Kdo je krizový manažer

237

Krizový manažer je především člověk se schopnostmi a dovednostmi vrátit firmu do předchozího nebo budoucího funkčního stavu, stavu prosperující firmy.

Vlastnosti krizového manažera

  1. Odbornost a profesionalita
  2. Vůdčí osobnost
  3. Přirozená autorita
  4. Odolnost proti stresu
  5. Zdravá pragmatičnost
  6. Neúplatnost a loajalita
  7. Schopnost tahu na bránu – dotáhnout projekty do konce

Krizový manažer

K popisu krizového manažera je nutné připojit také schopnost zvládnutí dílčích fází:

Fáze záchranná

Zastavit negativní trend odstraněním či omezením působení příčin krize.

Fáze strategická

Formulovat novou strategii přijatelnou a realizovatelnou.

Fáze taktická

Realizovat strategii dle přijatého plánu.

Kdo je krizový manažer
- Reklama -