Když máte ve firmě problém s pracovní morálkou

1166

Pokud se vám dlouhodobě zdá, že se vám nedaří řešit problém s produktivitou svých lidí, můžete mít problém s celkovou morálkou svých zaměstnanců a upozorňuji, že to není vždy chyba zaměstnanců. Pokud váš tým neusiluje o splnění úkolů a zdá se, že je sotva přítomen na jednáních, je čas podniknout kroky ke zvýšení jejich zapojení do práce.

„Dno pracovní morálky – člověk nedělá nic a také ho to nebaví.“ — Gabriel Laub

Slovo morálka vychází z latinského slova moralitas, znamenající správné chování, od mos/ moris, mrav, znamená celkovou představu správného a etického jednání ve společnosti. Více o významu zde.

Institut rodinných firem

Důvodů proč se toto děje může být několik, ale někdy je třeba se podívat na organizaci celkově. Pro zaměstnavatele to není neobvyklý problém. Zatímco angažovanost zaměstnanců vzrostla v některých zemích v posledních letech na historicky nejvyšší hodnotu 65 %, stále existuje prostor pro růst. Studie zjistila, že 5 % nárůst angažovanosti souvisí s růstem příjmů organizace až o 3 %, a proto je důležité investovat do morálky týmu!

Je důležité se ujistit, že vaši zaměstnanci mají k dispozici nástroje, dovednosti a zkušenosti, které potřebují k tomu, aby byli ve své roli úspěšní, ale je také důležité, abyste se ujistili, že dobře spravujete morálku ve vaší společnosti.

Nízká morálka může být způsobena vysokým stresem, občasnou nebo nedostatečnou chválou, příliš agresivními nebo nevhodnými způsoby řízení a špatnou komunikací. Zaměstnanci vytvářejí svou nejlepší práci, pokud se cítí podporováni, oceňováni a odměňováni. Vysoká morálka zaměstnanců snižuje absenci, zvyšuje produktivitu a snižuje fluktuaci zaměstnanců.

Neexistují žádná rychlá pravidla, která by přispěla ke zvýšení morálky každého zaměstnance, a je důležité mít na paměti, že se můžete dozvědět vše, co potřebujete k řízení svých zaměstnanců, od svých vlastních zaměstnanců.

Další článek:  Zájem o práci na dálku raketově roste

Zůstaňte v kontaktu se svými pracovníky a ukažte jim, že vám záleží na jejich štěstí stejně jako na jejich produktivitě. Více než provozování dobrého podnikání, udržování vysoké morálky zaměstnanců vyžaduje být dobrým manažerem.

Studie společnosti Aon zjistila, že „kariérní příležitosti“ jsou na prvním místě v seznamu těch klíčových, a že „dobré manažerské vedení“ a „odměna a uznání“ je hned následuje. To ukazuje, že zaměstnanci hledají pracovní prostředí, které podporuje jejich profesní rozvoj, očekávají více od svých vedoucích manažerů a usilují o uznání za své úsilí.

Pobídky

Pokud jde o pobídky, je to docela přímočaré. Typicky to zahrnuje konkurenční mzdu, flexibilní pracovní rozvrh, příležitosti pro rozvoj kariéry a definované kariérní dráhy, jakož i formy nefinančních benefitů. Dle aktuálních dostupných studií 44 % pracovníků opustilo svou práci pro místa s lepším platem. Navíc, pokud většinu vašeho týmu tvoří generace mileniálů, školení a rozvoj udržuje v současném zaměstnání až 68 % z nich.

Kultura ve firmě

Většina společností dnes odkazuje na diverzitu, ale další věc, kterou je třeba mít na paměti, je vaše poslání, stejně jako základní hodnoty vašeho týmu nebo celkový kulturní kód. Velká část kultury na pracovišti přináší hodnoty vaší společnosti do života. Když se díváte na svou kulturu pracoviště, chcete se také podívat na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem svých týmů.

60 % Evropanů má sotva možnost udržení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, což může vést ke stresu a vyhoření, zvláště pokud váš tým pracuje 50 a více hodin týdně. Zachování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem se bude lišit zaměstnance od zaměstnance, ale obecně je důležité, aby váš tým měl prostor pro flexibilitu, aby mohl mít čas pro své děti, vzít si dovolenou, pracovat z domova, je-li to nutné, a být schopen udělat odstup od práce.

