Pátek, 24 června, 2022

Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází“

Krizové řízení je v době dramatických změn firem a organizací více než potřebné. Nejen každý manažer, ale i každý majitel se tzv. hodí do určité etapy svého podnikání. Také ne každý manažer disponuje dovednostmi pro zvládnutí složitých situací, které se v podnikání tu a tam opakovaně vyskytují.

V jednom z průzkumů manažerů, zaměřených na manažerské řízení v průběhu krize bylo zjištěno, že téměř 70 % manažerů není dostatečně psychicky silných a odolných, aby mohli bezpečně podnikat v období významných krizových změn.

Pár manažerských čísel

 • Téměř 69 % manažerů za posledních 5 let zažilo alespoň jednu firemní krizi – průměrný počet krizí byl tři.
 • Téměř ¾ společností, celých 74 % hledalo externí pomoc, buď během největší krize, nebo po ní.
 • 42 % manažerů bylo po krizi „na lepším místě“ – někteří dokonce hlásí růst příjmů jako přímý důsledek jejich řízení krize.
 • ¼ organizací uznává, že ve své nejzávažnější krizi nekomunikovala účinně.
 • 38 % manažerů zařadilo vnitřní komunikaci jako jednu ze tří hlavních nejzranitelnější míst.
 • 41 % firem, které se dostaly z krize lépe, měly vyčleněný budget na krizové řízení.
 • Firmy které měly připravený krizový plán vyšly z krize lépe než ty firmy, které tak neučinily.

„Krize je produktivní stav. Člověk z ní musí odstranit pouze příchuť katastrofy.“ — Max Frisch

- Reklama -Institut rodinných firem

Krizové manažerské kompetence se sestávají z dovedností a schopností, které přispívají k vynikajícímu výkonu krizových manažerů. Krizový manažer musí být nejen silnou manažerskou osobností, která je schopna vyrovnat se s mentálně a fyzicky náročnou situací, ale musí se s krizovými situacemi umět úspěšně vypořádat.

Kompetence krizového manažera

Dnes máme dle různých HR metodik definováno několik klíčových kompetencí, které krizový manažer nutně potřebuje během krize. Popisujeme je jako kompetence funkční a kompetence osobní. Funkční jsou ty kompetence, díky kterým manažer zvládne různé aspekty řízení organizace a také svou roli v organizaci, včetně odpovědnosti.

Funkční kompetence:

 • schopnost definovat a vytvářet strategie
 • vyhodnotit stanovené cíle
 • ovládat provoz a jeho řízení
 • na závěr mé oblíbené dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů
 • atd.

Osobní kompetence pak spíše souvisí s vnitřními schopnostmi:

 • sebevědomí
 • sebehodnocení
 • duševní a emocionální rovnováha apod.
 • atd.

Nablýskaná zbroj krizového manažera

Co považuji za nejlepší vybavení krizového manažera je tento soubor dovedností, můžeme to souhrnně nazvat jako „Nablýskaná zbroj“, protože je to seznam skutečně dlouhý a člověk s těmito dovednostmi by nemohl být z naší říše, ale spíše z té pohádkové.

 • Skvělé dovednosti ve vedení lidí
 • Dovednosti manažersky řídit
 • Schopnost kontrolovat a pomáhat zaměstnancům
 • Umět rychle vyřešit neočekávané problémy
 • Disponovat odolností vůči dlouhodobému fyzickému a duševnímu úsilí a stresu
 • Schopnost rozpoznat, rozhodnost a odpovědnost
 • Samozřejmě odborná způsobilost a znalost konkrétních problémů
 • Schopnost organizovat a koordinovat úkoly a činnosti členů týmu
 • Umět využívat informace, znalost analytických a databázových systémů
 • Také z právního pohledu, umět využívat znalost zákonů, předpisů a dalších norem
 • Jasné jsou i prezentační a komunikační dovednosti
 • Porozumění informacím a signálům, schopnost dekódovat sdělení
 • Schopnost přijímat zpětnou vazbu
 • Umět řešit nestandardní situace
 • …snad jsem na nic nezapomněl…
Další článek:  Firmy se musí naučit nový fenomén: Krizová připravenost

Další dovednost, tedy spíše inteligence

Pády a sestupy se mohou objevit v mnoha různých podobách a často se vyskytují bez varování. Mnoho velkých organizací vytvořilo speciální pohotovostní plány pro mimořádné události. Ale to, co většina z těchto plánů vynechává a je rozhodujícím faktorem účinného řešení krizí je využití emoční inteligence.

