Krize rodinných firem

Tento obsah je určen pouze pro předplatitele

Pro odemknutí tohoto obsahu musíte mít předplatné. Ceník předplatného zde: Předplatné článků
Děkujeme, že rozšiřujete naši komunitu.

Zásadní milníky a následné změny v rodinných firmách jsou spojovány spíše s generační obměnou než s výrazně jiným směřováním v čase jejich života. Většina dnešních pohledů se snaží upozornit na skutečnost, že právě změna vedení způsobená generační obměnou je příčinou progresivity rodinných firem v přístupu k vedení společnosti.

Krize rodinných firem

Dá se hovořit o zásadním a často jediném impulsu jejich intenzivního rozvoje. Zásadní změny v rodinných firmách jsou spíše než na generaci vedení závislé na době trvání existence a na velikosti firmy. V rámci modelu organizačního vývoje, lze identifikovat výběrem pět vývojových fází rodinné firmy:

 • Kreativní fáze rodinné firmy
 • Krize vedení firmy
 • Fáze profesionálního řízení
 • Krizová fáze kontroly, koordinace a spolupráce
 • Fáze krize rodinné firmy
 • .
 • .
 • .

Kreativní fáze rodinné firmy

Tato fáze je charakteristická tvůrčím a inovátorským přístupem majitele. Zakladatel firmy je technicky či podnikatelsky orientovaný a klasickými organizačními a manažerskými praktikami spíše pohrdá a nemá o ně zájem.

Jeho celková energie se soustřeďuje na výrobu nových výrobků a jejich prodej, případně volí nějakou formu marketingu, který zná. Komunikace mezi zaměstnanci je častá a neformální. Fáze je také charakteristická vysokým pracovním nasazením zaměstnanců pracujících za poměrně nízkou mzdu s vidinou budoucích zisků z prodeje nových výrobků nebo služeb na trhu. Kontrola podnikatelských aktivit je zajištěna bezprostřední zpětnou vazbou trhu a manažeři reflektují přání zákazníků.

Bohužel v této fázi se pohybuje největší množství rodinných firem a často tuto etapu nepřekonají i po dobu několika let. Následky jsou pak zjevné, krize může přijít odkudkoli, protože firma je velice zranitelná a lehce manipulovatelná zevnitř i z venku.

Další článek:  Proč se přístup a postoj českých zaměstnanců se zhoršuje?

Izolace a neformální vztahy vedou pak k rychlým změnám firemní kultury a mohou skončit významnou fluktuací, ztrátou trhu nebo i krachem samotným.

Krize vedení rodinné firmy

Je hned po vývoji společnosti přirozeným důsledkem fáze kreativní. Příčinou je rostoucí počet zaměstnanců, kteří již vyžadují formální a standardní přístupy. Specifika rodinných firem se projevují i v rámci krize vedení. Rodinné firmy se musí naučit, jakým způsobem korigovat míru obou hledisek tak, aby neohrozily systém podniku ani systém rodiny.

Jedná se tedy o způsob učení, jak sladit rodinu, rozvoj podnikání a zaměstnance v jeden funkční a manažersky řízený celek.

Krize vedení se v rodinných firmách projevuje zejména potřebou přijetí nových zaměstnanců a profesionálních manažerů. Vzhledem k averzi rodinných firem přijímat nové zaměstnance z nerodinného prostředí, na pozice středního a top managementu, se rodinné a nerodinné podniky vyvíjí v této fázi zcela odlišně.

Z mé praxe si dovolím upozornit na to, že toto je největší problém, se kterým se ve své praxi setkávám. Manažer z venku je vystaven daleko většímu tlaku napříč všemi úrovněmi firmy, než by tomu bylo u firmy nerodinné. Komunikace a veškeré informace o něm jsou sdíleny a otevřeně diskutovány, kritizovány. Důvěra se získává velice dlouho, a ne vždy úspěšně.

Úspěšnost manažera se pak odvíjí od schopnosti měkkých dovedností a naprostou vzájemnou důvěrou v člena rodinné firmy, který ho přijal a za jeho kroky také stojí. Bohužel se také často naráží na neznalost a nekompetentnost rodinných příslušníků a prosazování změn je často obtížné a neúměrně zdlouhavé.

