Firmy se rvou o lidi a co dělá stát?

1055

Více než 1/3 zaměstnavatelů čelí a bude čelit v tomto a příštím roce výraznému nedostatku kvalifikací, podle nedávné studie Evropské unie. Statistický úřad má také zajímavá data, a to taková, že míra produktivity je v současné době o 20 % nižší, než se předpokládalo před deseti lety, a to bude mít postupně výrazný dopad na hospodářský růst a nejen to. Je dost pravděpodobné, že Česká republika by mohla postupně zůstat pozadu kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců.

„Firmy si čím dál častěji budou pokládat otázku, zda přijímat další klienty a zakázky, protože ziskovost už je relativně nízká, z důvodu nízké hrubé marže a nákladů na lidské zdroje.“

Nekontrolované lákání obřích firem a jejich subdodavatelů

To, co se na začátku jevilo jako skvělý nápad politických stran skrze nekontrolované lákání obřích automobilních firem a jejich subdodavatelů, se nyní může jevit jako ne zcela vhodný krok. Řemeslo a práce s přidanou hodnotou postupně ustupuje a ve společnosti je pramálo snah toto výrazně měnit.  Snížila se cena lidské práce a práce s přidanou hodnotou je systematicky vytlačována.

Institut rodinných firem

„Mohli bychom se stát montovnou, která se navíc začíná prodražovat a až bude drahá dost, bude třeba jí zase přemístit, ale to už bude poněkud pozdě.“

Zatímco důvody tohoto nedostatku jsou složité, existují zde dvě hlavní síly, jednou je rekordní vysoká míra zaměstnanosti a další je rostoucí poptávka po odborných a technických dovednostech, způsobená velkou poptávkou a snahou o inovace a rozvoj podnikání. Na trhu práce se nejvíce kvalifikovaní a zkušení uchazeči nemají problém uplatnit a dostatečně si vybrat vhodnou kariérní volbu. Proč volit řemeslo nebo technický obor, když je tak trendy pracovat v něčem co udává hlavní společenský, sociální nebo mediální trend.

Další článek:  Kam všichni zmizeli? Všude chybí lidé

V reakci na to oblast HR nyní čelí novým výzvám, kde všichni soutěží mezi sebou, nabízejí atraktivní balíčky benefitů, přetahují se platy atd. Začíná se propojovat spolupráce marketingu a HR, aby se vše správně cílilo a rezonovalo s vhodnými kandidáty. Spirála náboru začíná mít vysoké otáčky a brzda, včetně řešení je v nedohlednu.

Stárne populace technicky vybavených kandidátů

Dalším rostoucím faktorem je tendence absolventů, kteří zůstávají ve vysokoškolském vzdělání a spíše než získat praxi v oboru, který studovali, preferují dostat se do oborů jiných. Takže mezitím ostatní sektory postupně ztrácí klíčové lidi, stárne populace technicky a řemeslně vybavených kandidátů a dochází k velkému propadu a změnám struktury trhu práce.

HR má postupně nové role, ale ta hlavní je snaha o okamžité budování vztahů s učňovskými a středními, vysokými školami, univerzitami, aktivní propojení se studenty. Zatímco propojení studentů a absolventů je životně důležité pro řešení nedostatku chybějících dovedností v organizaci, tak i téma jejich udržení jde do popředí. Jeden z pěti zaměstnanců opustí své zaměstnání po zkušební době, proto je důležité, aby se kandidáti správně umístili, adaptovali a naplnili svá očekávání a vytvořili od začátku dobrý vztah. Toto vše je sice možné, ale musíte mít lidi.

„Pokud bude růst platů pokračovat, což lze přepokládat, firmy se začnou rozhlížet po levnější pracovní síle jinde v Evropě, anebo zrychlí nahrazení pracovní síly automatizací a robotizací.“

Celkově je jasné, že je třeba vyřešit současný problém s nedostatkem dovedností a je zapotřebí multidisciplinární strategie HR, zapojení státu a dalších. Pokud nezačneme kompexně řešit krizi trhu práce nyní, řada společností bude muset ze svého trhu odejít, a to i takových, které reprezentují tuto zemi na globálních trzích. Mohlo by dojít také k vymření určitých řemesel a k celkovému potlačení pracovních pozic s přidanou hodnotou práce, což by byla ostuda pro tento národ.

Další článek:  Mladí a nezaměstnaní. Nejvíce zasažená generace Z!

Multidisciplinární strategie HR

Společným jmenovatelem všech těchto strategií, by měla být určitá jednoduchost, srozumitelnost a jasnost.

Volnější smluvní vztahy

Smluvní volnost by měla být co nejširší, aby si zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci mohli dohodnout výhodné podmínky vzájemné spolupráce bez zbytečných omezení zákona. Každý zaměstnavatel chce mít volnost  ve svém rozvoji a každý zaměstnanec si chce plánovat svou kariérní dráhu.

Omezení regulace státu

Regulativní opatření státu prokazatelně způsobují selhávání trhu práce. Díky větší svobodě, bez zásahu státu, bude trh práce svobodnější a také efektivnější. Nová pravidla trhu práce se nakonec vždy stabilizují.

Cena trhu práce

Stát by neměl zasahovat do procesu tvorby cen trhu práce. Zrušení minimální mzdy a tarifní mzdy by došlo zvýšení tlaku konkurence a nastavení pružnějších mzdových podmínek, které přináší dynamiku do pracovního trhu, ale nejen do něj.

Zjednodušení smluv a vztahů

Právní předpisy a normy by měly být psány a konstruovány tak, aby jim každý zaměstnanec rozuměl bez pomoci právníka a orientoval se tak ve svých právech a povinnostech. Transparentnost vztahu povede ke vzájemné důvěře ve vzájemnou vazbu.

Další článek:  Trh práce 4.0.

Propojení firem a škol

Současný stav na trhu práce, kdy je velké množství volných pracovních míst poukazuje na problémy struktury trhu práce. Státní a systematická podpora vzdělávání s cílením pro potřeby firem, by mohla trhu práce významně a dlouhodobě prospět.

K tématu:

- Reklama -