DomůPersonální agentura | HR recruitment agencyKdyž máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata

Když máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata

Odemkněte premium

Tento článek je premium obsahem pro předplatitele kmosek.com. Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Autorka tohoto označení Jean Lipman-Blumen mluví o takzvaných toxických vůdcích a přirovnává je k predátorským sociopatům, kteří své následovníky mohou i zabít. Nemyslím zabít přímo, ale postupně svým tlakem přivést do stavu zhoršení fyzického nebo psychického zdraví.

„Špatný následovník = špatný vůdce“

Zaměstnanci často následují špatné vůdce, protože jsou sami špatnými následovníky. Někdy se jednoduše svých vůdců natolik bojí, že nemají kuráž je opustit. Být špatnými následovníky, kteří své vůdce důsledně nekontrolují, je morální zlo, protože ponechávají moc vůdce bez jakékoli kontroly.

„Moc bez kontroly je zlo!“

Vím, že je to obtížné se tomu postavit, ale v rovině naší práce, štěstí a spokojenosti, je to naše povinnost. Následovníci mají povinnost kontrolovat své vůdce, pozvednout svůj hlas a zabránit jim zneužívat jejich moc. Na druhé straně přílišná kontrola, může vést k poškození efektivity vůdce. Svazuje jejich iniciativu a vede k rozhodování s krátkodobým horizontem.

Je nutné z pohledu hlavního kontroly být v rovnováze. Tedy umět povolit moc vůdce, ale mít kontrolní mechanismy k omezení jeho moci v momentě pochybností. Vše totiž pak funguje následovně, kdy dobré vůdcovství pozvedává na vyšší úroveň následovníky, a právě tak dobré následovnictví pozvedává na vyšší úroveň vůdce.

Vše se jakoby vzájemně ovlivňuje a do popředí jde skupina jako taková se svou energií a zájmem na rozvoji společnosti jako celku. Zpět k toxickým manažerům. Toxičtí lídři jsou jedinci, kteří mají zodpovědnost za skupinu lidí či organizaci, ale kteří kvůli svému destruktivnímu chování a dysfunkčním osobnostním kvalitám poškozují tyto skupiny, organizace či celé společnosti.

Toxický manažer

Tento druh manažera je neupřímný, lže svým následovníkům, má nadměrné ambice, které staví lídrovu snahu o slávu nad well-being ostatních, je sobecký a také arogantní. Tito jedinci jednají tak, že ponižují, demoralizují a zastrašují ostatní, porušují lidská práva a potlačují konstruktivní kritiku.

Mezi projevy jejich chování patří např. nucené uvalení nerealistické pracovní zátěže, korupce, manipulace, šikana na pracovišti, obtěžování, podvody či záměrné dezinformace a dezinterpretace, stejně jako další neetické a někdy až přesahující činy v rovině ilegální či kriminální.

Obecně jsou to destruktivní jedinci, toužící po moci, popírají jakoukoliv svoji vinu, zneužívají své moci a pozice, starají se o sebe na úkor svých zaměstnanců. Typické je, že jejich zaměstnanci bývají přesto zpravidla přesvědčeni o jejich zásluhách.

Při identifikaci toxického lídra z pohledu personálního auditu nás zajímají dimenze, jako jsou záměr, intenzita, trvání škody, původ a množství destruktivního chování a dysfunkčních osobnostních charakteristik a také význam a dopad výstupů jeho chování.

Hlavní typy toxických manažerů

Narcističtí manažeři

Tito manažeři jsou zaujatí svým vlastním významem a jsou obvykle arogantní. Cíleně devalvují ostatní, mají nedostatek empatie k ostatním a mají malé, pokud vůbec nějaké svědomí. Pociťují osvobození od běžných pravidel společnosti a vykořisťují lidi bez výčitek svědomí. Narcističtí jedinci jsou také velmi citliví na cokoliv, co ohrožuje jejich sebeúctu.

