Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že spokojenost zaměstnanců by měla zvyšovat pracovní výkon.

Výsledky nedávného výzkumu Journal of Happiness Studies v oblasti spokojených zaměstnanců zjistily, že na výkonu zaměstnanců nejenže záleží na štěstí a optimismu, ale záleží na nich hodně a obojí předpovídá, jak dobře si zaměstnanci povedou. Existuje několik věcí o štěstí zaměstnanců, které by měl znát a umět aplikovat každý vedoucí pracovník firmy. A vzhledem k tomu, že se dostáváme z demoralizující globální pandemie, bylo by dobré, kdybychom se všichni zamysleli nad tím, jak ovlivnit štěstí a optimismus lidí kolem nás na našich pracovištích.

Ačkoli výzkumníci studie očekávali, že pohoda a optimismus budou mít vliv na výkonnost, překvapilo je, jak moc na nich záleží.

Co je to štěstí

Nabízí se otázka, co je vlastně štěstí? V literatuře se o štěstí často hovoří jako o subjektivní pohodě, protože význam štěstí se v různých kontextech liší. Štěstí a být šťastný se používá ve dvou odlišných významech. Jedním je vnější příznivá událost nebo okolnost, nahodilá nebo nezasloužená, zkrátka mít štěstí a dalším významem je vnímáno jako blaženost, pocit radostného a trvalého pocitu „být šťastný“.

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“ — Jan Werich
Stejně jako u většiny pojmů, které vznikají v psychologii, se definice různě liší, ale pokud jde o štěstí, obecně se soustřeďují na tři oblasti: vlastní hodnocení spokojenosti se životem, kolik mám pozitivních emocí, jako je radost, nadšení, inspirace, dále co člověk prožívá a v poměru, jak málo má člověk negativních emocí, jako je nepřátelství, podrážděnost, strach nebo nervozita, které člověk prožívá.

Kdo je a není šťastný

Od nástupu psychologie bylo v této oblasti uskutečněno obrovské množství výzkumů, přičemž o blahobytu se zmiňuje více než tisíce článků. Některé z těchto prací zjistily, že je pravdivý názor, že někteří lidé se prostě zdají být šťastnější, a vědci se blíže zabývali dědičností a faktory, se kterými se rodíme také a tím, jak naše prostředí formuje naše štěstí.

Další článek:  Fenomén produktivity zaměstnanců

Pokud si představíme obecné štěstí jako graf ve tvaru koláče, pak výzkum naznačuje, že dědičnost tvoří asi 40 % tohoto koláče, zatímco 60 % připadá na ostatní faktory, zejména životní zkušenosti. Téměř totéž lze říct o pracovním prostředí.

Pocit bezpečí a štěstí

Zpráva dále uvádí, že v rámci pracoviště bylo před pandemií štěstí do značné míry způsobeno pocitem sounáležitosti zaměstnanců v rámci organizace a mezi spolupracovníky, flexibilitou, kterou pracovníci mají a smyslem pro práci. Během pandemie se situace dramaticky změnila. Největším prediktorem štěstí se stalo mít podporujícího manažera, téměř dvakrát důležitější než další faktor štěstí na pracovišti, smysl pro práci.

Spokojení zaměstnanci a výkon firmy

Na pracovišti již dávno víme, že spokojení zaměstnanci se častěji stávají vedoucími pracovníky, získávají vyšší hodnocení výkonu a mají tendenci být lepšími kolegy v týmu. Na základě rozsáhlých výzkumů také dnes víme, že spokojenější zaměstnanci jsou zdravější, mají nižší míru absencí, jsou vysoce motivováni k úspěchu, jsou kreativnější, mají lepší vztahy s kolegy a méně často opouštějí firmu. Všechny tyto oblasti štěstí významně ovlivňují hospodářský výsledek firmy.

Další článek:  Až ženy zjistí, že jsou otroky světa...

Souhrnně tyto údaje naznačují, že vedoucí pracovníci a organizace mají velký prostor pro ovlivňování štěstí na pracovišti. Štěstí je sice ovlivněno dědičností a faktory, jako je nalezení smyslu života, ale větší část koláče štěstí může být výsledkem faktorů, jako je flexibilita na pracovišti, přiměřená mzda, typ práce a vedoucí pracovníci – potažmo manažeři, kteří jsou mu oporou. To znamená, že je možné, aby vedoucí pracovníci utvářeli pracoviště tak, aby byli zaměstnanci šťastnější a spokojenější.

Personální audit a spokojenost zaměstnanců

Při měření výkonnosti organizace by se kromě přijímání zaměstnanců mělo přihlížet také ke spokojenosti zaměstnanců. Ano, na objektivním výkonu stále velmi záleží. Ale i když vysoce výkonná divize ve společnosti může přinést krátkodobý zisk, pokud byl tento výkon způsoben toxickým vedením a manažerskými praktikami, pak by se tyto zisky mohly rychle vypařit, pokud by zaměstnanci v reakci na to odešli. Můžete si vyhledat na mém blogu můj další článek o toxickém managementu.

Neodůvodněný úbytek zaměstnanců je drahý. Ztráta, byť jen několika zaměstnanců z nich kvůli neštěstí způsobenému toxickým vedením je nákladná a způsobuje nedostatek personálu, který zvyšuje riziko pro ty, kteří zůstávají. Úbytek a nedostatek talentů ve společnosti má podobné negativní účinky.

Další článek:  Průzkum děsných manažerů. Proč zaměstnanci nenávidí své manažery?

Proto jsem a vždy budu zastánce toho, aby se ke spokojenosti zaměstnanců přistupovalo jako k objektivnímu výsledku výkonnosti organizace a také jako k hlavnímu ukazateli úspěšnosti vedení – manažerské práce. Personální audit poměrně jednoduše určí aktuální spokojenost organizace a popíše nebezpečná místa vedení a následné aktivity pro zlepšení výkonu.

Vzhledem ke všem požadavkům na školení a rozvoj, které jsou kladeny na většinu organizací, se myšlenka na aktivní snahu o rozvoj spokojenějších zaměstnanců může zpočátku zdát skličující, časově náročná a nákladná. Odborná literatura však opakovaně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zaměřené na spokojenost zaměstnanců nevyžadují významné časové investice, jsou nákladově efektivní a přinášejí vysokou návratnost investic.

Závěr

Mé doporučení je následující. Nejprve změřte spokojenost zaměstnanců, třeba formou personálního auditu, aplikujte opravy a řešte problematická zjištění, poté začněte s jednoduchými aktivitami, abyste prokázali, že si společnost cení pohody zaměstnanců. Poté začněte investovat do formálnějších programů v průběhu času, kdy se spokojenost postupně zvyšuje. Audit opakujte, abyste věděli, že jdete stále správným směrem.

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ — Dalajláma
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Produktivita práce z domu? Roste nebo klesá?

Průzkum společnosti WFH research měřil výskyt práce z domova v průběhu pandemie a zaměřil se na to, jak by trvalejší přechod na práci na...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že...Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!