Další článek:  Proč je dnešní HR rozbité?

Komunikace

86 % vedoucích pracovníků a zaměstnanců tvrdí, že neefektivní komunikace je velkým důvodem neúspěchu na pracovišti. Neefektivní komunikace může často vést ke konfliktu a nechat své zaměstnance na pospas nejasným úkolům. Je také důležité se ujistit, že každá schůzka má svůj účel a všichni opouštějí schůzku s vědomím, co se má stát dále. Často mají týmy schůzky a porady bez jakéhokoliv skutečného účelu nebo potřeby.

Pracovní doba

Pokud tomu tak není, je pravděpodobné, že váš tým je nucen reagovat na pracovní e-maily mimo normální pracovní dobu. Nastavení přísných limitů může jít ruku v ruce s tím, že se členové týmu mohou odpojit v dohodnutou dobu. Nejhorší příklad jsou manažeři spamující své impulzivní úkoly o nedělích a svátcích, protože nedokážou jít příkladem oné potřebné rovnováhy.

Řízení a vedení

Zatímco transparentnost a aktivní naslouchání jsou pro manažery a vedoucí pracovníky vaší společnosti těmi vynikajícími vlastnostmi, velká část jejich zaměření by měla být také na to, aby pomáhali zaměstnancům růst a poskytovali jim zpětnou vazbu a ukazovali, že jim na nich záleží.

Růst zaměstnanců má významný dopad na angažovanost a morálku zaměstnanců, neboť studie Gallup zjistila, že 87 % z mileniálů hodnotí profesní růst a rozvojové příležitosti jako stejně důležité.

Některé způsoby, jak můžete podpořit růst v rámci svého týmu, spočívají v tom, že nabízí neustálé profesní školení nebo implementaci programu mentoringu, uznávání úspěchů a pravidelnou revizi s členy týmu, aby zjistili oblasti a způsoby, jak se mohou vyvíjet.

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují, jak budou vaši zaměstnanci v práci spokojeni, jak se budou cítit motivováni a angažováni. Podívejte se na níže uvedené další statistiky, od společnosti Fundera, kde naleznete řadu tipů, jak zajistit, aby zaměstnanci byli šťastnější a produktivnější.

 • Plaťte konkurenčně, protože 44 % pracovníků tvrdí, že by opustili svou práci pro pozici s lepším platem.
 • Nabídněte různé výhody, až 80 % zaměstnanců s různými výhodami se identifikuje s vizí a hodnotami své organizace.
 • Zaměstnanci, kteří se cítí oceňováni v práci, jsou o 87 % méně náchylní opustit svou organizaci.
 • Vhodný mentorský nebo koučovací program potvrzuje, že 83 % pracovníků v programu mentoringu přiznává, že zvyšuje jejich touhu zůstat ve své organizaci.
 • Upřednostňujte hodnoty společnosti, protože až 20 % osob ve věku 24 – 35 let říká, že pověst zaměstnavatele v oblasti etického chování nebo diverzity je pro ně významně důležitá.
 • Komunikujte efektivně. 86 % vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti tvrdí, že neefektivní komunikace je velkým důvodem neúspěchu a nezdarů v projektech, procesech a úkolech na pracovišti.
 • Neefektivní porady a jednání vedou k tomu, že 46 % zaměstnanců neví, co dělat po poradě z důvodu nejasných výstupů, úkolů a cílů.
 • Omezte e-mailový spam. 96 % pracovníků uvádí, že zbytečné e-maily, jako například účast ve skupinách, kde nemají roli jim bere čas na práci.
 • Zelená dělá dobře. Dle průzkumů několik pokojových rostlin může zvýšit angažovanost a produktivitu až o 15 %.
 • Povolte domácí mazlíčky v kanceláři. 88 % zaměstnanců pracujících na pracovištích vhodných pro domácí mazlíčky plánuje zůstat ve společnosti na dalších 12 měsíců.
 • Vybírejte své manažery moudře. Až 58 % zaměstnanců říká, že špatný management je největší překážkou jejich produktivity.
 • Potřebují růst. 69 % zaměstnanců, jejichž manažeři pomáhají nastavit výkonnostní cíle, je velmi angažováno.
 • Pravidelná týdenní zpětná vazba vede k tomu, že až 43 % vysoce angažovaných zaměstnanců získává zpětnou vazbu alespoň jednou týdně.
Photo by Jon Tyson
- Reklama -