Rozdíl mezi organizační a firemní kulturou

0

Pojem organizační kultura není jednotně definován. Někteří autoři tak přikročili k rozdělení přístupů k náhledu na pojem organizační kultury. Organizační kulturu můžeme definovat jako něco, čím organizace je. Další přístup považuje organizační kulturu za součást organizace, tedy za něco, co organizace má. Na organizační kulturu je nahlíženo jako na pro organizaci specifický systém široce sdílených předpokladů a hodnot, které dávají základ pro typické vzorce chování. Kultura je ‚jak se u nás věci dělají. Je to to, co je pro firmu typické, zvyky, převládající postoje, vytvořené vzorce přijatelného a očekávaného chování.

Pojem firemní kultura můžeme definovat jako soubor toho, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, komunikují a jak se chovají uvnitř firmy i navenek. Zdravá firemní kultura má také velký vliv na atraktivitu zaměstnavatele a schopnost udržet si schopné lidi. Tím vším kultura rozhoduje o dlouhodobém úspěchu či neúspěchu firmy. Kultura firmy se projevuje chováním k zaměstnancům a  atmosférou, která ve firmě panuje.

Total 0 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Co obnáší personální audit
Next article Externí hr konzultant sazba
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.