Jaký je dopad „Zombie firem“ na trh práce?

661

Zaujalo mě téma aktuální transformace pracovního trhu a jeho dopad na budoucnost zaměstnanosti. Když se koukáme na celkové ekonomické zdraví některých společností, jejich personálních a mzdových politik a firemních kultur, je zřejmé, že již dlouhodobě mají symptomy tzv. „Zombie firmy“.

Je až s podivem kolik firem to může být, i vlivem zásahu státu nebo bank. Zombie firma je společnost, která je v současné době schopna zůstat v podnikání, ale je plná nedobytnými dluhy a potřebuje záchranu, aby přežila. Například společnost, která postupně nabrala velké dluhy, ale poté došlo ke zvýšení úroků a bez podpory banky, investora nebo vlády není záchrana možná.

Institut rodinných firem

Firma není schopna dlouhodobě vytvářet žádný zisk a aby nadále mohla fungovat, tak potřebuje dotace, vnější finanční pomoc či vnější záchranu před bankrotem. Mezi zombie firmy tak patří dlouhodobě zadlužené podniky, které pokryjí svoje provozní náklady a úroky z půjček, avšak nezaplatí samotný dluh.

Blokace lidského kapitálu

Taková firma se tedy dlouhodobě pohybuje na hranici krachu, blokuje tím pádem zaměstnance firmám a organizacím s větší produktivitou práce. Její existence zabraňuje ziskovějšímu využiti pracovních sil na trhu práce a snižuje tím mzdy i produktivitu na trhu. Udržování zombie firem při životě snižuje ekonomický růst.

Další článek:  Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Řada zemí zaznamenala v posledním desetiletí rostoucí počet přežívajících zombie firem s nízkou produktivitou, které by obvykle opustily konkurenční trh, což brzdí růst produktivity vytlačováním příležitostí k růstu produktivnějších firem, zejména začínajících firem.

Zombie firmy v České republice

Existuje šance, že by se zombie firma zachránila a mohla restrukturalizovat a zachránit své podnikání? Například v období recese v roce 2009 nabídla vláda USA dotaci společnosti General Motors – což jí pomohlo přežít téměř bankrot. Je možné, že se u některých firem v České republice dočkáme takového scénáře?

Ekonomové však naznačují, že je obecně neefektivní podporovat zombie firmy, protože udržují neefektivní kapitál a práci a jsou postupně selhávající. Záchrana zombie firem jen podporuje neefektivitu.

Co způsobuje, že se firma stane Zombie firmou?

Vysoká úroveň dluhu. Pokud firma převezme vysokou úroveň dluhu, je náchylná k růstu úrokových sazeb. Období velmi nízkých úrokových sazeb podporovalo snahu o větší dluh. V období 2009 – 2016 byly úrokové sazby po celém světě velmi nízké. To povzbudilo firmy, aby přijaly více dluhů. Za velmi nízké sazby je přijatelné se zadlužit. Velmi nízké úrokové sazby však mohou povzbudit firmy, aby přijaly dluhy, které by mohly být neudržitelné, pokud by úrokové sazby vzrostly.

Pokles poptávky a koronakrize

Pokud se firma ocitne pozadu díky technologii nebo změně preferencí spotřebitelů, dopadem pandemie, může jí zbývat neprodaný sklad a promarněná kapitálová investice. Náhlá změna v obchodním nebo ekonomickém prostředí může zabít zombie společnosti. Pokud se ekonomika posílí, úspěšnější společnosti mohou rychle využít příležitostí a nechat tyto společnosti za sebou. Nelze-li využít těchto příležitostí, sníží se poptávka spotřebitelů po jejich produktech nebo službách a společnosti nakonec narazí na značné problémy v konkurenci s jinými společnostmi.

Další článek:  Existuje smrtelně nebezpečný management? Prokázáno!

Jelikož existence zombie společností závisí na věřitelích, zvýšení úrokových sazeb vyhladí značné množství zombie společností. Náklady na dluh se zvýší a společnosti nebudou schopny dostát svým úrokovým závazkům.

Zombie firmy a zájem státu

Ačkoli tyto společnosti nepříznivě ovlivňují ekonomiku, některé společnosti hrají v ekonomice důležitou roli. Například některé společnosti může vláda zachránit jednoduše proto, že společnost zaměstnává velké množství lidí. Pokud by společnost zkrachovala, obrovské ztráty pracovních míst by mohly mít významný společenský dopad. Nyní otázka, co je tedy správné? (1)

Zdroj obrázku: https://twnews.cz/cz-news/zbytecne-statni-firmy-by-mela-vlada-prodat-za-nekterymi-podniky-lezi-velke-pribehy

Zombie startupy

Zombie start-up je společnost, která obdrží počáteční financování, ale neobdrží další investice od investorů. Z významného počtu startupů se tak stávají zombie startupy, které jsou neschopné uspět za časnými investicemi. Tyto začínající společnosti mají krátkodobý plán na zajištění včasných investic, chybí jim však dlouhodobý plán růstu.

Jak tyto společnosti dospívají, projevuje se nedostatek dlouhodobého plánování a klesá výkonnost společnosti. Investoři nevidí tyto startupy jako atraktivní, a proto nepřidělují další finanční prostředky. Společnost se stává zombie startupem, tedy společností, která funguje i po vyčerpání počátečního financování, ale ve skutečnosti neroste.

Další článek:  Jak koronakrize postupně rozdrtí trh práce

Zdravé firmy versus Zombie firmy

Pokud žádná firma neopustí trh, v zásadě to znamená, že přestaneme rozlišovat mezi dobrými a špatnými obchodními modely. Takový vývoj by mohl mít dopad i na zdravé společnosti. Když se ekonomika zotaví, firmy musí zůstat opatrné, protože nemají způsob, jak zjistit, kdo je a není schopen platit a kdo bude schopen platit své účty. To může poškodit i zdravé společnosti, pokud jejich účty nejsou zaplaceny, což může potenciálně vést k úpadku. (2)

Podle Deutsche Bank Research mají takové „Zombie firmy“ sklon k agresivní cenové politice, která má zase dopad na zisky zdravých společností a omezuje strukturální změny.(3)

Kam článkem mířím?

Je patrné, že prostředí firem v České republice bude potřebovat hodně očistných mechanismů, aby se zase uzdravilo. Zásah státu a bank tak může působit různě. Trh práce může být a nejspíše bude silně poznamenaný, ale měl by být formován více než zásahy, zdravým a spravedlivým mechanismem.

Upozorňuji, že nejsem ekonom, ale cítím, že některé instituce působí na trh jakýmsi pákovým mechanismem a narušují tak celkovou podnikatelskou rovnováhu. Budu rád za váš komentář nad tímto tématem.

- Reklama -