Jaká je role kariérního kouče? Co pomůže změnit?

267

Definice rolí kariérního kouče

Kladením správných otázek podporuje kouč koučovaného k samostatnosti v jednání a rozhodování, pomáhá mu určit cíle a priority, poznání reality, nových a širších souvislostí a možností, ale také ho podněcuje k motivaci a úsilí, což samo o sobě vede i k růstu jedince.

https://farm3.staticflickr.com/2907/14125468421_ffc900994b_o.jpg

Další důležitou rolí je sběr informací, kdy koučovaný od svého kouče nepotřebuje rady, ale pouze vyslechnutí. Další klíčová role je kouče jako partnera. Z této role plyne již několikrát zmiňovaný vztah kouče a koučovaného, který se tvoří smysluplným dialogem, jehož cílem je dojít k lepšímu sebepoznání a také k většímu porozumění.
Poslední role je role motivátora. V této roli kouč opět může koučované podněcovat k nalezení nových a vhodnější variant řešení různých situací, ale zároveň jim pomoci odkrývat nové způsoby a možnosti.

Kariérní kouč hraje v rámci procesu celou řadu dalších rolí, které jsem nezmínil, je však podstatné si říci, že je důležité, aby kouč v průběhu procesu koučování nevystupoval v jednotné roli, ale je potřeba, aby svoje role přizpůsoboval a pružně tak reagoval na potřeby situace, ale především na potřeby koučovaných.

Kouč vytváří a posiluje ochotu koučovaného získat mobilitu; vytváří nehodnotící prostředí, poskytuje vhodné nástroje k učení nebo ke koučování a přináší odlišný pohled na situaci a vytváří předpoklady pro její pochopení | Gallwey

Kariérní kouč poskytuje koučovanému bezpečné a vhodné prostředí pro jeho další růst, prostřednictvím svých rad a zkušeností, ale také mu poskytuje jiný úhel perspektivy na řešení každodenního profesního života, čímž posiluje jeho samostatnost, motivaci a zvyšuje jeho sebevědomí.

Další odkaz: Kariérní kouč

- Reklama -