Emoční inteligence

Jako klíčové se mi jeví právě inteligentní řešení emocí. Emocionálně inteligentní krizový manažer zvládne jakoukoli krizi, velkou nebo malou, lépe než někdo bez této inteligence. Emoční inteligence má svých pět oblastí, znalost vlastních emocí, dále jejich zvládání, sebemotivace, vnímavost a umění mezilidských vztahů. Každá z nich může pomoci krizovému manažerovi čelit jakékoli krizi s nižší úrovní stresu, menší emoční reaktivitou a méně nezamýšlenými důsledky.

Sebe porozumění

Krizový manažer je vystaven obrovskému tlaku na své rozhodování. Nutně si uvědomuje své vlastní pocity a své myšlenky na nejrůznější podněty. S vědomým vědomím těchto pocitů si může manažer zvolit, jak s nimi bude zacházet. Jaký zvolí konstruktivní způsob jejich řešení.

Sebeovládání

Také klíčová část emoční inteligence. Bez vlastní sebekontroly bude krizový manažer vydán napospas svých pocitů. Překotné reakce na hrozby mohou způsobit prohloubení krize. Naprostá kontrola sebeovládání se jeví také jako na výsost důležitá ve všech etapách krizového řízení.

Sociální povědomí

Velká část práce krizového manažera je jednání. Jednání s lidmi, kteří mají obavy nebo jsou naštvaní, mají strach, pociťují ztrátu bezpečí. Právě díky empatii skrze jejich obavy je jednotlivec a následně tým ochotnější pomoci s překonám krize.

Umění vztahů

Když udeří krize, je nezbytné řídit mnoho vztahů mezi mnoha lidmi. Do popředí se dere schopnost inspirovat ostatní, zvládat konflikty, podporovat týmovou práci a další kompetence, umět rozpohybovat lidi směrem, kterým si krizový manažer přeje.

Klíčové vlastnosti krizového manažera

„Krize, podle mého názoru, dává lidem šanci znovu vyhodnotit, co udělali špatně. Je to banální myšlenka, ale je to pravda: krize je velmi dobrá.“ — Viktor Babariko

Z jednoho průzkumu krizových manažerů v Polsku byla zjištěna tato zajímavá data. Polští manažeři se domnívají, že v krizi jsou nejdůležitější právě tyto vlastnosti manažera.

 1. Flexibilita v přístupu k problému 65 %
 2. Schopnost řídit lidi 64 %
 3. Kreativita 51 %
 4. Zkušenosti 51 %
 5. Schopnost riskovat 45%
Další článek:  Máte krizi v lidských zdrojích? Řešením je personálně krizový management

Také si myslí, že i přes obtížnou situaci by manažer neměl jednat bezohledně autoritativním způsobem, nemanipulovat a nemilosrdně sledovat cíl. Ve výzkumu, který provedl Copp, uvedlo 75 % dotázaných manažerů, že mezilidské kompetence jsou nejdůležitější při řešení konfliktní situace.

V tomto výzkumu 50 % dotázaných manažerů uvedlo, že nejdůležitějším je umět řešit problémy. V dalším průzkumu bylo zjištěno následující:

 1. 58 % dotázaných manažerů považuje za nejdůležitější zkušenosti,
 2. 60 % znalost ekonomiky řízení podniku,
 3. 40 % znalost nejnovějších trendů v manažerském řízení.

Další témata dotazování pak přinesla tyto zjištění:

 1. 95 % uvedlo řešení problémů a rozhodování,
 2. 85 % zaznamenali mezilidské dovednosti, vytváření sítí a empatie.

Nepřipravený krizový manažer

„Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází…“

68 % polských manažerů není dostatečně psychicky silných a odolných, aby mohli bezpečně podnikat v období významných krizových změn. Pouze 7 % manažerů tvrdilo, že mají velkou sílu a duševní houževnatost vyplývající z předchozí odborné praxe, ze dovedností získaných v minulosti.

