Vaše novoroční předsevzetí je Kaizen

937

S novým rokem, který je před námi, se dobře rozvíjí téma budoucnosti a toho co uděláme v novém roce jinak, možná lépe, s čím začneme nebo co přestaneme dělat. Lidé často tvoří velké sliby na začátku nového roku, které jsou brzy zapomenuty, jakmile se vše zase zaběhne a ovlivní nás ruch a koloběh každodenního života.

Možná, že jste si již v tomto roce říkali, že v novém roce budete zdravější, budete se o sebe více starat nebo ušetříte/ vyděláte více peněz. Vaše firma poběží lépe, produktivněji, efektivněji. Bez ohledu na váš hlavní cíl jste si stanovili především ty menší a často velice nespecifické cíle.

Institut rodinných firem

Nebudu předstírat, že vytváření nových návyků je snadné. Vyžaduje to značnou trpělivost, zvláště pokud chcete držet krok s novými zvyky a dlouhodobě. Takže jaký je možný nejlepší a nejúčinnější způsob, jak budovat pozitivní návyky a zlepšit sebe nebo své podnikání?

Kaizen filozofie

Jednou z metod je zaměřit se na koncept nazvaný Kaizen, což je japonská filosofie produktivity. Kaizen jako výraz složený ze dvou slov a to slov „kai“, což je změna a slovem „zen“, které znamená dobrý nebo lepší. Kaizen je obecně systémem kontinu­álního zlepšování v osobním, sociálním, ale také pracovním životě a jeho použití je široké. Kaizen může být způsobem života nebo vaší životní – firemní filozofií. Tímto filozofickým způsobem se zaměřujete na neustálé zlepšování života sebe nebo své firmy.

Tento systém vyjadřuje úsilí o neustálá zlepšení, která se však nerealizují jed­norázově a velkými skoky, ale zdokonalováním menších detailů. Filozofie zlepšování, že vše se dá zlepšovat, od kvality výstupu, plnění termínů, nákladů nebo vaší osobní produktivity. Filozofie kontinuálnosti, že nic na světě není pevně stanoveno a vše se neustále mění a vyvíjí, jako jsou trhy, výrobky, zákazníci a jejich požadavky. Toto myšlení lze aplikovat na jakoukoli práci nebo situaci, takže má schopnost pomoci každému, kdo se snaží zlepšit svůj život.

„Všechny změny, dokonce i ty pozitivní, vedou k obavám. Pokusy dosáhnout cíle radikálními nebo revolučními prostředky často selhávají, protože zvyšují strach. Ale malé postupné kroky kaizen snižují odpověď mozku na strach, stimulují racionální myšlení a kreativní hru.“ Robert Maurer

Co je Kaizen

Tato koncepce se stala populární v Japonsku v padesátých letech minulého století a dnes je ještě používána. Pojem „Kaizen“ se však celosvětově proslavil prostřednictvím japonského organizačního teoretika a manažerského konzultanta Masaaki Imai.

Další článek:  Co je to zaměstnavatelská značka?

Kaizen je strategií neustálého zlepšování společnosti, v organizačním rámci zahrnuje zaměstnance na všech úrovních, kteří aktivně spolupracují na dosažení strukturovaného postupného zlepšování výrobního procesu. V podstatě umí, spojí a propojí všechny talenty v rámci organizace a vytváří silný tým, který nadále staví na sobě.

Kaizen odkazuje jak na akční plán, tak na filozofii. Část akčního plánu Kaizen se soustřeďuje na organizační akce zaměřené na zlepšení konkrétních částí společnosti s cílem zapojit zaměstnance na všech úrovních, od majitel společnosti až po zaměstnance firmy.

Kaizen také odkazuje na filozofii budování firemní kultury, ve které se všichni zaměstnanci podílejí na přípravě návrhů na zlepšení společnosti. To je nakonec metoda filozofického myšlení pro manažery, ale i třeba pro pracovníky montážní linky.