Fáze profesionálního řízení

Dlouhodobá strategie a orientace je jednou ze silných stránek rodinných firem, což představuje podstatnou konkurenční výhodu. Orientace rodinné firmy na udržení společnosti místo na maximalizaci zisku je pro rodinné firmy podniky typická. Úzce souvisí s averzí k riziku a důvěrou.

Další článek:  Jaké lídry, vůdce potřebuje vaše organizace?

Čím důvěrnější prostředí panuje v rodinné firmě, tím dlouhodobější perspektivu rodinná firma má. Důvěra také posiluje vzájemnou kooperaci, vztahy mezi lidmi, snižuje nebezpečí konfliktu, snižuje náklady, usnadňuje efektivní řešení konfliktů, a tím podporuje chod a řízení firmy.

Tato fáze je také pro řadu rodinných firem zcela nepřekonatelná. Někdy je to nedostatečná praxe, někdy postoj, někdy emoce, které způsobují to, že se nedá definovat žádný způsob funkčního profesionálního řízení a opět dochází ke krizi vedení, tedy krok zpět.

Krizová fáze kontroly, koordinace a spolupráce

Pokud se firma přenese přes krizi vedení, postupně přechází do fáze profesionálního řízení. V rámci profesionálního řízení rostou rodinné firmy podstatně pomaleji. U rodinných firem tempo růstu snižuje jednak orientace na lokální trh, dále pak nízká finanční schopnost, nedostatečné strategické plánování, centralizace řízení směrem k rodině, orientace na spokojenost zákazníka atd.

Fáze krize rodinné firmy

Rodinná firma se začíná potýkat s dalšími problémy:

 1. Nekoncepční inovace, které nejsou dobře zmapovány a stávají se nákladné.
 2. Převeliký důraz na pozitivní vztahy se zaměstnanci, které vedou k narušení rovnováhy.
 3. Vysoké investice do zaměstnanců, často i nerovnoměrně a neplánovaně, případně nekoncepčně.
 4. Přílišný důraz na kvalitu, který firmu zatěžuje více než ostatní oblasti.
 5. Vysoká péče o zákazníky, což je samozřejmě správně, ale ne na úkor dalších klíčových oblastí.
 6. Orientace pouze na lokální trhy a preference toho, co je známé ověřené.
 7. Orientace na udržení společnosti a omezení pravidly rodiny.
 8. Nevhodné a neefektivní finanční plánování a investice.
 9. Nízký nárůst zaměstnanců a averze k nerodinným zaměstnancům na středních a vyšších manažerských pozicích.
 10. Averze k riziku, obava z neznámého a nevyzkoušeného, informační izolace a další bolesti rodinných firem.
Další článek:  Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Z praxe rodinných firem

 • Správné direktivní řízení zaměřené na pozitivní vztah se zaměstnanci a jeho rozvoj, vede k vyšší loajalitě, a tím i k vyššímu objemu tržeb z důvodu lepší kvality výstupu práce a produktivity.
 • Celková averze k riziku v rodinných firmách nedovolí realizovat zásadní investice, což vede k nižšímu objemu tržeb.
 • Úzkostlivá orientace na udržení firmy vede k nízkému počtu zaměstnanců, k nízkému objemu tržeb.
 • Pouze rodinné financování, z vlastních omezených zdrojů, vede k nižší expanzi firmy a rozvoji.
 • Upřednostnění rodinného člena na místo profesionála vede k nižšímu počtu zaměstnanců a také brání v profesionálním růstu ostatních zaměstnanců.
 • Důraz na tradici rodinné firmy snižuje počet zaměstnanců a omezuje její růst.

Závěrem

„Ve skutečnosti bylo nejvíce bitev prohráno, protože lidé neznali svých úloh, protože vůdce byl domýšlivý strašpytel, obávající se toho, aby ho nikdo z jeho lidí neoloupil o jeho pošetilou myšlenku. A každá myšlenka, každá idea, dokud je uvězněna v lidském mozku, je pošetilá, neplodná. Je to pouhá hrouda, byť i hrouda, ze které lze vybrousiti drahokamy. Každá lidská myšlenka potřebuje brusu a tím brusem jsou zase jen lidské mozky.“

Nebojme se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříni, v regálech, na pultech, v krámě, protože ten je blízko a vyžene nám z obchodu každého slušnějšího zákazníka, nehledě k tomu, že nám podrývá zdraví.