Obecně opovrhují a zneužívají jiné, včetně bývalých idolů. Mohou však idealizovat silné jedince, kteří je podporují, i když jen na krátkou dobu. Pod povrchem narcističtí manažeři zápasí s křehkým sebevědomím. Mají také pocit prázdnoty plynoucí z nedostatku skutečné sebelásky a neschopnosti starat se o jiné lidi nebo o hodnoty, jako je čestnost a bezúhonnost.

Někteří narcističtí manažeři nejsou nadšení ze svých schopností a úspěchů. Co na nich vyniká, je ochota vykořisťovat ostatní, ochota porušit zákon nebo touhu ovládat a manipulovat ostatní.

Předstíraný narcisismus

Mírnější variantou narcistických manažerů jsou ti, kteří se naučili narcismus. Zoufale se nesnaží skrývat a chránit křehké sebevědomí vyplývající z neklidného dětství. Jejich úspěch v některých oblastech přinesl dostatečnou slávu a bohatství, které byly chráněny před běžnými důsledky arogantního chování a špatného zacházení s ostatními. Výhodou je, že lidé s naučeným narcismem jsou mnohem přístupnější ke změnám než lidé s narcismem vyplývající z problémů na počátku emocionálního vývoje v dětství.

Agresivní manažeři

Existuje mnoho faktorů, které mohou vést k agresivnímu chování. Bezohlední manažeři vnímají svět jako soutěž v podobě lovu. Pokud nejste dravci, stanete se něčí kořistí. Zvláště závažnou variantou těchto manažerů je tyran, který pociťuje perverzní potěšení ze zastrašování druhých.

Někteří agresivní lidé se chronicky považují za oběti. Šílení a podráždění manažeři mají trvalé problémy s nastavením intenzity svých pocitů.

Krutí manažeři

Manažeři tohoto typu trvají na tom, že dělají věci svým osobitým a správným způsobem. Pod tímto řízením, ale může být celá řada závadných faktorů. Jejich rozhodování dominuje vyhýbání se chybám. Krutí manažeři jsou přesvědčeni, že nejlepší hierarchie a řízení firmy je dle nich. Agresivní jednotlivci neustále cítí, že jejich autonomie je neustále ohrožena a musí se systematicky bránit.

Narušení manažeři

Mnoho manažerů trpí nějakou formou deprese, úzkostné poruchy, syndromem vyhoření nebo se posilují alkoholem, drogami apod. Mnozí mají poruchu pozornosti, která nikdy nebyla diagnostikována. Každý z nich může významně narušit výkon a schopnost pracovat efektivně s ostatními. Neřešení těchto společných problémů stojí podniky stovky tisíc ročně ve ztrátě produktivity firmy.

Jak pracovat s toxickými manažery

Pokud jste v roli podřízené:

Abyste předešli tomu nejhoršímu což je střet s takovým člověkem, doporučuji vyhnout se kritice. Vhodné je vždy mít dost argumentů, které podpoří vaší práci a také si vše vždy řádně dokumentujte, mějte důkazy podporující váš pracovní výkon. To, co je asi nejtěžší pro každého z nás je, nebrat si slova takového manažera osobně a pokud už k tomu dojde, mějte oči otevřené pro nové pracovní místo.

Pokud jste v roli nadřízené:

Sledujte si svá záda, to je pravidlo číslo jedna. Jakmile identifikujete nějaké potíže v kolektivu, věnujte tomu náležitou pozornost a neodkládejte to. To, jestli se něco pod tímto manažerem děje vám spolehlivě zjistí 360° zpětná vazba nebo 180° zpětná vazba, kterou použijete jako hlavní důkaz jejich toxicity. Protože jsou tito manažeři skvělými manipulátory musíte mít dobrou intuici, aby bylo možné opravdu rozeznat, co se ve skutečnosti ve vaší firmě děje. Pokud máte opravdu závažné pochybnosti, ale hledáte spolehlivou formu sběru informací, doporučuji personální audit.

Jak pracovat s toxickým lídrem

Není to snadné, ale změna je možná. Za prvé, vůdce musí uznat potřebu změny. To obvykle vyžaduje krizi. Nejúčinnější motivací je tlak šéfa na toxického vůdce. Je-li toxickému vůdci dáno ultimátum ve formě potřeby změny nebo nastane trest. V lepším případě si může sám uvědomit potřebu změny.

