Domů Z praxe Zvládneme tuhle krizi? Konec nezávislého podnikání v Čechách

Zvládneme tuhle krizi? Konec nezávislého podnikání v Čechách

Nejdříve se pojďme podívat na to, jaké krize v Evropě a světě už máme za sebou. Mezi lety 1970 a 2008 došlo již celkem ke 124 systémovým bankovním krizím, dále k 208 měnovým krizím, 63 krizím státního dluhu. Došlo také ke globálnímu hospodářskému poklesu zhruba každých deset let.

Máme za sebou také několik cenových šoků. Dva ropné šoky v 70. letech, cenový šok v potravinách a energii v letech 2007–2008. Současné studie historických důkazů ukázaly, že takové finanční krize obvykle vyvolávají prudkou recesi, která trvá přibližně dva roky. Pomalu se také zlepšuje spotřeba, soukromé investice a úvěrové toky, k čemuž přispívá snižování zadlužení a celkové vnímání rizik.

Ale jsou tu nové výzvy…

Pandemické krize

Některé z nejhorších scénářů současné pandemie vycházejí z globální chřipky z roku 1918, která v letech 1918 a 1919 zabila na celém světě 40 milionů lidí. Globální vliv v roce 1918 ovlivnil jednu třetinu světové populace. Pokud by dnes došlo k podobné nákaze s mnohem větším počtem obyvatel a s rychlou dobou cestování po celém světě, mohlo by to vést k více než 80 milionům úmrtí.

Ebola v letech 2013–2016 vedla k přibližně 11 300 úmrtím a počet nakažených přesáhl 28 000. Pokud jde o ekonomický dopad, existují odhady ztrát cca 53 miliard USD. Toto ohnisko nás také naučilo, že i když dopad ohniska na zdraví je relativně omezený, jeho ekonomické důsledky mohou být zničující a dlouhodobé.

Ekonomické a bankovní krize

V důsledku toho je oživení pomalé a míra nezaměstnanosti dále roste několik let poté, co ekonomika začala znovu růst. Ekonomické krize nejsou jen zvláštností vyspělých ekonomik. Rozvojové země byly v posledních desetiletích skutečně velmi citlivé na nepřeberné množství bankovních, zahraničních dluhů, měn a inflačních krizí.

Také mnoho rozvojových zemí opakovaně prošlo krizí kvůli špatnému makroekonomickému řízení a tvorbě politik. Například Argentina zažila od roku 1945 čtyři bankovní krize atd.

Globální a celosvětové krize

Současná krize je zcela jinou změnou od recesí, kterým jsme čelili v roce 2008 a později. To má mnoho důsledků, jako je změna myšlení lidí, výzva pro celý průmysl, otřesy ve světovém ekonomickém řádu. Každý se snaží tuto pandemii měřit, ale všichni konečný stav neznáme.

Většina společností zvýšila odolnost vůči práci na dálku a umožnila svým zaměstnancům pracovat z domova. Zatímco tato řada opatření byla kdysi teprve v plánu nebo v řešení, nyní budou novým standardem pro většinu společností. Rizika dodavatelských řetězců jsou významná a budou mít dlouhodobý a globální dopad. Proto je důležité, abychom zlepšili naše schopnosti rozpoznávání a naučili se čelit následkům nepředvídaných událostí.

Krize výzva? Jen pro někoho!

Tentokrát je to ale jiné. Naše srovnání s jinými globálními krizemi, jako je finanční krize z roku 2008, není možné. Čelíme řadě zcela nových výzev, které brání jednoduchému srovnání s minulostí. Jedná se o globální pandemii, tato současná krize generuje vedlejší účinky v celém dodavatelském řetězci a bude současně působit destruktivně jak na poptávku, tak i nabídku.

Potřebujeme rychle obnovit zisk z podnikání a obnovit původní stav, který byl zničen rizikem. Jeden malý virus zničil celý svět. Důležitým poznatkem, kterému jsme se v podnikání dosud naučili je kritičnost celkového hodnocení a kontroly nákladů v našem podnikání a redukce našeho živobytí na samé dno.

Co budeme dělat my víme, co bude dělat vláda nikdo netuší

Stát nás naučil hospodařit s minimem, ale na rozvoj to není a nebude ho již z čeho investovat. To vláda zastavila kola ekonomiky a nyní jako skupina slepců neví co bude dělat dál. To, co s jistotou nenastane je optimistická predikce vlády, která je velice politická. Osobně se přikláním spíše k jiným číslům, níže v tabulce.

 

Odhadovaný růst HDP v roce 2020 podle jiného scénáře
Odhadovaný růst HDP v roce 2020 za předpokladu, že odstávka bude trvat 4.5 měsíce

Konec nezávislého podnikání v Čechách?

Tak co bude dělat vláda proto, aby se nezávislé podnikání cíleně a úplně zcela nezničilo? Nebo snad šlo o to, předat menší a drobné trhy těm větším hráčům? Nebo šlo o to mít možnost vše lépe kontrolovat a řídit? Převzít moc a manipulovat nezávislé podnikání? Opravdu netuším.

Nálada se nelepší.

Východiska nepřichází.

Čekáme, co bude dál, že?

Asi by se zde hodilo skvělý citát: „Vím jen, že nic nevím.“

Zdroj: Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy

Exit mobile version