Jaká je vaše úroveň náboru?

501

Ve světě získávání talentů je vše o nalezení a najmutí tou správnou osobu, při co nejnižších nákladech a ve správný čas. Po rozhovoru s mnoha korporátními společnostmi z různých oborů, se stávající způsob náboru stává spíše vzpomínkou. Společnosti mají nedostatek vhodných mechanismů, jak spolehlivě posoudit profily kandidátů.

Vaše úroveň náboru

Je také čím dál složitější vytvořit z určité firmy nejlepší místo pro práci a nikdo nezná magickou formuli, jak to jednoduše dokázat. Společnosti jsou tak rozděleny dle schopností svého náborového procesu a získávání zaměstnanců do přibližně 5 úrovní.

Stupeň 1 – stav 0

Tyto společnosti stále spoléhají na základní způsoby hledání zaměstnanců. Využívají inzerci zdarma, výjimečně placenou variantu. Nedisponují kariérními stránkami a ani nejsou nakloněni příchozím kandidátům z okolí firmy. Využívají zastaralé technologie ke zpracování kandidátů, prostřednictvím emailů a tabulek. Talent management firma nerealizuje vůbec. Sociální angažovanost je zdola nahoru a obvykle jí realizuje vášnivý jednotlivec personálního oddělení. Kandidáty vyhledává skrze svůj sociální profil a svůj osobní účet.

TIP:  Jak měříte vaše personální oddělení?

Stupeň 2 – společnost opakuje

Tyto společnosti již dosáhly určité úrovně vyspělosti a již si vyvinuly procesy pro získávání talentů skrze sociální média a další náborové kanály. Náboráři realizují úzkou spolupráci s personálními manažery a náboráři, ale stále se nedaří sdílet hlavní myšlenky firemní kultury napříč společností a personálně-marketingovou komunikací. Skrze sociální média aktivně umísťují novinky, využívají LinkedIn, Twitter a Facebook, opakují náborové sdělení, za účelem přilákání kandidátů. Z hlediska vývoje firmy se nejedná o dlouhodobý rozvoj.

Stupeň 3 – společnost definuje

V této společnosti již probíhá intenzivní spolupráce se sociálními médii a stává se součástí firemní kultury. Společenská angažovanost se začíná projevovat prostřednictvím těchto sítí a externích sociálních komunit. Náboráři převzali úlohu při kultivaci zaměstnanecké značky a její sdělení a prezentaci. Marketing si plně uvědomuje tuto synergii a využívá ji pro svou vlastní marketingově-obchodní oblast. Takto vysoká úroveň zapojení do sociálních medií se plně projevuje do oblasti obchodu a zisku společnosti.

Stupeň 4 – řízená společnost

Kompletní zapojení celé společnosti do personálně marketingové strategie a nesoucí se napříč všemi odděleními a platformami, včetně interního a externího personálního marketingu. Manažeři si uvědomují, že silná oblast HR vede k silné společnosti. Strategie zaměstnavatelské značky, práce se sociálními médii, referenční programy, náborové programy, zajistí dokonalý, náborový provoz. HR měří aktivně své KPI a na základě těchto zjištění kombinují své náborové kanály.

TIP:  Strategie a aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Stupeň 5 – efektivní společnost

Nejvyšší stupeň zkušeností sociálního náboru je číslo 5. HR pracuje s velkým objemem dat a optimalizuje dle ROI. Identifikace dlouhodobých výzev v náboru, prevence a předpověď vývoje pohybu pracovníků a trendů v náboru. Realtimové měření, sociální analytika, metriky, KPI, jsou standardní nástroje vyhodnocování úspěšnosti sociálně-marketingové strategie.

Návod pro získání vyššího stupně sociálního náboru?

1. Vytvořte silnou strategii společnosti v oblasti podnikání a rozvoje lidských zdrojů.
2. Předvídejte změny stavu zaměstnanců, generací, rychle reagujte na výzvy.
3. Zlepšete s pomocí dat hledání zaměstnanců a navýšení angažovanosti vaší firmy.
4. Investujte do sociálně-náborových kampaní, rozvíjejte talent marketing a personální marketing obecně.

- Reklama -