Je vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change management

„Je okamžik, kdy musí dojít k transformaci.“ — Peter Drucker

Change management + Organizational change management

Musíme si v tématu změn ve firmách vydefinovat dvě hlavní témata, a to změnový management a organizační změny. Change management zahrnuje metody, které směrují a definují použití zdrojů, které významně mění společnost nebo organizaci. Organizational change management – správa organizačních změn je rámcem pro řízení efektu nových procesů a změn v organizační struktuře nebo kulturních změn v podniku jako celku. Systém změn v organizaci vyžaduje, aby se lidé v celé firmě naučili novému chování a dovednostem, to je často hlavním problémem při firemních změnách.

Existují nějaké vlastnosti, které pomáhají společnostem vyniknout při změně? Nepochybně je to pochopení silných a slabých stránek, které jí umožní určit schopnost změny a vytvořit plán pro její postupné zvládnutí. To, jestli firma zvládne změnu a je schopna v této turbulentní době jí překonat závisí na celé řadě proměnných.

„Kdykoli vidíte úspěšné podnikání, kdosi jednou udělal odvážné rozhodnutí.“ — Peter Drucker

Podnikatelské proměnné

Život a fungování každé firmy je ovlivněn nejrůznějšími proměnnými, které přicházejí z okolního prostředí, od zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů a od vnitřních proměnných, kterými jsou zaměstnanci. Firma má také ale celou řadu dalších proměnných kolem sebe, které jsou neméně významné, jako jsou cykly přírody, politické a ekonomické a nyní i bezpečnostní a zdravotní, se kterými se musí vypořádávat zcela poprvé.

Další článek:  Hledáte inspiraci pro gamifikaci? Zkuste Pokémon Go

Podnikatelské změny

Právě ony neustále změny jsou v tomto století rychlejší než kdy předtím. Vezměme si oblast IT, robotizace, automatizace, dopad ekologie, dopad pandemie atd. Změny jsou zkrátka základní charakteristikou života firem a organizací, se kterými se musí umět vypořádat každá organizace, buď úspěšně nebo neúspěšně. Stále je zde ale ona otázka, je firma schopna změny nebo jestli je firma připravena na změnu, dokáže firma vyjít ze změny jako vítěz?

„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce.“ — Peter Drucker

Řízení změn v podnikatelském prostředí

Řízení změn je nepochybně jednou z klíčových manažerských dovedností, která je nezbytná pro úspěšný směr firmy nebo organizace. Kromě řízení procesu změny zahrnuje ale také schopnost změny předvídat, umět se přizpůsobit, a především adekvátně reagovat. Proto než dojde k samotné změně, musí předcházet studium. Pro řízení změn, máme dobré nástroje, jako jsou průzkumy, analýzy, prognózy a simulace, ale je třeba takovéto aktivity neustále sledovat a vyhodnocovat.

To, co je ale klíčové je definovat si všechny oblasti změny. K náhledu seznam základních pravidel a definic pro úspěšný change managment.

 • Účel firmy – ten vytváří pocit sounáležitosti, ale také řídí rozhodnutí a inspiruje k akci.
 • Směr firmy – převádí účel do plánu a směru a objasňuje, kam jako firma jdete a jak se tam dostanete.
 • Propojení firmy – je spojením na sociální stránku změny ve firmě a vytváří síť ovlivňovatelů.
 • Kapacita firmy – ta definuje limity změny. Umožňuje absorbovat více změn nebo naopak jejich blokaci.
 • Choreografie firmy – zde se odehrávají priority změn v čase.
 • Škálování – zesiluje dopad změny.
 • Rozvoj firmy – připravuje na růst, buduje schopnost učení a změny.
 • Akceschopnost firmy – buduje dynamiku a podporuje nastavení myšlení a předpojatost pro změnu.
 • Flexibilita – pomůže vám zůstat před změnami. Předefinuje to, jak pracujete.

„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“ — Peter Drucker

Je vaše firma připraven na změnu

Dle mě by toto téma v této době mělo mít prioritu číslo jedna. Firmy, které se nejrychleji přizpůsobí, vytvoří pro sebe významnou konkurenční výhodu, zatímco firmy, které dlouhodobě odmítají změnu nebo trvá jejich přijímání, zůstanou zkrátka pozadu. To chování může mít za následek propad zisku nebo dokonce ztrátu podílu na trhu. O to je změnový management těžší, protože celá společnost se musí naučit, jak zvládnout změny ve své organizaci. Účinnost řízení změn může mít silný pozitivní nebo negativní dopad na morálku zaměstnanců, proto je change management velkým tématem především pro HR.

Další článek:  Jak vybudovat úspěšný pracovní tým?

Role HR a change management

Pro toto téma si vypůjčím model od Jeffa Hiatta, který vytvořil model ADKAR. Model odvozený z výzkumu, který provedl, a je dále představen v jeho knize. ADKAR je zkratka, která představuje pět stavebních kamenů úspěšné změny.

Awareness –  Desire – Knowledge – Ability – Reinforcement

Pět kamenů úspěšné změny dle modelu ADKAR

 • Povědomí o potřebě změny
 • Touha podílet se na změně a podporovat ji
 • Mít znalosti, co dělat během a po změně
 • Mít schopnost realizovat nebo implementovat změnu podle potřeby
 • Posilování a zpevňování s cílem zajistit, aby výsledky změny nadále pokračovaly

Model ADKAR je normativní a směřuje na cíl a je třeba dosáhnout každého milníku, aby bylo možné definovat úspěch při zvládnutí změny. Používá stupnici 1–5 k určení, jak silně jedinec splňuje požadavky každého milníku. Pokud má osoba skóre tři nebo méně, je třeba tento konkrétní krok vyřešit. To, jestli je firma připravená na změnu stojí pak na samotných lidech. O to důležitější je role personalistiky v otázce změny firmy jako takové.

Další článek:  Poradce, advisor, specialista, ale také lektor, kouč nebo mentor. Kdo je kdo a jak se v tom vyznat?

Když lidé nejsou na změnu, krizi, mimořádné situace, případně změny podnikatelského modelu připraveni, těžko obstojí. Jak je vaše firma připravena na změnu?

„Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi.“ Peter Drucker

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové a odlišné dovednosti, které přesahují tradiční týmové vedení. Konkrétně budou organizace a podniky v blízké budoucnosti...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte prosím svůj komentář!
Zde zadejte své jméno

Nejnovější články

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Top články týdne

Pandořina skříňka firmy. Přišel čas ji otevřít…

Je to takové hezké spojení dvou témat, ale věřte,...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?  

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích,...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás