Krizový management je samostatnou manažerskou disciplínou a je chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup k řízení firmy nebo organizace, jehož hlavní podstatou a rolí je vyřešit krizovou situaci firmy nebo společnosti. Oproti standardnímu managementu má krizové řízení řadu svých specifických rysů. Krizový management Manažerský styl je obvykle autoritativní a jeho cílem je ihned mobilizovat pracovníky a veškeré dostupné zdroje za účelem rychlého...
Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma, která podniká na evropském trhu práce. V poslední době z důvodu pandemie, je také výrazně omezena možnost získávání kvalifikovaných kandidátů na všechny pozice. Personálně krizový manažer Personálně krizový manažer realizuje nejdříve analýzu ohrožení, která je složena především z opatření...
Personální audit a jeho průběh může být různý. Personální auditor zvolí strategii a následně plán realizace. Opět jako je vzor personálního auditu, může být i průběh různý. Průběh personálního auditu Někdy může začíná párovými rozhovory se zaměstnanci, někdy může být nejdříve forma dotazníku a někdy může dojít ihned na snímkování a sledování oblastí personálního auditu. Postupy průběhu personálního auditu mohou být...
Personální poradenství zahrnuje komplexní oblast personalistiky, tj. od výběru a získání nového zaměstnance až po jeho další rozvoj a vzdělávání, hodnocení výkonu, systém odměňování a zaměstnaneckých benefitů atd. Analýza profilu uchazeče Provádí se analýza profilu uchazeče a získají se tak informace o jeho motivaci, potřebách a rozvojovém potenciálu. Analýza profilu se provádí v těchto oblastech: Výběr uchazečů na konkrétní pozice Složení...
HR marketing využívá v dnešní době převážně online komunikaci, která se prolíná prakticky všemi disciplínami komunikačního mixu. HR marketing využívá celou řadu nástrojů v rámci jednotlivých disciplín komunikačního mixu. Nástroje HR marketingu Webové stránky společnosti Kariérní stránky Sociální profil na LinkedIn, Facebook, Twitter a Youtube Intranet Vedení studentských prací a vlastních vzdělávacích programů Přednášková činnost Reklama v novinách, časopisech a...
Vždy musí být zaměřen pouze na otázky, které souvisejí s výkonem profese hodnoceného, s naplňováním pozice, kterou zastává nebo by měl zastávat, s jeho schopnostmi a předpoklady realizovat zadané úkoly a být přínosem společnosti. Personální audit může firmě pomoci najít odpovědi například na tyto otázky, které charakterizujeme jako měkké: Jaká je ve firmě nebo organizaci aktuální nálada, atmosféra? Jsou zaměstnanci...

Nejnovější články

Top články týdne

Výběr z článků pro vás