Pátek, 1 července, 2022

Jaký je rozdíl mezi firemní kulturou, kodexem, prohlášením, misí a hodnotou?

Kód firemní kultury, prohlášení o poslání a základní firemní hodnoty. Slyšíte tato slova často a ztrácíte se v tom, co vlastně znamenají? Kladete si také otázku, zdali to vaše firma opravdu potřebuje a měla by řešit? Pevně doufám, že vás alespoň trochu nasměruji.

Firemní prohlášení

Vyjádření společnosti je jasné a stručné vymezení nejdůležitějšího účelu vaší organizace. Tento účel vás vede jako společnost. To je to, co vás významně odlišuje. To, co by měl každý projekt, iniciativa a tým definovat jako svůj cíl a dostat do vyjádření firemního prohlášení. Účinné prohlášení dobře propojuje a spojuje zaměstnance a pomáhá jim pochopit, jak jejich práce ovlivňuje podnikání jako celek.

- Reklama -Institut rodinných firem

Příklad:

IKEA: „Chceme se podílet na vytváření lepšího každodenního života pro lidi a komunity, dotčené naší činností. Tato snaha byla vždy součástí našeho přístupu a dnes je ještě důležitější, jak se dále rozvíjíme a rozrůstáme po celém světě.“ Zdroj

Firemní hodnoty

Jádro hodnot organizace jsou její hlavní principy, kterými se společnost řídí. Jsou nadčasové, trvalé a velice důležité pro její kulturu. Klíčové firemní hodnoty podporují vizi společnosti, formují kulturu a také odrážejí identitu společnosti. Neexistují žádné univerzální základní hodnoty, které může vaše firma okopírovat, místo toho se musí každá společnost rozhodnout, jaké zásady považuje a vnímá za nejdůležitější.

Příklad:
Merck: „Úspěch společnosti Merck je založen na odvaze, cílevědomosti, odpovědnosti, respektu, čestnosti a transparentnosti. Tyto hodnoty nám udávají směr při každodenním jednání se zákazníky a obchodními partnery i v rámci naší týmové spolupráce.“ Zdroj

Zeppelin: „V koncernu ZEPPELIN GmbH i všech jeho dceřiných společnostech jako je Zeppelin CZ s.r.o. existují dva druhy hodnot – firemní a osobnostní. Firemní hodnoty definují identitu společnosti jako celku. Osobnostní hodnoty zase definují sdílené charakteristiky a vlastnosti zaměstnanců, kteří v koncernu pracují. Tyto hodnoty však vycházejí ze stejného základu – jsou založeny na integritě a neustálé snaze o dokonalost. Pomáhají také lépe se orientovat a chovat v každodenních situacích nejen v zaměstnání, ale i v běžném životě.“ Zdroj

Siko: „Siko je pro všechny své zákazníky spolehlivým a inspirujícím partnerem. Usilujeme o to, abychom byli jedinou správnou volbou pro každou koupelnu. Jsme sehraný tým profesionálů a naším společným cílem je vybudovat firmu evropského významu. Naším posláním je inspirovat každého k tomu, aby ze své koupelny vytvořil oázu pohody a relaxace. Nabízíme chytrá řešení s přihlédnutím k individuálním potřebám a možnostem zákazníka. Jsme výjimeční tím, že již více než 25 let tvoříme koupelny, jako by byly naše vlastní.“ Zdroj

Miele: „Jsme hrdí na naši dlouholetou firemní historii, ve které vždy hráli rozhodující roli zaměstnanci, a s určitostí ji budou hrát i do budoucna. Přesvědčte se sami, jaká témata jsou pro nás důležitá a jaké hodnoty nás posouvají vpřed.“ Zdroj

Etický firemní kodex

Doporučuji si představit kodex společnosti jako příručku pro zaměstnance, která konkrétně vysvětluje podnikovou, firemní kulturu. Měl by zahrnovat vaše:

  • Prohlášení o poslání
  • Základní hodnoty
  • Jak pracovat a žít dle vašich hodnot
  • Tradice společnosti
  • Sdílené přesvědčení
Další článek:  Proč Employer Brand nebyl nikdy tak důležitý jako teď?

Firemní kodex může být tvrdá příručka nebo příběh, který vypráví – ať už je to jakákoli forma, musí být dobře zdokumentována a jasně distribuována ve vaší společnosti. Vzdělávání nových zaměstnanců o poslání a hodnotách společnosti by mělo být klíčovou součástí jakéhokoli procesu ve vaší firmě. Mít písemně zpracovaný kodex firmy přijde vhod i pro váš nábor.

Příklad:

Foxconn:Cílem naší společnosti je trvale si udržet důvěru našich zákazníků a posílit pověst společnosti Foxconn jako konkurenceschopné firmy ve svém oboru. Chceme být společností, kde jsou zaměstnanci hrdí na to, že pro nás pracují, a dělají vše nejlepší pro naše zákazníky, obchodní partnery, dodavatele a naši firmu. Naše pověst není založena pouze na produktech a službách, které poskytujeme, ale závisí také na způsobu, jak obchodujeme, a důvěru si získáváme čestným a etickým jednáním. Proto jsme vytvořili Etický kodex vycházející z našich firemních hodnot, které sdílíme.  Etický kodex společnosti Foxconn je platný nejen pro všechny naše zaměstnance, ale zároveň se jím musí řídit i naši dodavatelé.“ Zdroj

Skanska: „Náš Etický kodex staví na hodnotách Skanska. Nejsou to jen pouhá slova – vyjadřují to, jak se snažíme žít každý den. Shrnují očekávání, jak máme provozovat naše podnikání odpovědným a udržitelným způsobem, a umožňují nám být důvěryhodným partnerem našich zákazníků. Etický kodex Skanska je klíčem k zavádění našich hodnot do každodenního života. Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, komunitami, ve kterých působíme, a s dalšími zainteresovanými skupinami. Nabízí zaměstnancům společnosti praktické vodítko, jak jednat v souladu s našimi hodnotami, především s hodnotou Jednáme eticky a transparentně. Kodex nabízí řadu příkladů, které zaměstnancům pomáhají aplikovat dané principy v každodenním životě.“ Zdroj

Firemní poslání

Poslání nebo jinak mise firmy je v podstatě prohlášením o tom, co firma dělá a jaký to má smysl. Dobře definované firemní poslání může být užitečným nástrojem nejen pro formulaci strategie, ale i pro každodenní manažerská rozhodnutí. Poslání říká jednoduše proč organizace existuje a co a jak dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel vaší organizace, stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis toto, jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

Další článek:  Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Příklad:

ČEZ: „Posláním Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.“

XELLA: „Společnost Xella International je dodavatelem značkových výrobků na mezinárodním trhu stavebnin a surovin. Staráme se o úspěch našich zákazníků, a tím i naší společnosti. Zkušenosti a výkonnost našich pracovníků, kvalita našich výrobků a naše inovační schopnosti nám dnes, jakož i pro budoucnost zajišťují rozhodující předstih na trzích.“

Další zdroje:

Firemní kultura, kodex, prohlášení, mise a hodnoty atd.

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Kompetenční model. Model, na kterém stojí úspěšná firma!

Stručně řečeno, kompetenční model je rámec, který personalisté a organizace používají k sestavení seznamu a plánování kompetencí, které zaměstnanci potřebují k tomu, aby uspěli...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak překonat vaše ego? Ego jako zdroj konfliktů a neshod

Ego je zdrojem mnoha našich konfliktů a neshod, protože...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...