Jste terčem kritiky? Buďte jako lev!

594

Jak zvládnout neoprávněnou nebo lživou kritiku v práci, kariéře, zaměstnání nebo životě?

Jak by se Epiktétos vyrovnal s dnešní dobou:

„Prokážete největší službu státu a národu, když pozdvihnete nikoliv střechy domů, ale duše občanů, neboť je lépe, aby velké duše přebývaly v malých domech, než aby nízké duše číhaly v příbytcích velkých.“ — Epiktétos

Kritika v práci a kariéře

Normálně trvá léta, než se postaví velkolepá stavba. S moderními zbraněmi ji lze zbořit za minutu. Někdy trvá celá léta života, než si člověk vybuduje dobrou pověst. Toto tvrdě vybojované jméno se dá zničit v okamžiku. Nikomu se nevyhýbá zničující poznámka, začínající zlověstným „ale“. Můžete žít čestným životem, ale nevyhnete se kritice a urážkám.

Čím výše šplháte na horu, tím více budete nápadní v očích ostatních. Váš týl je vidět, vaše čelo je skryto. Lidé čekající na vaše chyby ukazují na vaše selhání a nedostatky, ale ignorují vaše viditelné ctnosti. Odplevovací stroj odfouká plevy, ale zrno zůstává. Cedník udrží zbytky, ale propustí šťávu. Kultivovaný si podrží jemné a odstraní hrubé. Nekultivovaný si podrží hrubé a odstraní jemné.

TIP:  Jaký byl denní, pracovní rytmus Franze Kafky a dalších umělců?

Epiktétova rada

„Tak málo mne znají, tak málo o mně vědí, proto mne kritizují jen mírně. Kdybych byl více znám, obvinění proti mně by byla vážnější a větší.“

Velcí lidé jsou lhostejní vůči slávě nebo hanbě. Netrápí je, když jsou kritizování nebo haněni, protože nepracují pro jméno nebo slávu. Je jim lhostejné, jestli jim budou ostatní vděční za jejich službu, nebo nikoli. Mají právo působit, ale nemají právo na plody svého působení. Ti, kdo mnoho mluví jsou hanění. Ti, kdo málo mluví jsou haněni. Ti, kdo jsou ticho, jsou také haněni. Na tomto světě není nikdo, kdo by nebyl haněn.

A proto:

Buď jako lev, jenž se nechvěje při každém zvuku.

Buď jako vítr, jenž se nechytá do sítě.

Buď jako lotos, jenž není znečištěn bahnem, z nějž vyrůstá.

Choď jako nosorožec.

Lev je král džungle, nikoho se nebojí. Přirozeně nemá strach, když slyší řev jiných zvířat. Na tomto světě uslyšíme zlomyslnosti, falešná obvinění, znevažující poznámky nevázaných jazyků. Tak jako lev nesmíme poslouchat. Pomluvy skončí tam, odkud vzešly. Psi štěkají, vaše karavana jede dál.

„Nesnáze jsou to, co ukazuje muže.“ — Epiktétos

Zdroj: Buddhismus: Antologie theravádového buddhismu. Bratislava: CAD Press, 1992. Světové duchovní proudy. ISBN 80-85349-18-3.

TIP:  Jak podnikat a stát se úspěšným! Jak podnikat správně

Photo by Heather M. Edwards on Unsplash

- Reklama -