Do.Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře