Pátek, 1 července, 2022

Když barvy ovlivňují pracovní výkon a nejen to!

Abych tady nemlátil slámu na toto téma, dnes již existují podložené vědecké důkazy prokazující, že barva může spolehlivě ovlivnit jak pracovní výkon, tak i další oblasti našeho života. Vezměme si například náladu a produktivitu na pracovišti. Co je tedy správná barva pro pracoviště? Jaká barva funguje pro lepší soustředění nebo vyšší produktivitu?

Barevná psychologie je tak silná, že nás může významně ovlivnit i fyzicky. Bylo zjištěno, že některé odstíny zvyšují krevní tlak a zvyšují metabolismus. Zde je jedna studie, která ukazuje, jak mohou barvy ovlivnit náš studijní život.

- Reklama -Institut rodinných firem

V jedné studii, které se zúčastnilo celkem 24 studentů výsledky ukázaly, že v prostorech vymalovaných výraznými, především živými barvami bylo jejich studijní skóre výrazně lepší než v prostorech bledých a pastelových. Srdeční frekvence byla významně ovlivněna odstínem, zvýšila se v červených a žlutých podmínkách. Výsledky navíc naznačují, že bez ohledu na míru bělosti měl odstín významný dopad na emoce účastníků. Modrá ve srovnání s ostatními barvami zvýšila pocit relaxace a klidu účastníků.

Další náměty pro vás

Také zajímavé

Stejně jako u dalších témat, co může fungovat v jednom místě, může v druhém být zcela kontraproduktivní a u barvy to není výjimkou. Barva ovlivňuje naši produktivitu, kreativitu a náladu v práci. Když je studium barevné harmonie kombinováno s psychologií, lze reakce zaměstnanců na barvy předvídat s překvapivou přesností.

„Lidé jsou jako barvy. I ta nejtemnější se dá zředit bílou.“ — Hotaru

Díky Newtone

Již Isaacu Newtonovi se podařilo pomocí pokusu objevit že, sluneční světlo není jednoduché bílé, nýbrž že se skládá z dalších barevných světel. Když Newton prováděl své další pokusy, zjistil, že každá barva má jiný úhel lomu, a proto je lidským okem vnímána jako červená, oranžová, žlutá atd. Podle Newtonovy teorie podstatou barev jsou vlny a každá barva má svou vlnovou frekvenci a také délku.

Empirické dělení barev

 • Vlnová délka – která určuje barevný odstín. Modrá, červená, oranžová, tmavě karmínová.
 • Sytost – čistota, příklad, kdy růžová je méně sytá červená, do níž je přidána bílá.
 • Světlost – spojená s jasem, kdy, čím je vyšší, tím se barva zdá svítivější a tím více se blíží bílé.
Další článek:  11 opravdu špatných manažerských stylů!

Pro svou teorii jsem si vypůjčil další zvučné jméno, kterým je Goethe. Který ve svém díle ukazuje, že jednotlivé barvy vyvolávají předvídatelné citové reakce. Goethe rozdělil barvy na pozitivní a negativní. Na základě pozorování přírody a sebepozorování poznal a popsal mnohé zákonitosti vidění a prožívání barev. Všechny své poznatky z dlouhodobého pozorování a experimentování sepsal a vydal v roce 1810 ve svém díle „Nauka o barvách“.

Barvy a pracoviště

Dovolil jsem si vytáhnout pouze několik barev a jejich obecné použití v prostoru a případně jejich smyslové vnímání. Pokud bychom se pustili do podrobnějších analýz, zjistili bychom, že barvy jsou velice komplexní téma s velkým přesahem a jejich použití v konkrétním prostoru a působení na jednotlivce vyžaduje spoustu znalostí než pouze několik pouček o jejich standardních významech.

Modrá je dobrá pro…

Modrá představuje důvěru, logiku, komunikaci a efektivitu. Jako primární barvu je dobré ji použít v místech, které vyžadují schopnost koncentrace a určitého mentální napětí.

Modrá kancelář nebo pracoviště

 • Uklidňuje emoce
 • Podporuje pocit bezpečí, komunikace a produktivity
 • Pomáhá snížit srdeční frekvenci, krevní tlak a zpomaluje dýchání
 • Modrá je vhodná pro brainstormingové prostory

Červená je dobrá pro…

Červená představuje odvahu, sílu a vzrušení. Je to skvělá barva pro použití v oblastech na pracovišti, které vyžadují velkou fyzickou námahu.

Červená kancelář nebo pracoviště

 • Zvyšuje srdeční frekvenci
 • Zvyšuje aktivitu mozkových vln
 • Stimulujte chuť k jídlu
 • Červená je vhodná pro prostory, kde lidé pracují v noci

Žlutá je dobrá pro…

Žlutá představuje kreativitu, vstřícnost, optimismus a také důvěru. Žlutou začleňte tam, kde chcete stimulovat pozitivitu, kreativitu a pocit štěstí.

