Prvním krokem při přípravě na zvládnutí krize ve firmě je nutné si přiznat a také uznat, že se to může stát kdekoli a kdykoliv a především komukoliv, s ohledem na to, že chybujeme všichni. Aby bylo možné se účinně vypořádat s krizí, měla by být společnost schopná správně reagovat, když taková situace nastane. Připravit se na krizi znamená vybudovat schopnost zaměstnanců a krizového týmu řešit závažné situace takovým způsobem, že je krizový manažer vybaví takovými znalostmi o tom, jak dělat závažná, ale důležitá rozhodnutí, která budou bezpečně řídit organizaci prostřednictvím změny.

Personální tým ve spolupráci s krizovým týmem musí zajistit, aby strategický plán zohledňoval bezpečnost a odpovídající podmínky zaměstnanců. Prostřednictvím spolupráce s dalšími manažery může HR zajistit, aby veškeré krizové řízení a plány změny organizace proběhly správně.

4 kroky v krizovém řízení HR v době krize

Krizový plán

HR manažeři by měli spolupracovat s dalšími klíčovými lidmi, identifikovat zdroje krize, s nimiž se společnost bojuje nebo se chystá. Jakmile jsou zjištěny hrozby, mělo by být provedeno posouzení potřeb, které by určilo zdroje potřebné pro pokračování působení společnosti.

S ohledem na potenciální krizi, by měly být definovány následující plány:

 • plán nouzové reakce společnosti
 • krizový komunikační plán, který popisuje, jak efektivně komunikovat se zaměstnanci, zákazníky, médii a zúčastněnými stranami
 • plán kontinuity podnikání, který obsahuje seznam strategií k překonání narušení podnikání a také IT plán, finanční a nákladový plán

Krizový tým

Tým určený pro řešení krizí je odpovědný za formulování politiky, která bude následovat během krize. Musí zvážit všechny možnosti a vypracovat plány pro mimořádné situace. Měla by se skládat z lidí uvnitř organizace, včetně vedoucího oddělení, vedoucích pracovníků a HR.

Doporučené týmové pozice pro řešení krize

 • Vedoucí týmu – Krizový manažer – definuje strategii, koordinuje činnosti, které budou prováděny během krize.
 • HR manažer – pracuje na řešení lidských otázek způsobených krizí.
 • Finanční ředitel – je odpovědný za finanční prostředky během krize.
 • Výrobní, technický, provozní ředitel –  poskytuje informace o stavu výroby, technické nebo provozní oblasti firmy atd.
 • Právní zástupce – poskytuje právní a odborné poradenství.
 • PR a marketing : zajišťuje interní a externí komunikaci.

Krizová komunikace

Informace musí být během krize účinně sdělovány. Doporučené krizové komunikační kanály zahrnují:

 • intranet společnosti
 • pomoc HR ve formě centra
 • informační linka pro zaměstnance
 • denní aktuální informace a e-mailové aktualizace
  atd.

Obnova firmy

V rámci restrukturalizačních a revitalizačních plánů, je role HR klíčová. Zaměstnanci budou s největší pravděpodobností demoralizovaní a budou potřebovat pomoc. Stres, který je spojen s prožíváním traumatizujícího zážitku, musí být vyřešen okamžitě. Organizace musí nakonec vstát z popelu a cenné zaměstnance, kteří odešli během krize, musí být nahrazeni, což je další klíčová funkce HR.

Závěrem

Role HR je ve finanční krizi důležitá až klíčová, protože na jejím úspěchu nebo selhání závisí celá společnost. Vše se děje v určitých sinusoidách, a proto po dlouhém blahobytu je třeba se připravit i na jiné scénáře.

Další články

Další zdroje wiki

- Reklama -