Rozdíl mezi organizační a firemní kulturou

0

Pojem organizační kultura není jednotně definován. Někteří autoři tak přikročili k rozdělení přístupů k náhledu na pojem organizační kultury. Organizační kulturu můžeme definovat jako něco, čím organizace je. Další přístup považuje organizační kulturu za součást organizace, tedy za něco, co organizace má. Na organizační kulturu je nahlíženo jako na pro organizaci specifický systém široce sdílených předpokladů a hodnot, které dávají základ pro typické vzorce chování. Kultura je ‚jak se u nás věci dělají. Je to to, co je pro firmu typické, zvyky, převládající postoje, vytvořené vzorce přijatelného a očekávaného chování.

Pojem firemní kultura můžeme definovat jako soubor toho, čemu lidé ve firmě věří, jak pracují, komunikují a jak se chovají uvnitř firmy i navenek. Zdravá firemní kultura má také velký vliv na atraktivitu zaměstnavatele a schopnost udržet si schopné lidi. Tím vším kultura rozhoduje o dlouhodobém úspěchu či neúspěchu firmy. Kultura firmy se projevuje chováním k zaměstnancům a  atmosférou, která ve firmě panuje.

15. 5. 2020 531 Petr Kmošek  Firemní Kultura, Personalistika  
Total 2 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Co obnáší personální audit
Next article Externí hr konzultant sazba
Jsem poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství. V oblasti lidských zdrojů poskytuji také řadu souvisejících služeb, jako jsou analýza produktivity zaměstnanců, průzkumy zaměstnanců, nábor zaměstnanců. Pro klienty realizuji projekty personálního marketingu a značky zaměstnavatele. Realizuji personální audit a odborné personální poradenství. Má agentura dnes disponuje zkušenými interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu.