Kdo je personálně krizový manažer?

255

Personální krize je v době vysoké konkurence na trhu práce, nedostatku specializovaných pozic a vykrádáním klíčových zaměstnanců, obsazením manažerských pozic nevhodnými lidmi, ohrožena každá firma, která podniká na evropském trhu práce. V poslední době z důvodu pandemie, je také výrazně omezena možnost získávání kvalifikovaných kandidátů na všechny pozice.

Personálně krizový manažer

Personálně krizový manažer realizuje nejdříve analýzu ohrožení, která je složena především z opatření proti potenciální krizi. Hledají se všechny možné zdroje, ve kterých by se krize mohla rozvinout a na základě těchto poznatků se podnikají akční preventivní kroky. Do analýzy jsou následně zahrnuty poznatky projevů krize, což je velice významné při co nejrychlejším rozpoznání nastalé krizové situace. Další je samotná akce, tedy plán a realizace personálně krizové strategie. Zajištění klíčových pozic a rozvoj personální stability organizace jako takové.

Personálně krizový management

V rámci personálně krizového managementu se hledají vnější i vnitřní rizika a spolupracuje se napříč organizací. Firmy bojují s různými oblastmi, jako je rostoucí konkurenční tlak, odchody klíčových zaměstnanců, snižování lidských kapacit a lidských zdrojů a obecně jejich kvalita, klesající počet inovací, omlouvání chyb a omylů, firemní problémy se přestávají vyhodnocovat a řešit.

TIP:  Jak probíhá personální audit
Personálně krizový management
- Reklama -