Pátek, 1 července, 2022

Vaše novoroční předsevzetí je Kaizen

S novým rokem, který je před námi, se dobře rozvíjí téma budoucnosti a toho co uděláme v novém roce jinak, možná lépe, s čím začneme nebo co přestaneme dělat. Lidé často tvoří velké sliby na začátku nového roku, které jsou brzy zapomenuty, jakmile se vše zase zaběhne a ovlivní nás ruch a koloběh každodenního života.

Možná, že jste si již v tomto roce říkali, že v novém roce budete zdravější, budete se o sebe více starat nebo ušetříte/ vyděláte více peněz. Vaše firma poběží lépe, produktivněji, efektivněji. Bez ohledu na váš hlavní cíl jste si stanovili především ty menší a často velice nespecifické cíle.

- Reklama -Institut rodinných firem

Nebudu předstírat, že vytváření nových návyků je snadné. Vyžaduje to značnou trpělivost, zvláště pokud chcete držet krok s novými zvyky a dlouhodobě. Takže jaký je možný nejlepší a nejúčinnější způsob, jak budovat pozitivní návyky a zlepšit sebe nebo své podnikání?

Kaizen filozofie

Jednou z metod je zaměřit se na koncept nazvaný Kaizen, což je japonská filosofie produktivity. Kaizen jako výraz složený ze dvou slov a to slov „kai“, což je změna a slovem „zen“, které znamená dobrý nebo lepší. Kaizen je obecně systémem kontinu­álního zlepšování v osobním, sociálním, ale také pracovním životě a jeho použití je široké. Kaizen může být způsobem života nebo vaší životní – firemní filozofií. Tímto filozofickým způsobem se zaměřujete na neustálé zlepšování života sebe nebo své firmy.

Tento systém vyjadřuje úsilí o neustálá zlepšení, která se však nerealizují jed­norázově a velkými skoky, ale zdokonalováním menších detailů. Filozofie zlepšování, že vše se dá zlepšovat, od kvality výstupu, plnění termínů, nákladů nebo vaší osobní produktivity. Filozofie kontinuálnosti, že nic na světě není pevně stanoveno a vše se neustále mění a vyvíjí, jako jsou trhy, výrobky, zákazníci a jejich požadavky. Toto myšlení lze aplikovat na jakoukoli práci nebo situaci, takže má schopnost pomoci každému, kdo se snaží zlepšit svůj život.

„Všechny změny, dokonce i ty pozitivní, vedou k obavám. Pokusy dosáhnout cíle radikálními nebo revolučními prostředky často selhávají, protože zvyšují strach. Ale malé postupné kroky kaizen snižují odpověď mozku na strach, stimulují racionální myšlení a kreativní hru.“ Robert Maurer

Co je Kaizen

Tato koncepce se stala populární v Japonsku v padesátých letech minulého století a dnes je ještě používána. Pojem „Kaizen“ se však celosvětově proslavil prostřednictvím japonského organizačního teoretika a manažerského konzultanta Masaaki Imai.

Další článek:  Růst a rozvoj firmy? 4 klíčová témata růstu firmy

Kaizen je strategií neustálého zlepšování společnosti, v organizačním rámci zahrnuje zaměstnance na všech úrovních, kteří aktivně spolupracují na dosažení strukturovaného postupného zlepšování výrobního procesu. V podstatě umí, spojí a propojí všechny talenty v rámci organizace a vytváří silný tým, který nadále staví na sobě.

Kaizen odkazuje jak na akční plán, tak na filozofii. Část akčního plánu Kaizen se soustřeďuje na organizační akce zaměřené na zlepšení konkrétních částí společnosti s cílem zapojit zaměstnance na všech úrovních, od majitel společnosti až po zaměstnance firmy.

Kaizen také odkazuje na filozofii budování firemní kultury, ve které se všichni zaměstnanci podílejí na přípravě návrhů na zlepšení společnosti. To je nakonec metoda filozofického myšlení pro manažery, ale i třeba pro pracovníky montážní linky.

