Jaký je rozdíl mezi firemní kulturou, kodexem, prohlášením, misí a hodnotou?

1285

Kód firemní kultury, prohlášení o poslání a základní firemní hodnoty. Slyšíte tato slova často a ztrácíte se v tom, co vlastně znamenají? Kladete si také otázku, zdali to vaše firma opravdu potřebuje a měla by řešit? Pevně doufám, že vás alespoň trochu nasměruji.

Firemní prohlášení

Vyjádření společnosti je jasné a stručné vymezení nejdůležitějšího účelu vaší organizace. Tento účel vás vede jako společnost. To je to, co vás významně odlišuje. To, co by měl každý projekt, iniciativa a tým definovat jako svůj cíl a dostat do vyjádření firemního prohlášení. Účinné prohlášení dobře propojuje a spojuje zaměstnance a pomáhá jim pochopit, jak jejich práce ovlivňuje podnikání jako celek.

Institut rodinných firem

Příklad:

IKEA: „Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě.“ Zdroj

Firemní hodnoty

Jádro hodnot organizace jsou její hlavní principy, kterými se společnost řídí. Jsou nadčasové, trvalé a velice důležité pro její kulturu. Klíčové firemní hodnoty podporují vizi společnosti, formují kulturu a také odrážejí identitu společnosti. Neexistují žádné univerzální základní hodnoty, které může vaše firma okopírovat, místo toho se musí každá společnost rozhodnout, jaké zásady považuje a vnímá za nejdůležitější.

Příklad:
Merck: „Úspěch společnosti Merck je založen na odvaze, cílevědomosti, odpovědnosti, respektu, čestnosti a transparentnosti. Tyto hodnoty nám udávají směr při každodenním jednání se zákazníky a obchodními partnery i v rámci naší týmové spolupráce.“ Zdroj

Zeppelin: „V koncernu ZEPPELIN GmbH i všech jeho dceřiných společnostech jako je Zeppelin CZ s.r.o. existují dva druhy hodnot – firemní a osobnostní. Firemní hodnoty definují identitu společnosti jako celku. Osobnostní hodnoty zase definují sdílené charakteristiky a vlastnosti zaměstnanců, kteří v koncernu pracují. Tyto hodnoty však vycházejí ze stejného základu – jsou založeny na integritě a neustálé snaze o dokonalost. Pomáhají také lépe se orientovat a chovat v každodenních situacích nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě.“ Zdroj

Siko: „Siko je pro všechny své zákazníky spolehlivým a inspirujícím partnerem. Usilujeme o to, abychom byli jedinou správnou volbou pro každou koupelnu. Jsme sehraný tým profesionálů a naším společným cílem je vybudovat firmu evropského významu. Naším posláním je inspirovat každého k tomu, aby ze své koupelny vytvořil oázu pohody a relaxace. Nabízíme chytrá řešení s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem zákazníka. Jsme výjimeční tím, že již více než 25 let tvoříme koupelny, jako by byly naše vlastní.“ Zdroj

Miele: „Jsme hrdí na naši dlouholetou firemní historii, ve které vždy hráli rozhodující roli zaměstnanci, a s určitostí ji budou hrát i do budoucna. Přesvědčte se sami, jaká témata jsou pro nás důležitá a jaké hodnoty nás posouvají vpřed.“ Zdroj

Etický firemní kodex

Doporučuji si představit kodex společnosti jako příručku pro zaměstnance, která konkrétně vysvětluje podnikovou, firemní kulturu. Měl by zahrnovat vaše:

  • Prohlášení o poslání
  • Základní hodnoty
  • Jak pracovat a žít dle vašich hodnot
  • Tradice společnosti
  • Sdílené přesvědčení
Další článek:  Umíte ocenit, uznat nebo poděkovat svým zaměstnancům?

Firemní kodex může být tvrdá příručka nebo příběh, který vypráví – ať už je to jakákoli forma, musí být dobře zdokumentována a jasně distribuována ve vaší společnosti. Vzdělávání nových zaměstnanců o poslání a hodnotách společnosti by mělo být klíčovou součástí jakéhokoli procesu ve vaší firmě. Mít písemně zpracovaný kodex firmy přijde vhod i pro váš nábor.

Příklad:

Foxconn:Cílem naší společnosti je trvale si udržet důvěru našich zákazníků a posílit pověst společnosti Foxconn jako konkurenceschopné firmy ve svém oboru. Chceme být společností, kde jsou zaměstnanci hrdí na to, že pro nás pracují, a dělají vše nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery, dodavatele a naši firmu. Naše pověst není založena pouze na produktech a službách, které poskytujeme, ale závisí také na způsobu, jak obchodujeme, a důvěru si získáváme čestným a etickým jednáním. Proto jsme vytvořili Etický kodex vycházející z našich firemních hodnot, které sdílíme.  Etický kodex společnosti Foxconn je platný nejen pro všechny naše zaměstnance, ale zároveň se jím musí řídit i naši dodavatelé.“ Zdroj

Skanska: „Náš Etický kodex staví na hodnotách Skanska. Nejsou to jen pouhá slova – vyjadřují to, jak se snažíme žít každý den. Shrnují očekávání, jak máme provozovat naše podnikání odpovědným a udržitelným způsobem, a umožňují nám být důvěryhodným partnerem našich zákazníků. Etický kodex Skanska je klíčem k zavádění našich hodnot do každodenního života. Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, komunitami, ve kterých působíme, a s dalšími zainteresovanými skupinami. Nabízí zaměstnancům společnosti praktické vodítko, jak jednat v souladu s našimi hodnotami, především s hodnotou Jednáme eticky a transparentně. Kodex nabízí řadu příkladů, které zaměstnancům pomáhají aplikovat dané principy v každodenním životě.“ Zdroj

Firemní poslání

Poslání nebo jinak mise firmy je v podstatě prohlášením o tom, co firma dělá a jaký to má smysl. Dobře definované firemní poslání může být užitečným nástrojem nejen pro formulaci strategie, ale i pro každodenní manažerská rozhodnutí. Poslání říká jednoduše proč organizace existuje a co a jak dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel vaší organizace, stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis toto, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

Další článek:  Jak se naučit měkké dovednosti? Seznamte se s VR Barrym

Příklad:

ČEZ: „Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.“

XELLA: „Společnost Xella International je dodavatelem značkových výrobků na mezinárodním trhu stavebnin a surovin. Staráme se o úspěch našich zákazníků, a tím i naší společnosti. Zkušenosti a výkonnost našich pracovníků, kvalita našich výrobků a naše inovační schopnosti nám dnes, jakož i pro budoucnost zajišťují rozhodující předstih na trzích.“

Další zdroje:

Firemní kultura, kodex, prohlášení, mise a hodnoty atd.

- Reklama -