Jak vybudovat úspěšný pracovní tým?

671

Každý manažer postupem času pracuje pouze s několika vyvolenými členy svého týmu, spolu s tím časem vytvoří také neformální vztahy, které tuto spolupráci ještě více podpoří, ale zbytek týmu zůstává zcela ve stínu. Manažer se tak vědomě nepokouší rozvinout celou svou skupinu. Při vzniku složitějších problémů pak skupina postrádá integritu a nepodaří se jí zahrnout celou, do řešení problémů a dalšího rozhodování.

Výběr manažera několika jednotlivců, může často stát za jeho neúspěchem a v momentě, kdy ostatní jednotlivci necítí podporu své práce, vede to k dalším personálním a výkonnostním dopadům. Neschopnost pracovat s týmem, jako celkem, vede k jeho nestabilitě.

Téma týmové práce

„Talent je nesmírně důležitý. Je to jako ve sportovním týmu. Tým, který má nejlepšího individuálního hráče, často vyhraje. Tato šance se ale znásobuje, když tito hráči spolupracují na strategii, kterou společně vyvíjí.“ — Elon Musk

Nezbytnost budování týmu, myslím jako komplexního fungujícího celku, je v mém pojetí úspěšného pracovního týmu klíčová. Dnes v rámci mé desetilété praxe mám mnoho přesvědčivých argumentů na podporu této úvahy.

  1. Členové týmu se budou více ztotožňovat s cíli firmy a budou mít starost o její směřování, pokud se budou podílet na jejím rozhodování.
  2. Být členem tohoto týmu dává členům pocit větší kontroly nad jejich pracovním životem.
  3. Když se členové týmu podílejí na řešení problémů, dozvědí se mnoho o technických složitostech jakéhokoli úkolu, učí se také od sebe navzájem. Rozvoj týmu, je pak nejlepším druhem neustálého rozvoje zaměstnanců.
  4. Tým také pomáhá rozebírat rozdíl v postavení mezi členy a manažerem, což podporuje otevřenější a férovější komunikaci mezi členy a manažerem.
  5. Nakonec a to důležité, ty kvalitnější rozhodnutí často vyplývají ze zavedení kombinovaných zdrojů pracovního týmu.
TIP:  Pozor na fluktuaci zaměstnanců

Úspěšná týmová práce – úspěšný pracovní tým

„Dobře vybudovaný tým, může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili.“ — John C. Maxwell

Původní úvahy o úspěšných týmech ve firmách a organizacích dnes již zcela neodpovídají dnešní době a nastupujícím generacím manažerů. Bez dobré znalosti přínosu jádra práce jednotlivců, znalosti jejich kompetencí, jsou týmy často vysoce neefektivní, což vyžaduje inteligentního, kompetenčně a také emočně vybaveného manažera.

Tým, který bude úspěšný, bude takový, kde je řídící manažer a všichni zaměstnanci, kteří jsou mu podřízeni, také řídícím týmem. Dalo by se říci, že tak nějak řídí všichni.

Aby se ale takový organismus mohl stát úspěšný, musí umět následující:

  • Musí disponovat schopností řešení konfliktů.
  • Musí podporovat otevřenou a férovou komunikaci.
  • Musí umět pracovat efektivně a mít schopnost rozhodovat.

Úspěšný týmový manažer

„Jestli chcete hvězdy, odměňujte jednotlivce. Jestli chcete týmové hráče, odměňte výsledek týmu.“ — Michael Leboeuf

Manažer se musí chovat tak, aby byl vnímán téměř jako další člen týmu a navíc, musí pomáhat všem členům cítit se svobodně a neomezeně v realizaci svých nápadů a v realizaci své pracovní funkce.

TIP:  Představa krystalizace

Pokud mají být manažeři úspěšní při budování svého týmu, musí se naučit specifické dovednosti, které podporují atmosféru, což umožňuje členům týmu se prezentovat, navrhovat řešení, aktivně se účastnit řešení problémů a někdy, mít možnost konstruktivně kritizovat myšlenky manažera.

Manažer se zase naopak musí vyvarovat nadřazeného chování, které má tendenci zvyšovat rozdíly ve statusu mezi sebou a členy jeho týmu, jednat nadřazeným způsobem, chovat se arogantně a svévolně využívat moc.

Sebeúcta, respekt, možnost se vyjádřit, konstruktivně kritizovat, přijít s nápadem, cítit se potřebný, cítit se v bezpečí – nebát se o práci, projevit se, vyjádřit své pochybnosti, to vše otvírá srdce k úspěšným pracovním týmům a dělá týmy úspěšné.

- Reklama -