Konec tlustých podniků? Pouze ty štíhlé zvítězí. Jak na minimalistické řízení firmy?

324

V každé příručce dobrého výživového poradce nalezneme celou řadu rad, jak začít něco omezovat, ve smyslu potravy a přísunu toho či onoho, aby nedošlo k nárůstu hmotnosti atd. Myslím, že v době pandemie, jsme se každý tímto tématem sem a tam zaobírali, co?

Zdá se, že ve zjednodušené formě, toto platí i pro firmy. Rozvoj oblastí, které jsou obvykle v nedobré kondici je vždy zřejmý. Opravné kroky a redukce hmotnosti, znamená tedy provádět rozvojové aktivity zejména v oblastech jakými jsou:

Institut rodinných firem
 1. Okamžité zvýšení efektivity s přímým vlivem na cenu produktu nebo služby.
 2. Rozvoj inovace produktů – nové produkty a služby a jejich okamžité uvádění na trh.
 3. Sledování a dodržování kvality produktů a služeb, samozřejmě srovnatelné nebo lepší, než je tomu u konkurence.
 4. Atd.

Přečtěte si také: Tradiční management končí! Přivítejte agilní management!

Kdo by nechtěl mít štíhlou firmu?

Co vlastně znamená mít štíhlou firmu? Obvykle a v převládajících činnostech to zjednodušeně znamená, dělat pouze takové kroky, které jsou bazální a potřebné, vše přebytečné tedy pryč. Dále je třeba zvládnout je hned napoprvé a také obvykle rychleji a efektivněji než ostatní a za co nejnižší náklady. Organizace pak dělá přesně to, co vyžaduje klient nebo zákazník, a zaměřuje se pouze na to, co přidává zákazníkovi hodnotu.

Další článek:  Firemní krize nepotřebuje optimisty nebo pesimisty, ale řešitele/isty

Koncept štíhlého podniku

Štíhlost organizace znamená vydělat více, rychleji a s co nejmenším úsilím, ale má to své okolnosti a překážky. Je zde také celá řada dalších skrytých překážek, z mého pohledu zde hraje svou hlavní roli HR a střední management. Bez schopného managementu k identifikaci a následné realizaci změn štíhlého managementu se to neobejde. U lidí to ale nekončí. Štíhlá firma má svou specifickou firemní kulturu, pracuje na nějaké procesní platformě, nějakým způsobem sdílí informace a má nějakou strukturu řízení atd.

Přečtěte si také: Řízení firem dle principu Tao. Tao jako zdroj a cesta managementu

Překážky štíhlého řízení

Omezení vzniku a rozvoje štíhlého managementu můžeme hledat v celé řadě oblastí. Od nedostatečných výrobních zdrojů, myslím tím chybějící kapacitu nebo kvalitu strojů, nedostatek zaměstnanců, chybějící finance, dále k firemní logistice, dodávkách a přípravě výroby.

Další druhy plýtvání a nedostatků se nejdou všude:

 1. Nadměrné nebo nedostatečné, neoptimalizované zásoby
 2. Zbytečně velká množství materiálu
 3. Nadměrná zmetkovitost, nedostatečná kontrola kvality
 4. Prostoje a nedostatečné dodávky
 5. Obecně čekání a ztráta času v produkci výroby
 6. Problematické stroje a nástroje
 7. Neefektivní manipulace a firemní logistika, skladování a procesy
 8. Atd.

Jsou zde i další oblasti, admin, ekonomika, finance, obchod, nákup atd, dále otázky komunikace a kooperace až po obchod a marketing, slabá akvizice, neefektivní obchodní komunikace. Poslední etapu jsou pak lidé a jejich mindset – neochota cokoli měnit, napětí ze změny, nezájem a útěk.

Další článek:  Etika v podnikání? Etika v krizi? S tím běžte do...

Přečtěte si také: Moderní řízení a jin jang management

Chtít štíhlou firmu je často obrat o 180° pro některé i o 360°

Myslím, že by zde mělo zaznít to, že to není pouze ořezaná firma, zaměřená pouze a jedině na zisk, ale firma, která se chová jako řádný hospodář, pečlivě sleduje to, co nakupuje, kde utrácí, jaké lidi do firmy nabírá a za kolik. Jak efektivně pracuje, ale také jak komunikuje uvnitř i navenek. Pečlivě a citlivě se zaobírá svým každodenním firemním životem tak, aby působil minimalisticky. Je to jakýsi minimalistický způsob řízení organizace.

Minimalistické řízení firmy

Když se podíváme na specifikaci slova minimalismus, najdeme obvykle věty, jako jsou: „Použití jednoduchých prostředků slouží pro dosažení maximálního účinku“. „Odstranění všeho nepodstatného umožňuje intenzivně vnímat základní a důležité složky díla.“ Možná, než pojem štíhlé je dobré slovo minimalistické.

Umělci minimalismu razí cestu ve slovech: zjednodušit, usnadnit, zminimalizovat, tvarové oproštění a jednoduchost forem, to je pro minimalismus příznačné.

Přečtěte si také: Tradiční management musí skončit, aby práce zase bavila

Jak být minimalistický manažer

Za vším hledejme potřebu změny. Věřím, že pokud se lidé budou snažit stát se minimalistickými manažery, může se zlepšit náš pracovní i soukromý život. Věřím, že většině lidí chybí dostatečný smysl a jasnost v jejich práci a v mnoha případech je jejich život široce definován.

Další článek:  Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Minimalistický management je přístup k praxi řízení, jehož cílem je vytvořit smysl a jasnost pro samotného manažera, ale i dalších kolem manažera. Minimalistické řízení je založeno na víře, že smysluplná a jasná práce umožňuje lidem vzkvétat, to by mělo být hlavním cílem minimalistického řízení firmy.

Přečtěte si také: Existuje smrtelně nebezpečný management? Prokázáno!

Proč štíhlé firmy vyhrají krizi

V době několika předchozích let jsme zažívali rozmach všeho, až na samý okraj přepychu. Nesmyslů a zbytečností bylo všude spousty. Minimalistický přístup k řízení firmy se dá přirovnat k metodě zdravého selskému rozumu. Pokud chci, aby moje firma přežila krizi, budu muset přepnout firmu do jiného režimu, jít na samou podstatu, zbavit se zátěží a nesmyslů.

Řada velkých a tlustých podniků se dnes silně uvědomuje, že musí závidět malým a středním firmám jejich flexibilitu. Schopnost reakce na změnu trhu se u malých a středních firem děje takřka ihned.

Než se dáte do štíhlé firmy, musíte o tom být přesvědčení samozřejmě vy, ale především vaši lidé. Bez správných lidí, změnu řízení neuděláte. Pokud nezhubnete, krizi nepřežijete. Pokud nezměníte styl myšlení a vzorce zažitého stylu podnikání a řízení lidí, moc se v tomto tématu neposunete. Hodně štěstí.

Photo by Jennifer Burk on Unsplash

- Reklama -