Nejistá a rozpačitá budoucnost personalistiky malých firem

355

Pojďme se podívat na zajímavý průzkum z USA mezi více než 300 podniky s méně než 250 zaměstnanci z prosince roku 2020, který ukazuje, že když se pandemie v loňském roce šířila, některým podniků pomohla podpora státu, některým bohužel nikoli. Přestože se malé firmy připravovaly na rok 2021, některé stále plánovaly najmout pracovníky nebo získat nové zaměstnance, zatímco hodně z nich snížilo počet hodin, plánovaných dovolených nebo se již rozhodlo propouštět.

Budoucnost personalistiky malých firem

„Více než polovina 53 % dotazovaných zaměstnavatelů má pouze jednu osobu spravující funkci HR pro jejich organizaci.“

Je zajímavé se koukat na vývoj zde a porovnat ho s tím u nás. Jaké jsou plány malých firem v roce 2021?

  • 36 % plánuje přijmout nové zaměstnance
  • 29 % plánujte snižovat platy nebo úvazky
  • 23 % plánuje opětovný nábor zaměstnanců, dříve propuštěných
  • 22 % plánuje dočasné propouštění
  • 13 % hledají nezávislé externí dodavatele
  • 10 % plánuje trvalé propouštění
TIP:  HiPPO přichází. Na tohohle hrocha si dejte pozor!

Nebezpečí kumulované funkce personalistiky u malých firem

Už před pandemií byla funkce lidských zdrojů v malých podnicích značně kumulovaná. Pandemie tento stresor ještě více zesílila, čímž se práce v HR značně komplikovala, přestože se jejich role staly ještě důležitějšími. Více než polovina 53 % dotazovaných zaměstnavatelů má pouze jednu osobu spravující funkci HR pro jejich organizaci.

Pro 38 % je funkce HR jednou z mnoha pracovních funkcí, které daný zaměstnanec zpracovává. U zaměstnavatelů s méně než 100 zaměstnanci je toto číslo 50 %. Pouze z 15 % je funkce HR výlučnou odpovědností zaměstnance. Dvě třetiny firem však v důsledku pandemie neprovedly žádné změny ve struktuře funkce lidských zdrojů své organizace. U nejmenších podniků je to téměř tři čtvrtiny.

Celé to budí dojem, jako by pandemie na změny v řízení HR managementu nehrála roli. Myslím si, ale že praxe tomu dává jiný impulz. Myslím si, že HR v následujících letech svou roli naopak zesílí z podpůrné role na klíčovou roli v celofiremní strategii.

Nerozvíjející se HR procesy

Navzdory tomuto spoléhání se na manuální procesy dvě třetiny zaměstnavatelů neplánují v roce 2021 přidat žádné nové technologické nebo digitální funkce pro zpracování jakékoli ze svých HR funkcí 67 %. Nároky na personální otázky rostou, stejně jako na zpracování mezd, dotací a programů a vše stále ve stejném personálním obsazení.

TIP:  Značka: Hledám ředitele/nástupce své rodinné firmy

Práce z domova a chybějící nástroje

Podle průzkumu téměř polovina 44 % zaměstnanců v malých firmách pokračuje v práci z domova a zaměstnavatelé očekávají, že v ní bude i po pandemii pokračovat více než dvakrát tolik zaměstnanců 28 % oproti 12 %. Organizace si jsou vědomy toho, že vzdálení pracovníci budou potřebovat digitální a online nástroje, aby je mohly podporovat. Ale jak na to?

HR malé firmy stojící na prahu nové doby

Nevím, co budeme muset ještě udělat na podporu tohoto tématu, ale role lidí ve firmách vždy hrála svou klíčovou roli už od počátků. Trh práce se nejspíše bude nadále transformovat, stejně jako řízení firem, pracovní styly a celkové manažerské řízení.

Zdroj: https://www.coloniallife.com/employer-resource-center/2021/january/small-business-trends-survey

- Reklama -