Král manipulátorů přichází a majitel nic netuší

879

Téměř každý se musel dostat za svůj život do styku s nějakým manipulátorem. Najdeme jich hodně ve firmách, ale i v různých týmech a také bohužel v rodinách. Většina zaměstnanců bohužel váhá jít veřejně s jejich obavami, že někdo takový v jejich okolí je a že se dopouští něčeho, co poškozuje je a také možná i organizaci.

Typické jsou dnes reakce manažerů, které jsou spíše opatrné a odmítavé, když má dojít na nějaké skutečné opatření proti takovému pachateli. Chybí důkaz, těžko se prokazuje takové jednání a často se nad tím mávne rukou, že je to na popud jednoho člověka.

Institut rodinných firem

Nebo od vás možná uslyším, že zas tak důležité téma to není, ale možná se budete divit, že dnešní mnohá ​​pracoviště bohužel podporují manipulátory, protože se zdají být efektivní při provádění úkolů, a to i přes značné náklady, které jejich zneužívání může časem způsobit celkové produktivitě vaší organizace, a především vašim lidem.

„Karel prosadí vše co si zamane…, proč bych si jako majitel měl myslet, že dělá něco špatně?“

„On to s námi myslí dobře, přece by naši firmu nepoškodil.“

„I když mám výhrady k jeho chování, vím že to nakonec s týmem dotáhne.“

„Nejdřív jsme byli parťáci, pak z něj udělali ředitele místo mě, teď se nepotkáváme.“

Fluktuace v jeho týmu je vysoká, ale on hledá takové lidi jako je on, s tahem na branku.“

Jako personální auditor jsem se za svou praxi setkal s různými příklady manipulace a nevhodného chování manažerů a ředitelů. Na první pohled je to celkem normální komentář majitele nebo kolegů, ale když začnete analyzovat dopad na produktivitu, fluktuaci, vnímání firemní kultury, interpersonální vztahy, dopad na komunikaci s klienty a celkový lidský kapitál organizace zjistíte, že:

„Dopad jednání manipulátora může mít fatální dopad na zdraví celé organizace.“

Král manipulátor

Zkušený manipulátor na začátku vztahu neukazuje svou skutečnou sílu. Ve skutečnosti se často prezentuje jako váš spojenec, protože vás potřebuje „zpracovat“, jak já říkám. Nejdříve vás analyzuje, pak si udělá představu o vašem potenciálu pro něj nebo naopak a pak koná. Manipulátor je vysoce kvalifikovaný na to, aby věděl jak na vás a jak s vámi jednat, natož vás zpracovat.

Další článek:  Jak napsat pracovní inzerát? Správně a efektivně?

Většina manipulativních jedinců má společné charakteristické rysy. Příkladem je, že přesně vědí, kdy a jak daleko vás mohou zasáhnout postupným analytickým testováním vašich slabých míst. Přesvědčují vás, abyste se vzdali něčeho a abyste sloužili jejich zájmům. Vše bude nakonec vypadat tak, že je to vaše chyba.

Zpracování se liší od úrovni manipulátora, někdy povrchní zpracování funguje, někdy je třeba pracovat více do hloubky. Je to upřímně pro mě někdy až vzrušující vidět, jakou hru dotyčný rozehrál, a ještě lepší je ho u toho chytit.

Hodně z chování manipulátora se dá identifikovat hned na samotném začátku, protože pokud je člověk na první pohled tvárný, může se domnívat, že jste jednoduchou kořistí. Začíná to obvykle poměrně jednoduše:

„Jsme tým, jste šikovný a nejednou je to o vás a v samotném konci již bez vás.“

Bohužel někdy je již pozdě. V momentě, kdy jste překážkou pro takového člověka, ať už je to ve vaší kompetentnosti, znalosti oboru nebo zkrátka jen proto, že zastáváte pozici, o kterou stojí on, máte zaděláno na problém. Postupně ztrácíte postavení, vliv, klesá vaše důvěryhodnost a časem i vaše sebevědomí, a nakonec to možná i vzdáte a ze společnosti raději odejdete.

Další článek:  Starejte se o své zaměstnance

Protože manipulátor

  • Manipulátoři vytvářejí určité scénáře, neboť skutečně věří, že právě způsob nakládání se situací je jediný možný způsob, protože to znamená, že jsou uspokojovány jejich potřeby, a to je vše, na čem záleží. Ohýbat informace ve svůj prospěch.
  • Nerozumí pojetí hranic. Jsou neúnavní ve snaze o to, co chtějí a mají jen málo pozornosti pro toho, kdo je na cestě jejich jednáním poškozen.
  • Absolutně postrádají pochopení toho, co znamená osobní prostor a identita, neboť se o to nestarají.
  • Jsou přirovnáváni k parazitům, ale dle jejich slov v přirozeném světě je to často přijatelný vztah.
  • Vyhýbají se zodpovědnostem za své vlastní chování a obviňují ostatní, že to způsobili. Není to tak, že manipulativní lidé nerozumí zodpovědnosti, právě naopak.
  • Manipulátoři jsou kořistníci. Parazitují na citlivosti a zejména svědomitosti. Vědí, že mají dobrou šanci zaháknout vás do vztahu, protože jste laskavá nebo pečující osoba, a samozřejmě, protože chcete pomoci.
  • Jsou mistři všech stran, vytvářejí scénáře a dynamiku, které umožňují intriky, soupeření, žárlivost a povzbuzují a podporují disharmonii v týmech. Pracují na všech frontách zároveň.
  • Vždy pamatujte, že to, co člověk říká a dělá, jsou dvě velmi odlišné věci. Pozorujte někoho pozorně a obvykle uvidíte to, co od něj dostanete.
Další článek:  Pozor na růžovou práci. Jednou vaši firmu zlikviduje!

Jak bojovat s manipulátorem

Jsem zastáncem přístupu okamžité konfrontace. Je to často jediný možný způsob, jak odhalit manipulační manévry. O to těžší to je, pokud to probíhá na úrovni nižšího managementu nebo na řadových pozicích, kde váš hlas není příliš slyšet. Znám společnosti, které takové chování ani nedetekují.

Musí přijít možnost diskuze a také musí vzniknout prostor pro přemýšlení a definici toho co je normální standard chování a fair play a co již poškozuje organizaci, kulturu a jak toto chování má celkový dopad na reputaci uvnitř organizace.

V čele silný majitel

Stojíme v kanceláři a řešíme opakovaně to samé. Proč je chování jeho manažera stále vystaveno takové kritice? Proč mu ostatní nevěří a má smysl řešit jeho manipulativní hry na pozadí jeho firmy? Má odpověď je jasná. Dnes manipuluje kolegy, zítra manažery a nakonec majitele.

Pokud je vaše pozice nadřazena manipulátorovi, nejúčinnější věcí je okamžitě zahájit důsledný plán nápravných opatření s využitím takových přístupů a poskytnout konkrétní zpětnou vazbu chování, dokud nepřijmou své nevhodné návyky nebo je neodstraní.

S manipulátorem je to jako šachová partie, vyžaduje to značnou úroveň vnímavosti, intuice, empatie, naslouchání a praxe, aby bylo takové chování správně a včasně detekováno. Vždy to ale vyžaduje silného majitele, který toto jednání zpozoruje a zastaví.

Další zdroje:

- Reklama -