KNOW-HOW

kmosek.com" autocomplete="off" class="bkb-live-search-form">

Management 30

Kategorie management se zaměřujeme na témata managementu a řízení firem a organizací, kam spadá proces systematického plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a kontroly a celá řada dalších oblastí.

 1. Řízení lidí
 2. Postup manažerů při krizi firmy
 3. Krizový management ve firmě
 4. Asociace interim manager
 5. Co je interim manager

Marketing 15

V této kategorii marketing se zaměřujeme na témata dějů nebo akcí a procesů zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka nebo kandidáta. Přehled témat, hesel, postupů a metod v marketingu a všech jeho podskupin.

 1. Co je marketing
 2. Externí marketing v HR
 3. Nástroje HR marketingové služby
 4. Vnější HR marketing
 5. Co je employer branding

Personalistika 51

V kategorii personalistiky se zaměřujeme na témata v oblasti procesů v organizaci, které se zabývají řízením a rozvojem lidských zdrojů / HR. Kategorie zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a pro práci se zaměstnanci v organizaci.

 1. Personální audit
 2. Příprava personálního auditu
 3. Personální audit cena
 4. Personální audit metody
 5. Co představuje personální audit