Japonská kultura respektuje a pojímá myšlenku neustálého zlepšování. Když společnost aplikuje filozofii kaizen na svou organizaci, vytváří každodenní akční plán pro studium systémů, které se používají a jak je lze zdokonalit. Společnosti praktikující filozofii Kaizen se zaměřují na učení se ze svých chyb a odstraňování činností nebo postupů, které ztrácejí čas nebo jsou neúčinné.

Další článek:  Když vaše podnikání selhává

Jednou z hlavních společností, která je synonymem této filozofie je Toyota. Japonský vůdce automobilového průmyslu, je známý svou implementací kaizenu. Ve skutečnosti je jedním z hlavních principů Toyoty slogan:

„Vždy lepší cesta“

V rámci výrobního systému Toyota umožňuje kaizen zaměstnancům hledat oblasti zlepšení a navrhovat řešení. To pomáhá zdokonalovat pracovní prostředí tím, že se všichni shromažďují jako tým, aby našli způsoby, jak zlepšit své systémy, svou práci. Kaizen také dává každému členu týmu přijmout odpovědnost za přijetí zdokonalených postupů a odstranění veškerého odpadu z pracovního prostředí.

Historie Kaizen

Kaizen začal po druhé světové válce, kdy společnost Toyota ve svém výrobním procesu přijala „kruhy kvality“. Tyto kruhy kvality se skládaly ze skupiny zaměstnanců, kteří prováděli podobné úkoly a shromažďovali se pravidelně, aby mluvili o problémech týkajících se práce a nabízeli možná nová řešení a inovativní postupy.

Kaizen a metodika

V rámci osobního rozvoje je účinná metodika Demingova cyklusu nebo PDCA cyklus. Cyklus Deming se zaměřuje na neustálé zlepšování v rámci procesu. Deming cyklus má čtyři kroky:

 • P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení – záměru
 • D – Do – realizace plánu
 • C – Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru
 • A – Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe
Další článek:  Jak na vzájemnou důvěru ve vztahu?

Cyklus procesu implementace Kaizen následuje:

Plan → Do → Check → Act

10 principů vašeho osobního rozvoje filozofií Kaizen

 • Zlepšujte sebe a vše kolem vás nepřetržitě.
 • Zrušte staré tradiční koncepty, programy, názory a postoje.
 • Nepřijímejte žádné výmluvy a uveďte věci do pohybu, konejte.
 • Řekněte ne na status quo při zavádění nových metod nebo změn a za předpokladu, že budou fungovat.
 • Pokud je něco špatně ve vašem životě, ihned to opravte.
 • Sdílejte a spojujte ostatní, aby se zapojili do řešení problémů.
 • Získávejte informace a názory od dalších lidí kolem vás.
 • Předtím než se rozhodnete, zeptejte se „proč“ pětkrát.
 • Buďte ekonomičtí. Šetřete peníze díky malým vylepšením a ušetříte peníze na další vylepšení.
 • Pamatujte si, že zlepšení nemá žádná omezení. Nikdy nepřestávejte zlepšovat sebe sama.

Strategie osobního rozvoje filozofií Kaizen

 • Klaďte si otázky pro vaši inspiraci, vybuzení vaší kreativity.
 • Formulujte vaše myšlenky pro rozvinutí nových schopností a návyků.
 • Podnikejte malé akce, které zaručují váš úspěch.
 • Řešte menší problémy, kdykoli stojíte před řešením něčeho většího.
 • Odměňte se za úspěch, malou odměnou vám samotným nebo druhým, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
 • Naučte se rozpoznávat malé, ale zásadní momenty, které ostatní dosud ignorovali.

„Budete-li opakovat otázku po několik dní nebo týdnů, hypocampus nebude mít jinou možnost, než ji vyřídit. Bude to jeho vlastním způsobem, podle jeho časového harmonogramu, ale váš mozek začne dodávat potřebné odpovědi.“ Robert Maurer

Photo by İrfan Simsar
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Hledáte práci? Bez tekoucí vody, internetu, mobilu a v zimě?

Aby můj blog nebyl stále tak vážný, musím to tu trochu provětrat něčím odlehčeným. Pokud hledáte novou práci, nejvzdálenější pošta na světě každoročně přijímá...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...