Je vaše kariéra dynamická?

59

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles). Kariéra je profesní dráha jedince, ať už celoživotní nebo i určité části jeho života. Začíná v okamžiku, kdy vstoupí na pracovní a pokouší se tam získat určitou prestiž. Růst prestiže v povolání ovlivňuje zároveň jeho sociální postavení a tím i jeho roli ve společnosti.

Tak to by byl zdroj z wikipedie, za to jí děkujeme, ale pojďme dále.

Jak docílit takové kariéry, abychom neustrnuli nebo nestagnovali?

Jste spokojeni ve svém stávajícím zaměstnání? Postoupili jste v kariérním žebříčku tam, kam jste vnitřně doufali, očekávali? Pokud je vaše odpověď ano, gratuluji vám. Nicméně, většina aktuálních průzkumů ukazuje, že téměř 48 % stávajících zaměstnanců je se stavem své kariéry nespokojeno.

Za tento stav může pravděpodobně několik vlivů. Řada negativních změn vzešla z recese a stále nedošlo k jejich plné nápravě, ale většina nespokojenosti pramení z nesouladu mezi kariérní aspirací a realitou. Někdy a někde je tráva prostě zelenější. Plánování kariéry někdy zkrátka naplánovat nelze.

Dovolte mi představit některé návrhy pro dynamickou kariéru. Nebude to vhodné pro každého, ale já doufám, že vás bude inspirovat k přijetí určitých opatření, pokud se vaše kariéra začíná stávat nevýrazná a stagnující anebo jen nudná.

Rozvíjejte se

V případě, že společnost, pro kterou pracujeme má zmrazené vzdělávací aktivity a zablokované vzdělávací příležitosti, je váš rozvoj zcela a jen na vás. Internet poskytuje mnoho nízkonákladových způsobů, jak rozvíjet své znalosti a dovednosti. Vytvořte si vlastní koncept a strategii pro svůj rozvoj. Nestačí jen vyčkávat, musíte stále držet krok s trhem práce.

Specializujte se

Co když ze své práce milujete pouhých 20 % a zbytek nenávidíte? Proč se nezkusíte specializovat na to, co doopravdy chcete dělat. Tak třeba z mého oboru, znám personalistu, který se stal grafikem, protože miloval tvorbu grafických, náborových kampaní a také učitele, který je specialistou na PPC kampaně a oba jsou ze své práce nadšení.

Plánujte si

Lidé, kteří si stanovují kariérní cíle na delší tratě 1-3 roky, mohou být někdy rozčarovaní, pokud je z jakéhokoliv důvodu nenaplní. Nesnažte se vystavovat vašemu nezdaru. Ujistěte se, že vaše kariérní cíle jsou dosažitelné a mají krátkodobý horizont 3,6,9 měsíců a jsou méně náročné. Vydefinujte si třeba vzdělaností cíle nebo soubor kompetencí, v kterých se chcete školit a rozvíjet.

Přátelte se

Co by byla dynamická kariéra bez dobrých kontaktů a vazeb? Pokud jste ve správné společnosti a navazujte správné kontakty, a ještě z oblasti lidských zdrojů je to pro vaši dynamiku to nejlepší. Cesty k lepší kariéře jsou vždy snazší přes vhodné spojení s někým, kdo se v dané problematice pohybuje.    

Pochvalte se

Oslavte své úspěchy. Uznejte své chyby, selhání, učte se z kritiky a podnětné zpětné vazby. Nikdy o sobě nepochybujte a nebuďte pesimističtí. Jakákoli negace o vás pouze zabíjí vaše kariérní šance, od změny zaměstnání, povýšení až po váš kariérní sen.

 

 

- Reklama -