Kariéra dle TAO – rovnováha pracovního života

38

Znak Tao () znamená v základě „cestu“, přeneseně též metodu, normu nebo princip“, případně i „rozum nebo smysl“, další jeho význam je „mluvit, říct a pojmenovat“. Proč se snažím vlastně propojovat něco, jako je kariéra a nějaký duchovní princip, a to celé propojit v jedno? Protože k sobě tyto témata mají velice blízko a dávají celému tomu osobnímu snažení princip a možná vlastně definují i cestu.

Kariéra není tedy pouze v tomto smyslu nějaká naše životní pracovní dráha, ale v hlubším smyslu je cestou poznání, poznání naší hloubky, kdy vstupujeme do rolí, interakcí, vztahů a neustálého hledání řešení. Toto vše stále a opakovaně naráží na naše vnímání a osobnost. Kariéra je tedy cestou.

Institut rodinných firem

Tao je cesta

Když jsem začínal tvořit svou kariéru nebo pak později podnikat stále jsem promítal do své vize o tom úspěšném cíli, obrazy nebo představy těch nejlepších v mém oboru: lidé sedící na lepších místech, vyšších patrech, lepších provozech, kancelářích, více mediálně známé, tzv. označené jako úspěšné apod. Někdy mně to významně připadalo jako zcela nemožné toho dosáhnout. V momentě dosažení jednoho cíle a následně dalšího a dalšího jsem si začal uvědomovat tu všednost, tu monotónnost kariéry a také vlastně tu omezenost takového snažení. Byl to také start hledání něčeho zcela jiného, něčeho dalšího, do té doby pro mě zcela nového.

„Hledání smyslu naší práce je neoddělitelná část naší osobní značky.“

To že začnete vnímat přesah své práce a vložíte do ní i duchovní rozměr, stává se mnohem hlubší, tím pádem i silnější a trvalejší.

Další článek:  Spiritualita a firma? Jde podnikání a spiritualita dohromady?

Nic

„Třicet loukotí spojených v jedno dává kolo, leč „nic“ mezi nimi tvoří použitelnost vozu.

Hlína se hněte a tvoří nádoby, leč „nic“ jejich vnitřku tvoří použitelnost nádob.

Staví se dům a vysekávají se okna a dveře, leč „nic“ jeho otvorů tvoří použitelnost domu.

Tak v tom, co jest, spočívá prospěšnost, v tom, co není spočívá užitečnost.“

V této části úvodu se snažím vám přiblížit to, s čím se řada hledajících potýká v průběhu celé své pracovní nebo podnikatelské kariéry. Často se hledají především ty hmotné, hmatatelné úspěchy a velké cíle, které lze dát na obdiv. Vnitřní a často neviditelná práce nikoho moc nezajímá, a přesto právě v ní je těžiště úspěchu. Užitečnost může být často na první pohled skrytá, a přesto je vaší významnou přidanou hodnotou.

Někdy pouze vaše přítomnost dokáže přetvářet celky. Někdy se zdá, že „nic“ je skutečně ničím, ale opak je pravdou. Naše vnitřní energie, a někdy pouze stav naší přítomnosti dává ihned něčemu větší smysl a hloubku.

Start

„Ten, kdo ví, nemluví;

Ten, kdo mluví, neví.“

Než získáte dostatek sebevědomí proto cokoli tvořit a jít s ním na veřejnost, dostatečně se přesvědčte o tom, že to má sílu a hloubku. Věci rychlé, uspěchané, nepromyšlené, mělké, nevydrží dlouho. Proto věnujte své kariéře nebo tomu v čem podnikáte maximální péči, pozornost. Věnujte se vnitřní práci a vzdělávání.

Další článek:  Jaký byl denní, pracovní rytmus Franze Kafky a dalších umělců?

Proto platí:

„Tam kde chybí důvěra, povstává nedůvěra.“

Nebo také:

„Kdo lehce přitakává, nutně pozbývá důvěry.

Kdo mnohé bere lehkovážně, nutně má četné obtíže.

Proto moudrý tím, že pokládá vše za závažné, nikdy se neocitá v obtížích.“

A také:

„Co je dobré, nepotřebuje obhajoby, co potřebuje obhajoby, není dobré.“

Vůle

„Kdo zná druhé, je chytrý;

Kdo zná sebe je moudrý.

Kdo přemáhá druhé je silný;

Kdo přemáhá sebe, je mocný.

Kdo se umí spokojit, má hojnost;

Kdo dovede vytrvat, má vůli.

Kdo se neodchyluje od svého určení,

Má dlouhé trvání.

Kdo smrtí nezaniká, má stále trvání.“

Další zajímavou částí je téma vůle. Víte, právě bez ní je celá kariéra nebo podnikání jen hromadou ničeho. Hromadou, kterou nerozfoukáte, nezažhnete, nenecháte vyrůst. To, čím se značně bude lišit ona dynamika kariéry bude významně souviset s vaší vůlí. Rozvoj moudrosti, vnitřní práce na sobě, skromnost a pokora, vytrvání na cestě a neodbočení od hlavní cesty vaší kariéry.

Hodnota

„Proto moudrý má vědomí sebe, aniž pomýšlí na obdiv, má lásku k sobě, aniž pomýšlí na pocty.“

Pokud nebudete respektovat sami sebe, nebudete věřit v sebe, v to, co děláte, jak přemýšlíte, jak jednáte, pokud nebudete sami sebe milovat, vážit si sami sebe, nemůžete být v rovnováze, budete jen jedním z mnoha, z mnoha pochybovačů, kteří sami sebe týrají v čase. Važte si sebe, své vlastní hodnoty.

Další článek:  Hledáte manuál: „Jak být úspěšný/á?"

 Poslání

„Dovršit dílo,

Splnit poslání a stáhnout se do ústraní –

toť cesta nebeského tao.“

Na závěr

„Kdo se soustřeďuje na vzdělání, den ze dne si více osvojuje;

kdo se soustřeďuje na tao, den ze dne se více oprošťuje.“

Přeji Vám úspěšný nový rok plný štěstí, zdraví a naplněných očekávání a nalezení klenotů Tao. Petr Kmošek

Tři klenoty Tao

Tři ctnosti taoismu:

Soucit, laskavost a láska

Prvním klenotem Tao je myšlen doslova soucit, něha, láska, milosrdenství, laskavost, jemnost a zahrnuje také výraz matka a mateřská a rodičovská láska

Umírněnost, jednoduchost a šetrnost

Do souboru druhého klenotu Tao patří šetrnost, umírněnost, hospodárnost, zdrženlivost. Když se aplikuje na mravní život, znamená to jednoduchost touhy.

Pokora a skromnost

Třetím klenotem Tao je šestimístná fráze místo slova: „neodvažuj se být první/ vepředu na světě“, odkazující na taoistický způsob, jak se vyhnout předčasné smrti!

  • Zdroj citátů: LAOZI. Tao te ťing: o tao a ctnosti. 3. vyd., V DharmaGaia 2. opr. a dopl. vyd. Přeložil Berta KREBSOVÁ. Praha: DharmaGaia, 2003, 268 s. Prameny čínského myšlení. ISBN 80-86685-12-8.
- Reklama -