Pátek, 1 července, 2022

Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

Více než 1/3 zaměstnavatelů čelí a bude čelit v tomto a příštím roce výraznému nedostatku kvalifikací, podle nedávné studie Evropské unie. Statistický úřad má také zajímavá data, a to taková, že míra produktivity je v současné době o 20 % nižší, než se předpokládalo před deseti lety, a to bude mít postupně výrazný dopad na hospodářský růst a nejen to. Je dost pravděpodobné, že Česká republika by mohla postupně zůstat pozadu kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců.

„Firmy si čím dál častěji budou pokládat otázku, zda přijímat další klienty a zakázky, protože ziskovost už je relativně nízká, z důvodu nízké hrubé marže a nákladů na lidské zdroje.“

Nekontrolované lákání obřích firem a jejich subdodavatelů

To, co se na začátku jevilo jako skvělý nápad politických stran skrze nekontrolované lákání obřích automobilních firem a jejich subdodavatelů, se nyní může jevit jako ne zcela vhodný krok. Řemeslo a práce s přidanou hodnotou postupně ustupuje a ve společnosti je pramálo snah toto výrazně měnit.  Snížila se cena lidské práce a práce s přidanou hodnotou je systematicky vytlačována.

„Mohli bychom se stát montovnou, která se navíc začíná prodražovat a až bude drahá dost, bude třeba jí zase přemístit, ale to už bude poněkud pozdě.“

- Reklama -Institut rodinných firem

Zatímco důvody tohoto nedostatku jsou složité, existují zde dvě hlavní síly, jednou je rekordní vysoká míra zaměstnanosti a další je rostoucí poptávka po odborných a technických dovednostech, způsobená velkou poptávkou a snahou o inovace a rozvoj podnikání. Na trhu práce se nejvíce kvalifikovaní a zkušení uchazeči nemají problém uplatnit a dostatečně si vybrat vhodnou kariérní volbu. Proč volit řemeslo nebo technický obor, když je tak trendy pracovat v něčem co udává hlavní společenský, sociální nebo mediální trend.

Další článek:  Generace Millennials přichází na trh práce!

V reakci na to oblast HR nyní čelí novým výzvám, kde všichni soutěží mezi sebou, nabízejí atraktivní balíčky benefitů, přetahují se platy atd. Začíná se propojovat spolupráce marketingu a HR, aby se vše správně cílilo a rezonovalo s vhodnými kandidáty. Spirála náboru začíná mít vysoké otáčky a brzda, včetně řešení je v nedohlednu.

Stárne populace technicky vybavených kandidátů

Dalším rostoucím faktorem je tendence absolventů, kteří zůstávají ve vysokoškolském vzdělání a spíše než získat praxi v oboru, který studovali, preferují dostat se do oborů jiných. Takže mezitím ostatní sektory postupně ztrácí klíčové lidi, stárne populace technicky a řemeslně vybavených kandidátů a dochází k velkému propadu a změnám struktury trhu práce.

HR má postupně nové role, ale ta hlavní je snaha o okamžité budování vztahů s učňovskými a středními, vysokými školami, univerzitami, aktivní propojení se studenty. Zatímco propojení studentů a absolventů je životně důležité pro řešení nedostatku chybějících dovedností v organizaci, tak i téma jejich udržení jde do popředí. Jeden z pěti zaměstnanců opustí své zaměstnání po zkušební době, proto je důležité, aby se kandidáti správně umístili, adaptovali a naplnili svá očekávání a vytvořili od začátku dobrý vztah. Toto vše je sice možné, ale musíte mít lidi.

„Pokud bude růst platů pokračovat, což lze přepokládat, firmy se začnou rozhlížet po levnější pracovní síle jinde v Evropě, anebo zrychlí nahrazení pracovní síly automatizací a robotizací.“

Celkově je jasné, že je třeba vyřešit současný problém s nedostatkem dovedností a je zapotřebí multidisciplinární strategie HR, zapojení státu a dalších. Pokud nezačneme kompexně řešit krizi trhu práce nyní, řada společností bude muset ze svého trhu odejít, a to i takových, které reprezentují tuto zemi na globálních trzích. Mohlo by dojít také k vymření určitých řemesel a k celkovému potlačení pracovních pozic s přidanou hodnotou práce, což by byla ostuda pro tento národ.

