Nástupnictví rodinný podnik

0

Nástupnictví je zcela zásadním prvkem v životě každé společnosti. V případě rodinných společností zde existuje další a velmi komplexní rozměr a tím jsou rodinné hodnoty a vztahy mezi rodinnými příslušníky a jejich vzájemná propojenost s rodinným podnikáním.

Potenciální problém a konflikt mezi rodinnými prioritami a podnikatelskou strategií je velmi reálný, je proto je nezbytné se otázce rodinných vztahů v průběhu plánování nástupnictví detailně věnovat.

Mezi hlavní příčiny případných konfliktů patří:

  • Nesoulad požadavků rodinných příslušníků s prioritami podniku
  • Požadavky ze strany majitelů, kteří nejsou členy rodiny
  • Rozdílné představy členů rodiny a generací
  • Zapojení rodinných příslušníků do rodinné firmy
  • Rivalita sourozenců obecně
  • Odlišný přístup k úloze mužů a žen v rámci podnikání
  • Očekávání rodinných příslušníků v oblasti finančního ohodnocení

K vedení společnosti a rodinným záležitostem je nezbytné přistupovat vyrovnaně a věnovat oběma oblastem stejnou péči. Mnoho z problémů, které vznikají v rodinném podniku, lze řešit s předstihem. Proto je důležité umět jasně a otevřeně komunikovat.

Nástrojem může být sepsání rodinné ústavy, dohody společníků rodinné firmy a pořádání pravidelných setkání rodinných příslušníku. Kromě změn, které se odehrávají na úrovni společnosti, jde především o změny týkající se převodu podniku z jedné generace na druhou.

V každé rodinné společnosti existují tři skupiny zájmů, které se mohou různě překrývat, a jež představují různá očekávání, perspektivy, ambice a chování jednotlivců, které mohou způsobit podhoubí pro případný konflikt.

Rodina versus vlastníci versus zaměstnanci.

676  Nástupnictví, Personalistika  
Total 3 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Otázky nástupnictví
Next article Určení hodnoty společnosti, firmy nebo podniku
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.