Co je ale základním předpokladem, že vůdce musí být odhodlaný, aby se zavázal k procesu změny. Osobní transformace je zřídka snadná, zvláště když se snažíte změnit návyky života a práce.

K vedení a podpoře vedoucího prostřednictvím transformačního procesu je zapotřebí formy koučování a někdy mentoringu. Je užitečné setkávat se s lídrem jeden na jednoho, analyzovat jeho specifické potřeby a pomáhat při tvorbě specifického plánu přizpůsobeného situaci daného vůdce.

Osobní transformace není snadná a mnoho toxických vůdců nakonec odmítá změnu. Pokud však vůdce vytrvá, odměny jsou významné. Vedoucí zaměstnanci a společnost budou nejen přínosem, ale i vůdce získá nový soubor metod a způsobů vedení, požívá nových a zdravějších zdrojů uspokojování ega a stává se zdravějším vzorem pro příští generaci manažerů.

Toto video doporučuji:

Pro další náměty infografika:

Dále k tématu:

Grafika

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Lenka
Vilém Ši
Tomáš
Filip P.

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

V HR už nic neplatí. Musíte začít od začátku!

Dalo by se říci, že je před námi celá řada změn u fungujících procesů a postupů. Dochází k narušení a víceméně ke zpochybnění základních...

Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem....

Objevte zaměstnance s vysokým potenciálem? Jak pracovat s talenty?

Zaměstnanec s vysokým potenciálem je člověk, u něhož jeho současné schopnosti odrážejí velkou pravděpodobnost, že se může stát úspěšným manažerem, vedoucím pracovníkem, prostě má...

Bez zaměstnávání starších trh práce neporazíte!

Současné náborové prostředí není tak vstřícné vůči věku, jak by mohlo být, i když se doba kvůli nedostatku kandidátů může výrazně změnit. Více než...

Dokonalá bouře trhu práce

Dokonalá bouře, film s tímto názvem mě tehdy uchvátil. Dnes jakožto specialista na trh práce a management cítím, že dokonalá bouře přichází do firem....

Proč vás vaši zaměstnanci opouštějí?

Jaké jsou hlavní důvody odchodu ze zaměstnání? A co láká kandidáty do nové práce? Nejnovější průzkum společnosti PayScale se do této problematiky ponořil, aby...

Hledáte nejflexibilnější model náboru zaměstnanců?

Dostáváme se do doby, kdy způsob hledání zaměstnanců dostává skutečně rychlé obrátky. Dnes je také více než jasné, že nábor málokterá společnost zvládne s vypětím...

Udržení zaměstnanců není pouze problém HR

Není žádným tajemstvím, že udržení zaměstnanců je pro dnešní vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů prvořadým tématem. Stále se nacházíme uprostřed velkých změn, která...

Jaký mají hormony vliv na úspěch na trhu práce?

Proč článek o hormonech a nezaměstnaných? Protože některé rozdíly v chování při hledání zaměstnání jsou způsobeny biologickými procesy, které jsou mimo kontrolu uchazeče o...

Deepfake a pracovní pohovory. Realita budoucnosti interview

Americká FBI v úterý vydala varování, že dostává stále více stížností týkajících se používání falešných videí při přijímacích pohovorech na pracovní pozice v oblasti...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Co hledáte:

Nejnovější články

Když jde chlap na pohovor…

Pokud si na pohovor na pozici vedoucího sdružení vlastníků...

Propusťte manažery. Manažery nebereme, šetříme!

Školení zaměstnanců na HR manažery je o 76 %...

Už máte svého interim manažera?

Interim manažeři, dočasní pracovníci chcete-li, jsou pohotoví a agilní,...

Je Elon Musk dobrý lídr?

Upřímně mě baví sledovat, jako odborník na personální práci...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance...

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Předsudky u pohovoru. Největší přešlap personalistů?

Sám jsem se s tímto setkal na několika prvních...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Vím o dvou v naší firmě, díky. LenkaKdyž máte ve firmě toxického manažera – predátorského sociopata