DomůManažerské řízení | ManagementJak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!

Téma spokojenosti zaměstnanců je na vzestupu…

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že spokojenost zaměstnanců by měla zvyšovat pracovní výkon.

Výsledky nedávného výzkumu Journal of Happiness Studies v oblasti spokojených zaměstnanců zjistily, že na výkonu zaměstnanců nejenže záleží na štěstí a optimismu, ale záleží na nich hodně a obojí předpovídá, jak dobře si zaměstnanci povedou. Existuje několik věcí o štěstí zaměstnanců, které by měl znát a umět aplikovat každý vedoucí pracovník firmy. A vzhledem k tomu, že se dostáváme z demoralizující globální pandemie, bylo by dobré, kdybychom se všichni zamysleli nad tím, jak ovlivnit štěstí a optimismus lidí kolem nás na našich pracovištích.

Ačkoli výzkumníci studie očekávali, že pohoda a optimismus budou mít vliv na výkonnost, překvapilo je, jak moc na nich záleží.

Co je to štěstí

Nabízí se otázka, co je vlastně štěstí? V literatuře se o štěstí často hovoří jako o subjektivní pohodě, protože význam štěstí se v různých kontextech liší. Štěstí a být šťastný se používá ve dvou odlišných významech. Jedním je vnější příznivá událost nebo okolnost, nahodilá nebo nezasloužená, zkrátka mít štěstí a dalším významem je vnímáno jako blaženost, pocit radostného a trvalého pocitu „být šťastný“.

„Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí — čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší.“ — Jan Werich
Stejně jako u většiny pojmů, které vznikají v psychologii, se definice různě liší, ale pokud jde o štěstí, obecně se soustřeďují na tři oblasti: vlastní hodnocení spokojenosti se životem, kolik mám pozitivních emocí, jako je radost, nadšení, inspirace, dále co člověk prožívá a v poměru, jak málo má člověk negativních emocí, jako je nepřátelství, podrážděnost, strach nebo nervozita, které člověk prožívá.

Kdo je a není šťastný

Od nástupu psychologie bylo v této oblasti uskutečněno obrovské množství výzkumů, přičemž o blahobytu se zmiňuje více než tisíce článků. Některé z těchto prací zjistily, že je pravdivý názor, že někteří lidé se prostě zdají být šťastnější, a vědci se blíže zabývali dědičností a faktory, se kterými se rodíme také a tím, jak naše prostředí formuje naše štěstí.

Pokud si představíme obecné štěstí jako graf ve tvaru koláče, pak výzkum naznačuje, že dědičnost tvoří asi 40 % tohoto koláče, zatímco 60 % připadá na ostatní faktory, zejména životní zkušenosti. Téměř totéž lze říct o pracovním prostředí.

Pocit bezpečí a štěstí

Zpráva dále uvádí, že v rámci pracoviště bylo před pandemií štěstí do značné míry způsobeno pocitem sounáležitosti zaměstnanců v rámci organizace a mezi spolupracovníky, flexibilitou, kterou pracovníci mají a smyslem pro práci. Během pandemie se situace dramaticky změnila. Největším prediktorem štěstí se stalo mít podporujícího manažera, téměř dvakrát důležitější než další faktor štěstí na pracovišti, smysl pro práci.

Spokojení zaměstnanci a výkon firmy

Na pracovišti již dávno víme, že spokojení zaměstnanci se častěji stávají vedoucími pracovníky, získávají vyšší hodnocení výkonu a mají tendenci být lepšími kolegy v týmu. Na základě rozsáhlých výzkumů také dnes víme, že spokojenější zaměstnanci jsou zdravější, mají nižší míru absencí, jsou vysoce motivováni k úspěchu, jsou kreativnější, mají lepší vztahy s kolegy a méně často opouštějí firmu. Všechny tyto oblasti štěstí významně ovlivňují hospodářský výsledek firmy.

Souhrnně tyto údaje naznačují, že vedoucí pracovníci a organizace mají velký prostor pro ovlivňování štěstí na pracovišti. Štěstí je sice ovlivněno dědičností a faktory, jako je nalezení smyslu života, ale větší část koláče štěstí může být výsledkem faktorů, jako je flexibilita na pracovišti, přiměřená mzda, typ práce a vedoucí pracovníci – potažmo manažeři, kteří jsou mu oporou. To znamená, že je možné, aby vedoucí pracovníci utvářeli pracoviště tak, aby byli zaměstnanci šťastnější a spokojenější.

Personální audit a spokojenost zaměstnanců

Při měření výkonnosti organizace by se kromě přijímání zaměstnanců mělo přihlížet také ke spokojenosti zaměstnanců. Ano, na objektivním výkonu stále velmi záleží. Ale i když vysoce výkonná divize ve společnosti může přinést krátkodobý zisk, pokud byl tento výkon způsoben toxickým vedením a manažerskými praktikami, pak by se tyto zisky mohly rychle vypařit, pokud by zaměstnanci v reakci na to odešli. Můžete si vyhledat na mém blogu můj další článek o toxickém managementu.