Baťa

Další zajímavé odkazy:

Služby pro rodinné firmy:

Další zajímavé články na téma rodinných firem:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Od roku 2010 pomáhám podnikatelům, českým firmám i mezinárodním společnostem dostat z týmů ty nejlepší výkony. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Přehled hodnocení článku

Kamil O.
Líba
Najma Luboš

Hodnocení článku (0)

Tento článek zatím nemá žádné recenze.

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních kandidátů, představím si mezeru, která je tu tvořena spíše generace než několik posledních let. Jako...

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin a odchodu zaměstnanců toho moc s tématem fluktuace ve vaší firmě nedokážete. Já ve své...

Dobrý šéf je především dobrý kouč!

Dobří lídři jsou obvykle také dobrými kouči. Vedoucí pracovníci jsou v první linii, když vedou, inspirují a povzbuzují lidi k výkonům a změnám. Efektivním...

Servant leadership. Vůdcovství pro dnešní generace

V rámci přečtení dnes již více než tisíce článků a studií, včetně stovek knih na téma vedení a managmentu můžu s jistotu prohlásit, že...

Skleněný strop – reálná bariéra dnešních manažerek

Navzdory výrazné podpoře diverzity ve firmách a legislativě pro rovné příležitosti žen a mužů je třeba konstatovat, že ženy stále zůstávají v rozhodovacích pozicích...

Krizi překoná pouze podnikatelská odolnost

Důvodem, proč je dnes pojem resilience aktuálním tématem, je skutečnost, že někteří podnikatelé se vzdávají, zatímco jiní navzdory všemu nadále přežívají, zatímco se potýkají...

Jak nakopnout produktivitu vaší firmy?

Vedoucí pracovníci se vždy snaží zvýšit produktivitu zaměstnanců a samozřejmě někteří z nich se snaží zvýšit i tu vlastní. Až příliš často se však tato...

Model SPNNPS. Model vysoce výkonných organizací

Abych úvod trochu vylepšil našel jsem zajímavé přirovnání z knihy Alenka v říši divů, když hledala cestu z oné říše. „Řekla bys mi prosím,...

Jak na adaptační proces? Komplexní plán zaškolení nového zaměstnance

Při nástupu nových zaměstnanců do vašeho podniku nebo organizace je důležité mít vypracovaný komplexní plán jejich nástupu a upozorňuji komplexní. Adaptační plán = co +...

Nemáte odborníky nebo specialisty? Zkuste bodyshopping

Bodyshopping je modelem outsourcingu nebo subdodávek zaměřený původně na IT, ale nyní se přesouvá do dalších oblastí. Bodyshop je tedy na jedné straně poskytovatel...

Manuál na firemní krizi

Máme tu další článek, který by měl podpořit firmy a podniky při zvládnutí firemní krize. Manuál na firemní krizi by měl mít povinně každý...

Řízení firmy v době krize. Podnikatelské jamais vu

Během krize, která probíhá a další je již před námi se manažeři musí bohužel vzdát přesvědčení, že reakce shora dolů zajistí stabilitu. V běžných...

Co hledáte:

Nejnovější články

Elevator pitch. Chcete práci, klienta nebo investici? Prodejte se!

Když chcete prodat někomu svůj nápad, obvykle máte několik...

Nábor zaměstnanců je jako migréna

Nejen u nás, ale prakticky v celém světě se firmy...

Pracujete dlouho? Dejte si pozor

Nová studie došla k závěru, že práce delší než...

Exkluzivní
přístup
k článkům

Vyberte si předplatné

Top články týdne

Fluktuace zaměstnanců. Jak na to?

Zcela upřímně a otevřeně. Bez poznání, hluboké analýzy příčin...

Podnikům vznikají mezery v dovednostech. Co dělat?

Když slyším něco na téma mezery v dovednostech u dnešních...

Být lepší lídr! Jaký styl vedení si vybrat?

Vedení – leadership je nedílnou součástí každé organizace, firmy...

Nudíte se v práci? Nuda do práce patří, ale…

Nuda má sice svou špatnou pověst, ale je opravdu...

LinkedIn provedl tajný test na 20 milionech uživatelích

Posledních pět let probíhal na profesní síti LinkedIn experiment,...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Zásadní milníky a následné změny v rodinných firmách jsou spojovány spíše s generační obměnou než s výrazně jiným směřováním v čase jejich života. Většina dnešních pohledů se snaží upozornit na skutečnost, že právě změna vedení způsobená generační obměnou je příčinou progresivity rodinných firem v...Krize rodinných firem