Japonská kultura respektuje a pojímá myšlenku neustálého zlepšování. Když společnost aplikuje filozofii kaizen na svou organizaci, vytváří každodenní akční plán pro studium systémů, které se používají a jak je lze zdokonalit. Společnosti praktikující filozofii Kaizen se zaměřují na učení se ze svých chyb a odstraňování činností nebo postupů, které ztrácejí čas nebo jsou neúčinné.

Další článek:  Reputační management pro zaměstnavatele je na vzestupu

Jednou z hlavních společností, která je synonymem této filozofie je Toyota. Japonský vůdce automobilového průmyslu, je známý svou implementací kaizenu. Ve skutečnosti je jedním z hlavních principů Toyoty slogan:

„Vždy lepší cesta“

V rámci výrobního systému Toyota umožňuje kaizen zaměstnancům hledat oblasti zlepšení a navrhovat řešení. To pomáhá zdokonalovat pracovní prostředí tím, že se všichni shromažďují jako tým, aby našli způsoby, jak zlepšit své systémy, svou práci. Kaizen také dává každému členu týmu přijmout odpovědnost za přijetí zdokonalených postupů a odstranění veškerého odpadu z pracovního prostředí.

Historie Kaizen

Kaizen začal po druhé světové válce, kdy společnost Toyota ve svém výrobním procesu přijala „kruhy kvality“. Tyto kruhy kvality se skládaly ze skupiny zaměstnanců, kteří prováděli podobné úkoly a shromažďovali se pravidelně, aby mluvili o problémech týkajících se práce a nabízeli možná nová řešení a inovativní postupy.

Kaizen a metodika

V rámci osobního rozvoje je účinná metodika Demingova cyklusu nebo PDCA cyklus. Cyklus Deming se zaměřuje na neustálé zlepšování v rámci procesu. Deming cyklus má čtyři kroky:

 • P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení – záměru
 • D – Do – realizace plánu
 • C – Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru
 • A – Act – úpravy záměru i vlastního provedení na základě ověření a plošná implementace zlepšení do praxe
Další článek:  Velká témata našeho života

Cyklus procesu implementace Kaizen následuje:

Plan → Do → Check → Act

10 principů vašeho osobního rozvoje filozofií Kaizen

 • Zlepšujte sebe a vše kolem vás nepřetržitě.
 • Zrušte staré tradiční koncepty, programy, názory a postoje.
 • Nepřijímejte žádné výmluvy a uveďte věci do pohybu, konejte.
 • Řekněte ne na status quo při zavádění nových metod nebo změn a za předpokladu, že budou fungovat.
 • Pokud je něco špatně ve vašem životě, ihned to opravte.
 • Sdílejte a spojujte ostatní, aby se zapojili do řešení problémů.
 • Získávejte informace a názory od dalších lidí kolem vás.
 • Předtím než se rozhodnete, zeptejte se „proč“ pětkrát.
 • Buďte ekonomičtí. Šetřete peníze díky malým vylepšením a ušetříte peníze na další vylepšení.
 • Pamatujte si, že zlepšení nemá žádná omezení. Nikdy nepřestávejte zlepšovat sebe sama.

Strategie osobního rozvoje filozofií Kaizen

 • Klaďte si otázky pro vaši inspiraci, vybuzení vaší kreativity.
 • Formulujte vaše myšlenky pro rozvinutí nových schopností a návyků.
 • Podnikejte malé akce, které zaručují váš úspěch.
 • Řešte menší problémy, kdykoli stojíte před řešením něčeho většího.
 • Odměňte se za úspěch, malou odměnou vám samotným nebo druhým, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
 • Naučte se rozpoznávat malé, ale zásadní momenty, které ostatní dosud ignorovali.

„Budete-li opakovat otázku po několik dní nebo týdnů, hypocampus nebude mít jinou možnost, než ji vyřídit. Bude to jeho vlastním způsobem, podle jeho časového harmonogramu, ale váš mozek začne dodávat potřebné odpovědi.“ Robert Maurer

Photo by İrfan Simsar
- Reklama -