Zvládneme tuhle krizi? Konec nezávislého podnikání v Čechách

244

Nejdříve se pojďme podívat na to, jaké krize v Evropě a světě už máme za sebou. Mezi lety 1970 a 2008 došlo již celkem ke 124 systémovým bankovním krizím, dále k 208 měnovým krizím, 63 krizím státního dluhu. Došlo také ke globálnímu hospodářskému poklesu zhruba každých deset let.

Máme za sebou také několik cenových šoků. Dva ropné šoky v 70. letech, cenový šok v potravinách a energii v letech 2007–2008. Současné studie historických důkazů ukázaly, že takové finanční krize obvykle vyvolávají prudkou recesi, která trvá přibližně dva roky. Pomalu se také zlepšuje spotřeba, soukromé investice a úvěrové toky, k čemuž přispívá snižování zadlužení a celkové vnímání rizik.

Ale jsou tu nové výzvy…

Pandemické krize

Některé z nejhorších scénářů současné pandemie vycházejí z globální chřipky z roku 1918, která v letech 1918 a 1919 zabila na celém světě 40 milionů lidí. Globální vliv v roce 1918 ovlivnil jednu třetinu světové populace. Pokud by dnes došlo k podobné nákaze s mnohem větším počtem obyvatel a s rychlou dobou cestování po celém světě, mohlo by to vést k více než 80 milionům úmrtí.

TIP:  Rodina základ státu = firem

Ebola v letech 2013–2016 vedla k přibližně 11 300 úmrtím a počet nakažených přesáhl 28 000. Pokud jde o ekonomický dopad, existují odhady ztrát cca 53 miliard USD. Toto ohnisko nás také naučilo, že i když dopad ohniska na zdraví je relativně omezený, jeho ekonomické důsledky mohou být zničující a dlouhodobé.

Ekonomické a bankovní krize

V důsledku toho je oživení pomalé a míra nezaměstnanosti dále roste několik let poté, co ekonomika začala znovu růst. Ekonomické krize nejsou jen zvláštností vyspělých ekonomik. Rozvojové země byly v posledních desetiletích skutečně velmi citlivé na nepřeberné množství bankovních, zahraničních dluhů, měn a inflačních krizí.

Také mnoho rozvojových zemí opakovaně prošlo krizí kvůli špatnému makroekonomickému řízení a tvorbě politik. Například Argentina zažila od roku 1945 čtyři bankovní krize atd.

Globální a celosvětové krize

Současná krize je zcela jinou změnou od recesí, kterým jsme čelili v roce 2008 a později. To má mnoho důsledků, jako je změna myšlení lidí, výzva pro celý průmysl, otřesy ve světovém ekonomickém řádu. Každý se snaží tuto pandemii měřit, ale všichni konečný stav neznáme.

TIP:  Nikomu se nezavděčíte

Většina společností zvýšila odolnost vůči práci na dálku a umožnila svým zaměstnancům pracovat z domova. Zatímco tato řada opatření byla kdysi teprve v plánu nebo v řešení, nyní budou novým standardem pro většinu společností. Rizika dodavatelských řetězců jsou významná a budou mít dlouhodobý a globální dopad. Proto je důležité, abychom zlepšili naše schopnosti rozpoznávání a naučili se čelit následkům nepředvídaných událostí.

Krize výzva? Jen pro někoho!

Tentokrát je to ale jiné. Naše srovnání s jinými globálními krizemi, jako je finanční krize z roku 2008, není možné. Čelíme řadě zcela nových výzev, které brání jednoduchému srovnání s minulostí. Jedná se o globální pandemii, tato současná krize generuje vedlejší účinky v celém dodavatelském řetězci a bude současně působit destruktivně jak na poptávku, tak i nabídku.

Potřebujeme rychle obnovit zisk z podnikání a obnovit původní stav, který byl zničen rizikem. Jeden malý virus zničil celý svět. Důležitým poznatkem, kterému jsme se v podnikání dosud naučili je kritičnost celkového hodnocení a kontroly nákladů v našem podnikání a redukce našeho živobytí na samé dno.

Co budeme dělat my víme, co bude dělat vláda nikdo netuší

Stát nás naučil hospodařit s minimem, ale na rozvoj to není a nebude ho již z čeho investovat. To vláda zastavila kola ekonomiky a nyní jako skupina slepců neví co bude dělat dál. To, co s jistotou nenastane je optimistická predikce vlády, která je velice politická. Osobně se přikláním spíše k jiným číslům, níže v tabulce.

TIP:  Moje neradostná a neoptimistická vize roku 2021. Kapitalismus umírá

 

Omezení a propad ekonomiky
Odhadovaný růst HDP v roce 2020 podle jiného scénáře
Odhadovaný růst HDP v roce 2020 za předpokladu, že odstávka bude trvat 4.5 měsíce

Konec nezávislého podnikání v Čechách?

Tak co bude dělat vláda proto, aby se nezávislé podnikání cíleně a úplně zcela nezničilo? Nebo snad šlo o to, předat menší a drobné trhy těm větším hráčům? Nebo šlo o to mít možnost vše lépe kontrolovat a řídit? Převzít moc a manipulovat nezávislé podnikání? Opravdu netuším.

Nálada se nelepší.

Východiska nepřichází.

Čekáme, co bude dál, že?

Asi by se zde hodilo skvělý citát: „Vím jen, že nic nevím.“

Zdroj: Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy

- Reklama -