Jaký by měl být Kariérní kouč?

466

Kdo je kariérní kouč, jaký je nebo by měl být? Kromě jasných odborností a kompetencí, je to také člověk určitých hodnot, postojů a názorů, ale mimo to…

 • Vede příkladem.
 • Je průvodcem.
 • Poskytuje vhled.
 • Má zkušenosti v různých oblastech, sdílí dovednosti a znalosti.
 • Má morální integritu.
 • Sdílí své hodnoty.
 • Poskytuje poradenství na základě zkušeností.
 • Poslouchá a naslouchá.
 • Buduje kontakty a propojuje.
 • Pomáhá orientovat se.
 • Touží pomoci ostatním uspět.
 • Má pozitivní zkušenosti.
 • Má dobrou pověst.
 • Má čas a energii věnovat se vám.
 • Má aktuální znalosti a dovednosti, je koučem dneška.
 • Má svůj osobitý postoj a způsob učení.
 • Vytváří příležitosti a otevírá dveře.
 • Zná vaše silné stránky a schopnosti.
 • Chce a přeje vám úspěch.
 • Je nezávislý.
 • Je nepřetržitým žákem.
 • Komunikuje naději a optimismus.
 • Poskytuje vedení a konstruktivní zpětnou vazbu.
 • Je respektován v odborné komunitě.
 • Nastavuje a splňuje probíhající profesionální cíle.
 • Oceňuje názory a iniciativu ostatních.
 • Motivuje ostatní tím, že vytváří dobrý příklad.
- Reklama -