Kdo je to kariérní kouč a s čím vám může pomoci?

843

Kladením správných otázek podporuje kariérní kouč koučovaného k samostatnosti v jednání a rozhodování, pomáhá mu určit cíle a priority, poznání reality, nových a širších souvislostí a možností, ale také ho podněcuje k motivaci a úsilí, což samo o sobě vede i k růstu jedince a jeho kariéry.

Přečtěte si také: Jaký by měl být kariérní kouč?

Institut rodinných firem
Kariérní kouč přístup
Kariérní kouč přístup

Kariérní kouč a koučovaný

Další důležitou rolí je sběr informací, kdy koučovaný od svého kouče nepotřebuje rady, ale pouze vyslechnutí. Další klíčová role je kouče jako partnera. Z této role plyne již několikrát zmiňovaný vztah kouče a koučovaného, který se tvoří smysluplným dialogem, jehož cílem je dojít k lepšímu sebepoznání a také k většímu porozumění.

Poslední role je role motivátora. V této roli kouč opět může koučované podněcovat k nalezení nových a vhodnější variant řešení různých situací, ale zároveň jim pomoci odkrývat nové způsoby a možnosti.

Přečtěte si také: Úskalí kariérního koučinku

Kouč a jeho klíčová role

Kouč hraje v rámci procesu celou řadu dalších rolí, které jsem nezmínil, je však podstatné si říci, že je důležité, aby kouč v průběhu procesu koučování nevystupoval v jednotné roli, ale je potřeba, aby svoje role přizpůsoboval a pružně tak reagoval na potřeby situace, ale především na potřeby koučovaných.

Další článek:  Co si vzít na sebe k pohovoru a jak se správně obléci?

Kouč vytváří a posiluje ochotu koučovaného získat mobilitu, vytváří nehodnotící prostředí, poskytuje vhodné nástroje k učení nebo ke koučování a přináší odlišný pohled na situaci a vytváří předpoklady pro její pochopení atd.

Přečtěte si také: Poradce, advisor, specialista, ale také lektor, kouč nebo mentor. Kdo je kdo a jak se v tom vyznat?

Kouč – váš parťák na cestě kariérou

Kariérní kouč poskytuje koučovanému bezpečné a vhodné prostředí pro jeho další růst, prostřednictvím svých rad a zkušeností, ale také mu poskytuje jiný úhel perspektivy na řešení každodenního profesního života, čímž posiluje jeho samostatnost, motivaci a zvyšuje jeho sebevědomí.

Přečtěte si také: Firemní koučink a metoda GROW

- Reklama -