Neodůvodněný úbytek zaměstnanců je drahý. Ztráta, byť jen několika zaměstnanců z nich kvůli neštěstí způsobenému toxickým vedením je nákladná a způsobuje nedostatek personálu, který zvyšuje riziko pro ty, kteří zůstávají. Úbytek a nedostatek talentů ve společnosti má podobné negativní účinky.

Proto jsem a vždy budu zastánce toho, aby se ke spokojenosti zaměstnanců přistupovalo jako k objektivnímu výsledku výkonnosti organizace a také jako k hlavnímu ukazateli úspěšnosti vedení – manažerské práce. Personální audit poměrně jednoduše určí aktuální spokojenost organizace a popíše nebezpečná místa vedení a následné aktivity pro zlepšení výkonu.

Vzhledem ke všem požadavkům na školení a rozvoj, které jsou kladeny na většinu organizací, se myšlenka na aktivní snahu o rozvoj spokojenějších zaměstnanců může zpočátku zdát skličující, časově náročná a nákladná. Odborná literatura však opakovaně ukazuje, že vzdělávací iniciativy zaměřené na spokojenost zaměstnanců nevyžadují významné časové investice, jsou nákladově efektivní a přinášejí vysokou návratnost investic.

Závěr

Mé doporučení je následující. Nejprve změřte spokojenost zaměstnanců, třeba formou personálního auditu, aplikujte opravy a řešte problematická zjištění, poté začněte s jednoduchými aktivitami, abyste prokázali, že si společnost cení pohody zaměstnanců. Poté začněte investovat do formálnějších programů v průběhu času, kdy se spokojenost postupně zvyšuje. Audit opakujte, abyste věděli, že jdete stále správným směrem.

„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“ — Dalajláma
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Eva
Honza Do.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a podniků hned do největšího měřítka jakým je sama civilizace, ale k tomuto článku mě donutilo mé...

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Personalisté pozor! 5 klíčových top témat v oblasti HR

Manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti HR/ lidských zdrojů musí řídit investice do lidí a také do technologií, pěstovat podpůrnou firemní kulturu a nově...

Chcete vyšší výkon podniku? Objevte Pygmalion efekt

Pygmalionský efekt - Rosenthalův efekt a Golemův efekt jsou dva zajímavé psychologické jevy, které můžeme také zaznamenat na dnešních pracovištích. Říká se, že očekávání...

Jak pracovat s konflikty mezi zaměstnanci?

Množí se nedorozumění a roste napětí a stres. Vzniká konflikt. Drobné nedorozumění mezi spolupracovníky může přerůst ve větší nebo obrovský problém. Mnohokrát si však...

Jak zastavit fluktuaci ve firmě?

Vzhledem k tomu, že velké změny nadále mění podobu pracovní síly v České republice, firmy se snaží doplnit své týmy novými pracovníky, takže jim žalostně...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Neodmítejte řešit šikanu. Šikana na pracovišti

Šikana může nejen vážně ovlivnit vaši náladu a způsobit nebo zhoršit stávající psychické potíže, ale také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. I když je mně...

České firmy neumí povyšovat a kumulují funkce

Nejlepší pracovník v oboru není vždy nejlepším profilem na manažera! Koho tedy váš podnik povýší? Je to jednoduché, protože jediná cesta, kterou dnešní české podniky...

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy nebo podniku a mělo by se také neustále vyvíjet, není to tedy něco, co je...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu vždy tak špatná? Některá nuda má své prokazatelné benefity v naší práci. Během minulého roku na univerzitě...

Co hledáte:

Nejnovější články

Nemocní zaměstnanci a nemocný trh práce

K tomuto článku mě přiměla informace z BBC, která tak trochu...

Jak bude vypadat budoucí leadership?

Obchodní prostředí se nepochybně mění. I když některé aspekty...

Jak vybrat prezidenta? Výběr prezidenta pohledem zkušeného náboráře

Dovolte mi takový úvod k tomuto tématu volby prezidenta České...

Pro změnu civilizace potřebujeme nový leadership

Snad se neleknete, že jsem přeskočil z tématu firem a...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Důsledky pandemie na spokojenost zaměstnanců s prací a jejich emocionální pohodu přiměly vedoucí manažery zaměřit se na podporu spokojenosti zaměstnanců jako nikdy předtím. Přestože mnohé z nás motivuje skutečná péče o lidi, kteří jsou hybnou silou našich firem a organizací, intuitivně také víme, že...Jak zvýšit výkon firmy? Potřebujete spokojené zaměstnance!