DomůKrizový management | Crisis managementJe vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change...

Je vaše firma dost silná na změnu? Čas řízení změn – Change management

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

„Je okamžik, kdy musí dojít k transformaci.“ — Peter Drucker

Change management + Organizational change management

Musíme si v tématu změn ve firmách vydefinovat dvě hlavní témata, a to změnový management a organizační změny. Change management zahrnuje metody, které směrují a definují použití zdrojů, které významně mění společnost nebo organizaci. Organizational change management – správa organizačních změn je rámcem pro řízení efektu nových procesů a změn v organizační struktuře nebo kulturních změn v podniku jako celku. Systém změn v organizaci vyžaduje, aby se lidé v celé firmě naučili novému chování a dovednostem, to je často hlavním problémem při firemních změnách.

Existují nějaké vlastnosti, které pomáhají společnostem vyniknout při změně? Nepochybně je to pochopení silných a slabých stránek, které jí umožní určit schopnost změny a vytvořit plán pro její postupné zvládnutí. To, jestli firma zvládne změnu a je schopna v této turbulentní době jí překonat závisí na celé řadě proměnných.

„Kdykoli vidíte úspěšné podnikání, kdosi jednou udělal odvážné rozhodnutí.“ — Peter Drucker

Podnikatelské proměnné

Život a fungování každé firmy je ovlivněn nejrůznějšími proměnnými, které přicházejí z okolního prostředí, od zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů a od vnitřních proměnných, kterými jsou zaměstnanci. Firma má také ale celou řadu dalších proměnných kolem sebe, které jsou neméně významné, jako jsou cykly přírody, politické a ekonomické a nyní i bezpečnostní a zdravotní, se kterými se musí vypořádávat zcela poprvé.

Další článek:  Jak tvořit vysoce výkonnou firemní kulturu?

Podnikatelské změny

Právě ony neustále změny jsou v tomto století rychlejší než kdy předtím. Vezměme si oblast IT, robotizace, automatizace, dopad ekologie, dopad pandemie atd. Změny jsou zkrátka základní charakteristikou života firem a organizací, se kterými se musí umět vypořádat každá organizace, buď úspěšně nebo neúspěšně. Stále je zde ale ona otázka, je firma schopna změny nebo jestli je firma připravena na změnu, dokáže firma vyjít ze změny jako vítěz?

„Plány jsou pouze dobrými úmysly, jestliže se okamžitě nezvrhnou do podoby tvrdé práce.“ — Peter Drucker

Řízení změn v podnikatelském prostředí

Řízení změn je nepochybně jednou z klíčových manažerských dovedností, která je nezbytná pro úspěšný směr firmy nebo organizace. Kromě řízení procesu změny zahrnuje ale také schopnost změny předvídat, umět se přizpůsobit, a především adekvátně reagovat. Proto než dojde k samotné změně, musí předcházet studium. Pro řízení změn, máme dobré nástroje, jako jsou průzkumy, analýzy, prognózy a simulace, ale je třeba takovéto aktivity neustále sledovat a vyhodnocovat.

To, co je ale klíčové je definovat si všechny oblasti změny. K náhledu seznam základních pravidel a definic pro úspěšný change managment.

 • Účel firmy – ten vytváří pocit sounáležitosti, ale také řídí rozhodnutí a inspiruje k akci.
 • Směr firmy – převádí účel do plánu a směru a objasňuje, kam jako firma jdete a jak se tam dostanete.
 • Propojení firmy – je spojením na sociální stránku změny ve firmě a vytváří síť ovlivňovatelů.
 • Kapacita firmy – ta definuje limity změny. Umožňuje absorbovat více změn nebo naopak jejich blokaci.
 • Choreografie firmy – zde se odehrávají priority změn v čase.
 • Škálování – zesiluje dopad změny.
 • Rozvoj firmy – připravuje na růst, buduje schopnost učení a změny.
 • Akceschopnost firmy – buduje dynamiku a podporuje nastavení myšlení a předpojatost pro změnu.
 • Flexibilita – pomůže vám zůstat před změnami. Předefinuje to, jak pracujete.

„Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.“ — Peter Drucker

Je vaše firma připraven na změnu

Dle mě by toto téma v této době mělo mít prioritu číslo jedna. Firmy, které se nejrychleji přizpůsobí, vytvoří pro sebe významnou konkurenční výhodu, zatímco firmy, které dlouhodobě odmítají změnu nebo trvá jejich přijímání, zůstanou zkrátka pozadu. To chování může mít za následek propad zisku nebo dokonce ztrátu podílu na trhu. O to je změnový management těžší, protože celá společnost se musí naučit, jak zvládnout změny ve své organizaci. Účinnost řízení změn může mít silný pozitivní nebo negativní dopad na morálku zaměstnanců, proto je change management velkým tématem především pro HR.

Další článek:  Největší zátěž krize není na státu, ale na rodinách

Role HR a change management

Pro toto téma si vypůjčím model od Jeffa Hiatta, který vytvořil model ADKAR. Model odvozený z výzkumu, který provedl, a je dále představen v jeho knize. ADKAR je zkratka, která představuje pět stavebních kamenů úspěšné změny.

Awareness –  Desire – Knowledge – Ability – Reinforcement

Pět kamenů úspěšné změny dle modelu ADKAR

 • Povědomí o potřebě změny
 • Touha podílet se na změně a podporovat ji
 • Mít znalosti, co dělat během a po změně
 • Mít schopnost realizovat nebo implementovat změnu podle potřeby
 • Posilování a zpevňování s cílem zajistit, aby výsledky změny nadále pokračovaly

Model ADKAR je normativní a směřuje na cíl a je třeba dosáhnout každého milníku, aby bylo možné definovat úspěch při zvládnutí změny. Používá stupnici 1–5 k určení, jak silně jedinec splňuje požadavky každého milníku. Pokud má osoba skóre tři nebo méně, je třeba tento konkrétní krok vyřešit. To, jestli je firma připravená na změnu stojí pak na samotných lidech. O to důležitější je role personalistiky v otázce změny firmy jako takové.

Další článek:  Jaký je dopad „Zombie firem" na trh práce?

Když lidé nejsou na změnu, krizi, mimořádné situace, případně změny podnikatelského modelu připraveni, těžko obstojí. Jak je vaše firma připravena na změnu?

„Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi.“ Peter Drucker

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Uvíznutí manažeři mezi několika krizemi

Výzkumníci společnosti The Ken Blanchard Companies® nedávno dokončili průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jakým výzvám čelí dnešní manažeři a jak se s nimi úspěšně...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Druhy podnikatelských krizí. Jak zvládnout krize v podnikání

Krize ve firmě nebo podniku je často zcela nepředvídaná událost, která vyvolává neklid mezi lidmi v organizaci a částečně také mimo ni. Organizaci dnes...

Božský komplex podnikatele. Vypněte si GOD MODE!

Nejdříve si vysvětlíme pojem God mode. God mode je obecný výraz pro cheatovací kód ve videohrách, který činí hráče nepřemožitelným. Bohužel se někdy potkáme...

Krizový scénář pro české podniky do roku 2030

S ohledem na vývoj, který nyní zažívá většina dnešních firem, a nejen těch rodinných je jasné, že firmy budou muset začít daleko více zasahovat do...

Co hledáte:

Nejnovější články

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Pohřben v práci? Tohle je vaše poslední židle!

Mnoho firem sice investuje do nákladných ergonomických kancelářských židlí,...

Chyťte rok 2023 za pačesy!

V první polovině roku 2022 se inflace rozběhla na...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Nemůžete nemít značku zaměstnavatele

Moc se mi líbil článek, jehož autorem je Dave...

Barva oblečení a pohovor? Když za vás mluví barvy

Našel jsem tři roky starou studii o barvách a...

Ovlivňují naše biorytmy naši kariéru?

Lidé, jejichž výkonnost má svůj vrchol ráno, mají vetší...

Průvodce: Hledání pasivních kandidátů na trhu práce

Pasivní kandidát je někdo, kdo je v současné době...

HR management malé firmy. Jak vám to jde se zaměstnanci?

Následující data jsou založeny na průzkumu téměř 500 zaměstnanců...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...