Další článek:  Jaké lídry, vůdce potřebuje vaše organizace?

Multidisciplinární strategie HR

Společným jmenovatelem všech těchto strategií, by měla být určitá jednoduchost, srozumitelnost a jasnost.

Volnější smluvní vztahy

Smluvní volnost by měla být co nejširší, aby si zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci mohli dohodnout výhodné podmínky vzájemné spolupráce bez zbytečných omezení zákona. Každý zaměstnavatel chce mít volnost  ve svém rozvoji a každý zaměstnanec si chce plánovat svou kariérní dráhu.

Omezení regulace státu

Regulativní opatření státu prokazatelně způsobují selhávání trhu práce. Díky větší svobodě, bez zásahu státu, bude trh práce svobodnější a také efektivnější. Nová pravidla trhu práce se nakonec vždy stabilizují.

Cena trhu práce

Stát by neměl zasahovat do procesu tvorby cen trhu práce. Zrušení minimální mzdy a tarifní mzdy by došlo zvýšení tlaku konkurence a nastavení pružnějších mzdových podmínek, které přináší dynamiku do pracovního trhu, ale nejen do něj.

Zjednodušení smluv a vztahů

Právní předpisy a normy by měly být psány a konstruovány tak, aby jim každý zaměstnanec rozuměl bez pomoci právníka a orientoval se tak ve svých právech a povinnostech. Transparentnost vztahu povede ke vzájemné důvěře ve vzájemnou vazbu.

Další článek:  NASA hledá astronauty! „Journey to Mars“

Propojení firem a škol

Současný stav na trhu práce, kdy je velké množství volných pracovních míst poukazuje na problémy struktury trhu práce. Státní a systematická podpora vzdělávání s cílením pro potřeby firem, by mohla trhu práce významně a dlouhodobě prospět.

K tématu:

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti,...

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

„Přijímáme nové zaměstnance“ – Hledáme 500 000 zaměstnanců!

Trochu ohrané co? Dělám to taky, občas to zafunguje a občas vůbec. Téhle náborové mantry „Přijímáme nové zaměstnance“ je plný internet. Když jdete na...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Proč roste poptávka po outsourcingu náboru zaměstnanců?

„Ne supra crepidam sutor iudicaret“ teda jednodušeji „Ševče, drž se svého kopyta“, bych zvolal. Každý by měl dělat to, co umí nejlépe, některé věci...

Tady respekt nečekejte, jste ve špatném oboru!

Respekt v zaměstnání Mohu vám s jistotou potvrdit, že nejlepším ukazatelem hodnocení firemní kultury firmy je to, zda se její zaměstnanci cítí být ve své práci...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Nejnovější články

Nestaňte se v kariéře NPC

NPC pro někoho známý pojem, pro někoho, nebojte se,...

Od výplaty k výplatě. Pracující chudoba

V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion...

Pravé vůdcovství versus falešné vůdcovství  

Když jsem přejmenoval rubriku osobní rozvoj na leadership udělal...

Články, předplatné a nadace

Drazí čtenáři, asi jste si všimli, že některé články...

Top články týdne

Proč vás opouští zaměstnanci?

„Zastavte odchody svých lidí jednou pro vždy nebo se...

Krize vás nezabije, ale co určitě je…

Nejdříve vám představím dva nebezpečné kamarády, kterým je třeba...

Seo tipy pro personální marketing v roce 2016

Jak na optimalizované kariérní stránky nebo celou SEO koncepci...

Jak udržet zaměstnance v první linii?

I když se tato zajímavá studie zabývá průzkumem přímé...

Jak generace sledují video obsah?

YouTube má dnes na celém světě více než jednu...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...