DomůManažerské řízení | ManagementJak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Téma spokojenosti zaměstnanců je na vzestupu…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že spokojenost zaměstnanců by měla zvyšovat pracovní výkon.

Výsledky nedávného výzkumu Journal of Happiness Studies v oblasti spokojených zaměstnanců zjistily, že na výkonu zaměstnanců nejenže záleží na štěstí a optimismu, ale záleží na nich hodně a obojí předpovídá, jak dobře si zaměstnanci povedou. Existuje několik věcí o štěstí zaměstnanců, které by měl znát a umět aplikovat každý vedoucí pracovník firmy. A vzhledem k tomu, že se dostáváme z demoralizující globální pandemie, bylo by dobré, kdybychom se všichni zamysleli nad tím, jak ovlivnit štěstí a optimismus lidí kolem nás na našich pracovištích.

Ačkoli výzkumníci studie očekávali, že pohoda a optimismus budou mít vliv na výkonnost, překvapilo je, jak moc na nich záleží.

Co je to štěstí

Nabízí se otázka, co je vlastně štěstí? V literatuře se o štěstí často hovoří jako o subjektivní pohodě, protože význam štěstí se v různých kontextech liší. Štěstí a být šťastný se používá ve dvou odlišných významech. Jedním je vnější příznivá událost nebo okolnost, nahodilá nebo nezasloužená, zkrátka mít štěstí a dalším významem je vnímáno jako blaženost, pocit radostného a trvalého pocitu „být šťastný“.

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“ — Jan Werich
Stejně jako u většiny pojmů, které vznikají v psychologii, se definice různě liší, ale pokud jde o štěstí, obecně se soustřeďují na tři oblasti: vlastní hodnocení spokojenosti se životem, kolik mám pozitivních emocí, jako je radost, nadšení, inspirace, dále co člověk prožívá a v poměru, jak málo má člověk negativních emocí, jako je nepřátelství, podrážděnost, strach nebo nervozita, které člověk prožívá.

Kdo je a není šťastný

Od nástupu psychologie bylo v této oblasti uskutečněno obrovské množství výzkumů, přičemž o blahobytu se zmiňuje více než tisíce článků. Některé z těchto prací zjistily, že je pravdivý názor, že někteří lidé se prostě zdají být šťastnější, a vědci se blíže zabývali dědičností a faktory, se kterými se rodíme také a tím, jak naše prostředí formuje naše štěstí.

Další článek:  Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Pokud si představíme obecné štěstí jako graf ve tvaru koláče, pak výzkum naznačuje, že dědičnost tvoří asi 40 % tohoto koláče, zatímco 60 % připadá na ostatní faktory, zejména životní zkušenosti. Téměř totéž lze říct o pracovním prostředí.

Pocit bezpečí a štěstí

Zpráva dále uvádí, že v rámci pracoviště bylo před pandemií štěstí do značné míry způsobeno pocitem sounáležitosti zaměstnanců v rámci organizace a mezi spolupracovníky, flexibilitou, kterou pracovníci mají a smyslem pro práci. Během pandemie se situace dramaticky změnila. Největším prediktorem štěstí se stalo mít podporujícího manažera, téměř dvakrát důležitější než další faktor štěstí na pracovišti, smysl pro práci.

Spokojení zaměstnanci a výkon firmy

Na pracovišti již dávno víme, že spokojení zaměstnanci se častěji stávají vedoucími pracovníky, získávají vyšší hodnocení výkonu a mají tendenci být lepšími kolegy v týmu. Na základě rozsáhlých výzkumů také dnes víme, že spokojenější zaměstnanci jsou zdravější, mají nižší míru absencí, jsou vysoce motivováni k úspěchu, jsou kreativnější, mají lepší vztahy s kolegy a méně často opouštějí firmu. Všechny tyto oblasti štěstí významně ovlivňují hospodářský výsledek firmy.

Další článek:  Potřebujeme Anti-CEO manuál!

Souhrnně tyto údaje naznačují, že vedoucí pracovníci a organizace mají velký prostor pro ovlivňování štěstí na pracovišti. Štěstí je sice ovlivněno dědičností a faktory, jako je nalezení smyslu života, ale větší část koláče štěstí může být výsledkem faktorů, jako je flexibilita na pracovišti, přiměřená mzda, typ práce a vedoucí pracovníci – potažmo manažeři, kteří jsou mu oporou. To znamená, že je možné, aby vedoucí pracovníci utvářeli pracoviště tak, aby byli zaměstnanci šťastnější a spokojenější.

Personální audit a spokojenost zaměstnanců

Při měření výkonnosti organizace by se kromě přijímání zaměstnanců mělo přihlížet také ke spokojenosti zaměstnanců. Ano, na objektivním výkonu stále velmi záleží. Ale i když vysoce výkonná divize ve společnosti může přinést krátkodobý zisk, pokud byl tento výkon způsoben toxickým vedením a manažerskými praktikami, pak by se tyto zisky mohly rychle vypařit, pokud by zaměstnanci v reakci na to odešli. Můžete si vyhledat na mém blogu můj další článek o toxickém managementu.

Neodůvodněný úbytek zaměstnanců je drahý. Ztráta, byť jen několika zaměstnanců z nich kvůli neštěstí způsobenému toxickým vedením je nákladná a způsobuje nedostatek personálu, který zvyšuje riziko pro ty, kteří zůstávají. Úbytek a nedostatek talentů ve společnosti má podobné negativní účinky.

Další článek:  Jak zvednout produktivitu ve vaší firmě?

Proto jsem a vždy budu zastánce toho, aby se ke spokojenosti zaměstnanců přistupovalo jako k objektivnímu výsledku výkonnosti organizace a také jako k hlavnímu ukazateli úspěšnosti vedení – manažerské práce. Personální audit poměrně jednoduše určí aktuální spokojenost organizace a popíše nebezpečná místa vedení a následné aktivity pro zlepšení výkonu.

Vzhledem ke všem požadavkům na školení a rozvoj, které jsou kladeny na většinu organizací, se myšlenka na aktivní snahu o rozvoj spokojenějších zaměstnanců může zpočátku zdát skličující, časově náročná a nákladná. Odborná literatura však opakovaně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zaměřené na spokojenost zaměstnanců nevyžadují významné časové investice, jsou nákladově efektivní a přinášejí vysokou návratnost investic.

Závěr

Mé doporučení je následující. Nejprve změřte spokojenost zaměstnanců, třeba formou personálního auditu, aplikujte opravy a řešte problematická zjištění, poté začněte s jednoduchými aktivitami, abyste prokázali, že si společnost cení pohody zaměstnanců. Poté začněte investovat do formálnějších programů v průběhu času, kdy se spokojenost postupně zvyšuje. Audit opakujte, abyste věděli, že jdete stále správným směrem.

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ — Dalajláma
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Metodika výstupního pohovoru. Průvodce exit interview

Výstupní pohovory se zaměstnanci jsou těžké a náročné. Ještě těžší je však najít vhodný způsob a vhodné otázky pro výstupní pohovor – exit interview....

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Drazí voliči. Dejte si pozor na propagandu!

Hlavním důvodem je mé ohrazení vůči politické a mediální...

5 Tips to Step up Gen Z Employee Engagement

There’s a massive number of millennials starting their careers...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Co dělat a nedělat pro svou kariéru?

Své první zaměstnání jsem nezískal hned po získání diplomu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že...