Žlutá kancelář nebo pracoviště

 • Vyvolává pocit optimismu
 • Stimuluje a povzbuzuje
 • Příliš mnoho žluté však může vést k úzkosti

Zelená je dobrá pro…

Zelená podporuje rovnováhu a představuje soulad s přírodou. Zelená se ukazuje být skvělou barvou v kancelářích, které vyžadují, aby lidé pracovali dlouhé hodiny, protože je to nejjednodušší barva na očích. Je také skvělou barvou používat ji kdykoli pro navození pocitu rovnováhy, a proto se běžně vyskytuje často v ordinacích.

Zelená kancelář nebo pracoviště

 • Zvyšuje kreativitu
 • Inspiruje k inovacím
 • Podporuje harmonii a rovnováhu
 • Zlepšuje tvůrčí výkon
 • Omezuje úzkosti
 • Snižuje námahu očí

Oranžová je dobrá pro…

Oranžová je směsí červené a žluté a vytváří pocit pohodlí. Často je spojována s jídlem a teplem, a proto je v kuchyních přirozenou volbou. Při správném použití je také skvělou barvou pro odpočinkový salónek.

Oranžová kancelář nebo pracoviště

 • Symbolizujte vytrvalost
 • Zvyšuje kreativní výkon
 • Vyvolává nadšení

Šedá je dobrá pro…

Šedou nalezneme tam, kde se snaží kanceláře vypadat elegantně a moderně. Pokud je však používána nesprávně, naznačuje to nedůvěru a může stimulovat depresivní náladu. V důsledku toho buďte opatrní u této barvy.

Šedá kancelář nebo pracoviště

 • Psychologicky neutrální
 • Vyvolává nedostatek důvěry

Barvy a naše city

Citové vnímání barev dokazuje, že citový život nemusí být vždycky jenom něčím subjektivním. Ukazuje, že jednotlivé barvy vyvolávají zákonité a jednoznačně předvídatelné citové reakce. Například červená barva působí povzbudivě, zdá se, jako by na nás dorážela, kdežto modrá barva působí nevtíravým, uklidňujícím dojmem a zdá se, jako by před námi ustupovala a chtěla nás táhnout sebou.

Další článek:  Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Vede nás k poznatku, že člověk může nejen vnímat smyslové kvality věcí (tedy například červenou, zelenou, modrou barvu), ale věnuje jim dostatečnou pozornost, že zjistí, jak prostřednictvím smyslových dojmů v něm vyvstávají i ryze vnitřní, citové zážitky, a ty že jsou stejně zákonitým projevem věcí jako jejich barvy nebo jiné smyslové vlastnosti. Goethe

Charakteristika barev a vnímání

Červená

Vnímání červené barvy v nás vzbuzuje vzrušení, žádostivost a touhu. Pokud takovéto pocity přijímáme s radostí, červená barva je pak pro nás silným dárcem energie, který stimuluje tělesnou sílu a výkonnostní schopnost ve všech životních sférách, ať v oblasti sexuality, ve sportu nebo ve zvládání životních problémů.

To souvisí se skutečností, že červená stupňuje a vědomé prožívání a vnímání. Tato barva vyjadřuje silnou vůli. Její milovníci jsou vždy aktivní, flexibilní a velmi výkonní. Je v nich odvaha bojovat a síla vydržet.

Za zálibou v červené barvě se ale také částečně skrývá touha být jedinečný, imponující, což můžeme chápat jako výraz přání vládnout, ale samozřejmě i být nápadný a získat respekt a uznání u ostatních.

Oranžová

Oranžová je symbolem optimismu a radosti ze života. Je to teplá, pozitivní a povzbudivá barevná energie, která dokáže pomáhat při depresích, pesimismu, nespokojenosti a letargii. Oranžová stupňuje ctižádost a chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a také síle.

Je to barva, která působí obvykle všude dobře, proto je chápána také jako sociální barva, působící srdečně a přátelsky. Preferují ji extrovertní a společenští lidé.  Oranžová je něčím zářivým. Milovníci této barvy mají někdy touhu vynikat, hrát jistou roli a získat tak uznání.

Hnědá

Hnědá jako tmavě oranžová a také je to hlavní barva země. To vytváří její hlavní charakter. Základní význam hnědé odpovídá potřebě bezpečí, tepla a útulnosti spojené s touhou po jednoduchém, klidném životě. Tato barva spíše odpovídá pasivnímu vnímání, dává pocit stability v životě.

Lidé milující hnědou barvu stojí nohama pevně na zemi, jsou šetřiví a pevně svázáni s domovem. Hnědá také symbolizuje vůli pokání, podřízení se nebo odříkání. Všeobecně je však hnědá chápána jako mateřsky ochraňující barva. Tato barva přináší stabilitu, jistotu, solidnost, spolehlivost a uspokojuje tím potřebu jistoty a blahobytu.

