Domů FAQ

FAQ

Články na téma: otázky a odpovědi

FAQ – Otázky a odpovědi

Témata:

HR, lidské zdroje, management, personalistika, řízení firem,

Klíčová slova:

Personalistika, HR, management

Jak restartovat firmu nebo podnik?

Restart firmy
Asi první cílem restartu firmy je vytvoření jakési podrobné mapy opětovného spuštění do nové podoby. Krize rozbijí mnoho předpokladů a nástrojů, na které se vedoucí firmy spoléhají při rozhodování, ale pro opětovné nastartování budou muset definovat nový a pevný rámec pro činnost ve vysoce pohyblivém a dynamickém prostředí. Restart firmy Nejlepším přístupem je vytvořit podrobnou mapu opětovného spuštění, místa po místu,...

Symptomy krize ve firmě

Příznaky problémů ve firmě nebo podniku, které se neprojevují zřetelně, je často nutné hledat třeba v účetní rozvaze. Prvotní známkou toho, že podnik má problémy, je však projevem v oblasti vedení podniku. Většinou jsou zde problémy již několik let předtím, než se viditelně projeví v účetnictví firmy. Mnohdy se však stává, že vedení podniku se svou nepříznivou situaci snaží utajit namísto...

Jak zachránit firmu?

Existuje nespočet forem, jak zachránit firmu před jejím krachem nebo koncem, uzavřením. Příklady možných opatření k záchraně firmy jsou následující: Oddlužení firmy, podat návrh na způsob vymáhání pohledávek –vlastními silami, pomocí agentury, vytvořit návrh opatření a systém, který povede ke kontrole a dodržování splatnosti fakturace ze strany odběratelů Zvolit postup při jednání s bankami o finanční půjčce Napravit smluvní...

Kdo je krizový manažer

Krizový manažer je především člověk se schopnostmi a dovednostmi vrátit firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, stavu prosperující firmy. Vlastnosti krizového manažera Odbornost a profesionalita Vůdčí osobnost Přirozená autorita Odolnost proti stresu Zdravá pragmatičnost Neúplatnost a loajalita Schopnost tahu na bránu – dotáhnout projekty do konce Krizový manažer K popisu krizového manažera je nutné připojit také schopnost zvládnutí dílčích fází: Fáze záchranná Zastavit negativní...

Co dělá krizový manažer

Cílem práce krizového manažera je celkové zvládnutí procesně náročných procesů ve velmi krátkém čase. Procesy mohou často vykazovat překvapivý a nečekaný průběh, ale i dopady. Proto se v práci krizového manažera musí uplatnit řada funkcí, aby se včas zachytily jak symptomy příchodu krize, tak minimalizovaly příčiny krize Krizový manažer musí připravit plán na řešení krize v případě včasného neodstranění příčin vzniku...

Důvody firemní krize

Příklady možných důvodů a příčin firemní krize jsou následující: Dlouhodobé nebo opakované chyby managementu Problémy v oblasti obchodu nebo marketingu firmy Přecenění vlastních sil v nejrůznějších oblastech firmy Nezvládnutí projektů, zakázek apod. Nesprávné hospodaření anebo insolvence firmy Problematika právní. Nevhodně uzavřené smluvní vztahy Ztráta regionu, lokality, trhu v oblasti odbytu Vlastní ztráta tržní pozice firmy na trhu Dlouhodobě nebo nárazově zvýšená...

Jak na nábor nových zaměstnanců? Postup a proces náboru

Proces náboru nových zaměstnanců je jedním z klíčových procesů, který přímo ovlivňuje, jaké budeme mít v organizaci lidi a jaká bude jejich kvalita. Nábor zaměstnanců je také jedna ze základních personálních a manažerských činností. Cílem získávání a výběru zaměstnanců je vybrat nejvhodnějšího kandidáta pro danou pozici a jeho pracovní místo. Jak na nábor nových zaměstnanců Nábor nových zaměstnanců začíná identifikací potřeb...

Personální audit ve firmě? Kdy realizovat, co sledovat a jak?

V dnešní době je na trhu celá řada firem, která umí pouze rámcově realizovat personální audit a obvykle neodborným způsobem. Jedná se o formu rozhovorů a sběru spíše hluku negativních a neověřených informaci, sběru různých domněnek, aktuálních emocí, lží a povrchních a neúplných informací, nesouvislostí a slepých uliček, které velice částečně pomohou identifikovat problémy auditované organizace. Jak realizovat personální audit? Personálně...

Co znamená pojem krizový management?

Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je vyřešit krizovou situaci firmy nebo společnosti. Oproti standardnímu managementu má krizové řízení řadu svých specifických rysů. Krizový management Manažerský styl je obvykle autoritativní a jeho cílem je ihned mobilizovat pracovníky a veškeré dostupné zdroje za účelem rychlého...

Kdo je personálně krizový manažer?

Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma, která podniká na evropském trhu práce. V poslední době z důvodu pandemie, je také výrazně omezena možnost získávání kvalifikovaných kandidátů na všechny pozice. Personálně krizový manažer Personálně krizový manažer realizuje nejdříve analýzu ohrožení, která je složena především z opatření...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás