Budoucnost povolání a trhu práce

610

Čtvrtá průmyslová revoluce sebou přinese zajímavé změny v různých oborech a segmentech trhu, zejména se jedná o nanotechnologie, genetiku a biotechnologie, 3-d tiskárny. V následujících pěti letech dojde nejen ke změnám obchodních modelů, ale i k citelné změně na pracovním trhu. Trh práce bude požadovat nové dovednosti a kompetence, které jsou zatím v pozadí zájmu.

Budoucnost povolání a trhu práce

Dovolte nám představit studii:

Institut rodinných firem

The Future of Jobs

- Reklama -