Momentkové pozorování personálního auditu

0

Reprezentativní počet pozorování je prováděn v předem náhodně zvolených okamžicích, čímž všechny náhodné, či rušivé vlivy mají stejnou šanci k tomu, aby se projevily. Pouze určitý počet pozorování namísto pozorování nepřetržitého znamená jednak úsporu času a nákladů, jednak menší ovlivnění pozorovaných dějů přítomnosti pozorovatele a procedurou pozorování.

Momentkové pozorování

Přesnost pozorování záleží jednak na počtu provedených pozorování, jednak na podílu zkoumané kategorie na celku pozorovaných dějů. Počet pozorování je možno stanovit podle vzorce:

N=4 (1-p) : y2 . p

N – je celkový počet měření

p – je přepokládaný relativní podíl měřené kategorie v pracovním čase (celkový čas = 1)

y – je relativní chyba

Total 2 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Časová studie u personálního auditu
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.