Žlutá

Žlutá naopak rozjasňuje, povzbuzuje, ale také zahřívá a rozveseluje. Symbolizuje moudrost, vysokou inteligenci a schopnost kreativního myšlení. Se svými pozitivními vibracemi působí žlutá povzbudivě na nervy a ztělesňuje pocit svobodného, neomezeného vývoje, uvolnění a osvobození.

Záliba ve žluté je znamením duchovní aktivity, vnitřní bdělosti a chuti se stále učit něco nového. Silná teplá žlutá barva zobrazuje rozmanité zájmové oblasti. Má pozitivní, povzbudivý účinek, podněcuje a povzbuzuje k pracovnímu výkonu. Žlutá je dobrou pomocí při pocitech únavy.

Další článek:  Úspěch firmy = Udržení a retence zaměstnanců

Modrá

Modrá je barvou pro klid, mír, uvolnění a vyrovnanost. Milovníci modré mají většinou vyrovnanou povahu a jsou přizpůsobiví a věrní, vyhýbají se sporům, protože jsou zdrženliví a mírumilovní. Symbolizuje také mírnost, samostatnost, plnění povinností a dodržování zákonů a pořádku.

Modrá podporuje vyrovnanost, klid a pomáhá tak duševně přetíženým a neklidným lidem. Je to barva sebeprezentace, podporuje sebevědomí a podněcuje fantazii a spontánnost. Je to také barva přátelství, sympatie a soudržnosti.

Fialová

Fialová je barvou inspirace. Ve fialové se sjednocují dva protiklady, modrý klid a červená hnací síla. Milovníci této barvy jsou velmi senzibilní a silně obrácení do svého nitra. Cítí se, jako by nepatřili k mase a hledají nerušené ústraní daleko od hluku. Fialová barva má v sobě vždy něco neobyčejného.

U dětí je však fialová velmi oblíbená. Lidé, kteří odmítají fialovou barvu, jsou často zatíženi silnými   depresemi, kolísáním nálady nebo jsou vtaženi do erotických prožitků a tužeb, jimiž trpí a touží se od nich odpoutat.

Bílá

Bílá nejsvětlejší barevná vibrace je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Vyjadřuje přítomnost světla, uvolnění, vykoupení, dokonalý vztah. Bílá je považována ale také za symbol nepřístupnosti, citlivosti a chladné rezervovanosti.

Milovníci bílé mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Jsou to otevřené, živé osobnosti plánující svůj život cílevědomě, odměřeně a s úspěšností. Spolehlivost, upřímnost a pravdomluvnost jsou jejich vynikajícími vlastnostmi. Je pro ně velmi důležitá čistota, pořádek a dobré plánování vlastního života, protože to jsou zásady odpovídající jejich mentalitě se sklonem k perfekcionismu a jejich životnímu postoji. Bílá je barva zářící a oslňující a je namáhavá pro oči.

Šedá

Šedá je barva dokonalé neutrality a opatrnosti a ochoty ke kompromisům.  Není barvou ani uklidňující, ani vzrušivou, ale přizpůsobivou a diskrétní, kterou často používají lidé, kteří se rádi zacloňují a distancují, kteří nechtějí přiznat barvu, ale jsou raději zakryti a jednají raději nenápadně.

Šedou upřednostňují většinou starší lidé, kteří se vzdálili od všech aktivit a chtějí vést klidný, zdrženlivý život. Sklon používat šedou mají často lidé snažící se o vnější vznešenost a ušlechtilý odstup, aniž by ale přitom měli vnitřní stabilitu a integritu. Šedá je však také barva potlačení, omezení, nejistoty a strachu ze života.

Závěrem

Výzkum Saïd Business School na Oxfordské univerzitě ve spolupráci s telekomunikační firmou BT našel přesvědčivé spojení mezi štěstím a produktivitou. Rozsáhlá studie o štěstí a produktivitě zjistila, že pracovníci jsou o 13 % produktivnější, když jsou šťastní. Proto si myslím, že pokud vytvoříte prostředí, v kterém budou vaši lidé šťastnější, promítne se to i na vašem zisku!

„Emoce jsou barvami duše; jsou velkolepé a neuvěřitelné. Když je necítíš, svět se stává mdlým a bezbarvým.“ — William Paul Young

Photo by Efe Kurnaz on Unsplash
Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal jsem to z celkem zjevného důvodu. Vůdcovství je schopnost jednotlivce nebo skupiny jednotlivců ovlivňovat a...

Přichází doba „Stresová“

Ve stresu a vyčerpaní. Tak se cítí mnoho zaměstnanců v práci kvůli stresorům, jako je delší pracovní doba, častější potíže, nutnost dělat více s...

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou lidé posuzováni pouze na základě svého těla a vzhledu. Termín by se dal přeložit jako...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů a tím je Severance. Kde Mark šéfuje týmu zaměstnanců, kterým byla chirurgicky oddělena pracovní a...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé péče, přesto obsahuje shodná data s jinými studiemi, které se zabývají tématem udržení, angažovanosti a retencí...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Když barvy ovlivňují pracovní výkon a nejen to!Modrá je dobrá...