Jaká je budoucnost Employer Brandingu?

426

Společnost Universum nedávno shromáždila své informace z průzkumu více než 2000 personalistů a CEO po celém světě, aby vytvořila tuto zajímavou studii o budoucnosti Employer Brandingu ve světě.

Budoucnost Employer Brandingu

Studie o budoucnosti Employer Brandingu se zabývá preferencí zaměstnavatelů na trhu práce, jako je talent management, budování značky zaměstnavatele, rozvoj aktivní personální značky, a také se zaměřuje na trendy s výhledem do roku 2020.

Kdo je vlastníkem zaměstnavatelské značky?

Generální ředitelé si myslí, že jsou odpovědní právě oni, zatímco lidé z HR říkají, že toto má na starosti hlavně jejich HR oddělení. Není překvapením, že všichni kromě CEO si myslí, že je zapotřebí užší spolupráce nad tématem posilování Employer Brandingu.

Co se změní v průběhu pěti let?

Největší změny pro nadcházejících pět let se týkají většího zájmu o budování značky zaměstnavatele, na globální úrovni. Neexistuje však žádná jasná shoda na čem záleží nejvíce a jaká je konkrétní strategie.

TIP:  Employer branding musíte zalévat, aby vám rostl.

Co se v Employer Brandingu měří?

První tři hlavní KPI se zaměřují na průměrnou míru retence, kvalitu náboru a celkovou úroveň angažovanosti zaměstnanců. Toto budou pravděpodobně i hlavní KPI pro nadcházející roky.

Sociální média

Sociální média se zdají být nejdůležitější kanál v tvoření zaměstnavatelského brandu, těsně následují kariérní webové stránky a pak známá pracovní inzerce. Masivní reklama na konkrétní webové stránky a cílené oslovování skrze LinkedIn. Podíváme-li se na příštích pět let, sociální média jsou na nejlepší cestě stát se klíčovým kanálem pro Employer Branding, ale dle respondentů nebudou vnímány jako důkaz o kvalitě zaměstnavatele.

- Reklama -