Domů Know-how

Know-how

Hledáte návod, postup nebo jen témata z oblasti personalistiky, managementu, marketingu nebo řízení firem? Vytvořili jsme pro vás návody, postupy které můžete kdykoli využít k vaším potřebám. Seznam témat, návodů a hesel pravidelně doplňujeme o nové pojmy a o další témata, kterými se aktuálně profesně zabýváme nebo studujeme.
 

Management 30

Kategorie management se zaměřujeme na témata managementu a řízení firem a organizací, kam spadá proces systematického plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a kontroly a celá řada dalších oblastí.

 1. Řízení lidí
 2. Postup manažerů při krizi firmy
 3. Krizový management ve firmě
 4. Asociace interim manager
 5. Co je interim manager

Marketing 15

V této kategorii marketing se zaměřujeme na témata dějů nebo akcí a procesů zaměřené na uspokojování potřeb zákazníka nebo kandidáta. Přehled témat, hesel, postupů a metod v marketingu a všech jeho podskupin.
 1. Co je marketing
 2. Externí marketing v HR
 3. Nástroje HR marketingové služby
 4. Vnější HR marketing
 5. Co je employer branding

Personalistika 46

V kategorii personalistiky se zaměřujeme na témata v oblasti procesů v organizaci, které se zabývají řízením a rozvojem lidských zdrojů / HR. Kategorie zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů (ŘLZ) a pro práci se zaměstnanci v organizaci.
 1. Personální audit
 2. Příprava personálního auditu
 3. Personální audit cena
 4. Personální audit metody
 5. Co představuje personální audit
Exit mobile version