Kdo je kouč a jaký je jeho přínos?

276

Pojem kouč se dnes ve veřejném prostoru vyslovuje stále častěji. Je to dané mj. současnou dobou, která na nás klade stále větší nároky. Zejména pak v oblasti profesní. Máme být vzdělaní, aktivní, progresivní, produktivní, flexibilní, komunikativní, jazykově vybavení atd. S koučem můžete nalézt a dále rozvíjet své profesní a osobní předpoklady. Zejména pak ty, jimiž dokážete vyniknout nad ostatní. Které jsou u vás jedinečné a s nimiž máte šanci získat pro sebe vhodnou práci.

Někdy to není snadné. Nevěříme si. Říkáme si, že o tu či onu práci stojí desítky dalších. Že nejsme dost schopní a zdatní na to, abychom se o atraktivní práci ucházeli. Chyba! Takové negativní myšlenky vám neprospívají. Kouč vás naučí si věřit a tuto svou víru v sebe přenášet na ostatní. Protože pouze vírou v sebe si lze získat důvěru potencionálních zaměstnavatelů.

Nejde ovšem jen o to práci získat, ale také o to, si ji udržet. Kouč vám pomůže v tom, abyste byli sociálně zdatní. Abyste byli schopní pracovat v kolektivu lidí a byli v něm spokojeni. Abyste byli adaptabilní a schopní řešit situace, které se mohou jevit komplikovanými. Ne tak pod vedením kouče, který dokáže komplikované situace plynoucí třeba z vaší profesní pozice předvídat a předem vás na ně připravit. Tím získáte jistotu a benefit, výhodu nad ostatními, kteří kouče nemají ani ho nevyhledávají. Spoléhají na sebe, třebaže dělají stále stejné chyby a opakovaně selhávají.

TIP:  Stačí pouze dva kroky k vašemu štěstí...

Kouč rozvíjí vaše schopnosti a dovednosti. Staví na tom, v čem jste jedineční. Na tom, k čemu máte pro svou práci předpoklady. Tím postupně získáte jistotu, víru v sebe sama a v to, že jste připraveni ucházet se o atraktivní a dobře placenou práci. Dalším benefitem, který získáte při spolupráci s koučem je fakt, že zvýšíte své možnosti stran kariérního růstu, který je nezbytný nejen pro váš profesní, ale i osobní rozvoj.

Pod vedením kouče se významně zvyšují vaše možnosti uplatnění na trhu práce. Investice do kariérního kouče je investicí do „vás“.  Každý z nás někdy potřebuje zpětnou vazbu, aby si ujasnil, na co má a dokázal o tom sám sebe i druhé, zejména pak potencionální zaměstnavatele, přesvědčit. I v tom vám může být kouč nápomocen. Jde jen o to ho aktivně vyhledat. Nemáte – li zrovna práci, není na co čekat.  

- Reklama -