Správný výpočet fluktuace zaměstnanců

0

Správná metoda výpočtu fluktuace

Míra fluktuace = počet odchozích zaměstnanců : počet pracovníků k počátku období . 100%

Další model výpočtu fluktuace

Míra fluktuace = odchozí zaměstnanci : zaměstnanci na počátku období + příchozí zaměstnanci . 100%

Míra odchodů výpočet

Míra odchodů = Počet pracovníků, kteří během určitého období (obvykle roku) odešli / Průměrný počet pracovníků v témže období x 100%

Index stability výpočet

Index stability = Počet zaměstnanců s jedním a více roky zaměstnání v podniku / Počet zaměstnaných před rokem x 100%

Poznámka (: děleno, . krát)

Total 1 Votes:
0

Řekněte nám, jak můžeme tento příspěvek vylepšit?

+ = Verify Human or Spambot ?

Previous article Výpočet fluktuace zaměstnanců
Next article Kdo je to HR advisor
Jsem konzultant pro personální, manažerské a krizové řízení. Disponujeme zkušenými krizovými a interim manažery pro oblast krizového řízení a interim managementu. Realizujeme expertní personální audit a personální poradenství. Zabýváme se také personálním marketingem a značkou zaměstnavatele. Rozvíjíme naši kreativní agenturu, která pomáhá firmám v oblasti vývoje a inovací.