Když vezmeme v potaz pravdivost výroků manažerů, dá se tipnout, že ze všech manažerů by mohlo být způsobilých pro výkon pozice krizového manažera možná 5 %?

Omyly krizových manažerů

Každý se můžeme dopouštět chyb a omylů, ovšem pokud se jedná o chyby v krizovém řízení, dopady jsou pak často fatální. Níže výběr těch, které se často opakují.

 • Nedostatek přípravy – neexistuje žádný akční plán pro mimořádné situace, který lze ve většině případů předvídat. Řada kroků je impulzivní, nepředvídatelná, postup je chaotický. Nebo naopak existuje plán, ale rozumí mu pouze krizový manažer sám, někdy záměrně a někdy z neznalosti přípravy.
 • Podřízení se emocím – příliš rychlé rozhodování zaměřené na rychlý účinek a nezohledňující dlouhodobé účinky. Kroky často ohrožují celkovou stabilitu organizace, jsou sice rychlé, ale vesměs nevhodné a nemají pevný a rozumový základ.
 • Hledáme viníka – hledáme viníka místo řešení k překonání krize. Toto se opakuje v průběhu řešení krize a po jejím nezvládnutí.
 • Rutina – naznačuje, že po určité etapě bude akce účinná znovu, ale ve většině případů tomu tak není. Krizový manažer přichází s osvědčeným postupem, ale firma je od firmy rozdílná, má jinou dynamiku, jiné řešení problémů, jinou hloubku problému. Ořezávání a redukce také všude neplatí?
 • Pštrosí syndrom – pokušení omezit kontakt s okolním světem co nejvíce a pokusit se vyčkat na dobu, kdy firma bude z nejhoršího venku. Hodně kroků, ale špatným nebo slepým směrem, někdy záměrně, někdy neznalostí, slabostí apod.
 • Syndrom krále – říkám mu rozhodování bez konzultace. Jedná se o neschopnost týmové práce a schopnosti s kýmkoli pracovat v týmu. Syndrom krále znamená, že já krizový manažer rozhoduji jako jediný nejlépe, poddaní nejsou dostatečně kompetentní.
Další článek:  Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Krize je výzvou pro všechny

Období krize a zpomalení jsou pro firmy jednoznačně obdobím destabilizace. Bohužel kompetence, které jsou užitečné v každodenní práci manažerů a ve stabilních tržních podmínkách mohou být během krize nedostatečné.

V době krize a po ní je bezpochyby vyžadováno, aby byli manažeři odolnější vůči stresu, aby byli schopni provádět rychlá a nestandardní rozhodnutí, často za podmínek nejistoty informací, jakož i schopnost podstupovat nejrůznější rizika.

„Krize nejsou signálem k rezignaci, dokonce ani ne k pasivnímu „přetrpění“, nýbrž výzvou k tvořivé reakci, nabídkou sestoupit hlouběji.“ — Tomáš Halík

Mnoho zkušených manažerů intuitivně vnímá známky nejistoty, někteří se záměrně pokoušejí identifikovat a pokusit se interpretovat první příznaky krize, udržují rezervy nebo si ponechávají v záloze své nápady a řešení.

Není ostudou přiznat, že do každé etapy firmy se hodí jiný typ manažera, který může pomoci firmě z nějaké komplikované etapy. Pokud je vůle majitele někomu takovému svěřit část nebo celek svého řízení, může to znamenat velký posun směrem dopředu.

Volba krizového manažera patří jednoznačně do odborné personální práce. Je dobré vědět koho si k sobě pro řízení firmy vybrat a nechat se odborně tímto procesem provést.

Zpátky k jádru podnikání

Krize vytváří příznivé podmínky pro soustředění se na činnosti, které mají přímý dopad na finanční výkonnost. V praxi to často znamená dominanci úspor a přijímání rozhodnutí, která rychle a jasně snižují náklady na provoz organizace. V takových situacích je zvláště důležité definovat jádro podnikání, tedy takové zdroje, které by neměly být v rámci restrukturalizace sníženy, protože určují budoucnost organizace.

„(O šetření peněz pro těžkou dobu) Cítím se trochu jako moje babička. Ta zažila Velkou hospodářskou krizi a další složitá období. Když si tím jednou projdete, zůstane to s vámi na dlouhý čas. Vlastně si nemyslím, že vás to vůbec opustí. Teď jsem šťastný, ale pořád je tu ten obtěžující pocit, který nezmizí.“ — Elon Musk

Petr Kmošek
Petr Kmošekhttps://www.kmosek.com
Jsem poradce pro rodinné firmy a podniky. Objevuju skrytý potenciál rodinných firem a rodinných podniků. Pomůžu vaší společnosti s řízením lidských zdrojů. Společně objevíme cesty, jak zlepšit výkon zaměstnanců a zlepšit fungování vaší firmy. Provedu vás podnikatelskou krizí a seznámím s postupy, jak jí čelit. Jsem zakladatel Institutu rodinných firem.

Hledáte krizového manažera? Možná už je pozdě…

Nechci si v tématu „hledání krizového manažera“ přihřívat svou polévku, ale řešení je z významného podílu v roli personální. Vše se obvykle nastartuje selháním lidského faktoru...

Proč se tolik neschopných mužů stává manažery?

Pokud chceme zlepšit úroveň kompetencí lidí ve vedoucích pozicích, musíme zlepšit své vlastní kompetence pro jejich posuzování a výběr, zejména pokud se jedná o...

Staňte se odolným manažerem. Manažerská resilience

V dnešní nepředvídatelné době čelí vedoucí pracovníci novým výzvám, obtížným rozhodnutím a měnícím se okolnostem. Abyste úspěšně prošli obdobím nejistoty a dovedli svůj tým...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele na jakýkoli podnět, obvykle stížnost, problém nebo nehodu, ale také se může jednat o porušení...

Nejsou lidi, klesá produktivita, co dělat? Státe poraď si!

Ukážu vám graf, ze kterého vám nebude úplně dobře, ale myslím, že to, co předvádí naše média posledních několik let, vás zase tento můj...

Starý leadership končí. Přichází kvantový leadership

Dovolte mně menší úvod do tohoto tématu a možná i vysvětlení mého přístupu k managementu a leadershipu v mé poradenské praxi obecně. Jak organismy v přírodě...

Přichází rekonstrukce pracovních míst!  

Je třeba rekonstruovat pracovní místa. Musíme nahlížet na zaměstnance jako na soubory dovedností a znalostí a opustit tradiční vnímání pracovního místa jako status idem. Většina...

SMART metoda je mrtvá, teď je tu FAST

Podle nedávného průzkumu si zaměstnanci ve většině organizací stanovují cíle sami pro sebe nebo pro své týmy. Pokud jde o stanovování cílů, většina manažerů...

Vyhoření manažerů? Co stojí za rostoucím trendem?

Téměř dva roky po začátku pandemie je vyhoření na pracovišti u dnešních zaměstnanců historicky nejvyšší. Podle nedávného výzkumu společností Gallup a MetLife se však...

Nejnovější články

Současná toxická politická kultura

Když jsem poprvé zaregistroval to, jakým způsobem se některá...

Stav globálního pracoviště 2022

V rámci zprávy o stavu globálního pracoviště nám společnost...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Top články týdne

Nové manažerské role v post-pandemickém světě práce

Efektivní manažerské vedení v tomto novém světě vyžaduje nové...

Body shaming v práci. Šikana kvůli vzhledu

Body shaming – pojem, který znamená to, že jsou...

Vyšetřování na pracovišti? Když je firma detektiv

Vyšetřování ve firmě může být vyžadováno v reakci zaměstnavatele...

Došla vám motivace? Teď nemůžete odejít…

Musím vám ukázat další objev na poli tvorby seriálů...

Top články

Generace X Y Z. Rozumíte generacím? Čím a jak je oslovit?

Připravil jsem pro vás náhled nad generacemi X Y...

Co takhle založit si personální agenturu?

Personální agentura je po obchodní stránce celkem bez překážek,...

10 vlastností, které musí mít dobrý manažer nebo šéf

Skvělé manažerské řízení je nezbytné pro fungování vaší společnosti,...

KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu...

Máte strach nebo cítíte úzkost z práce

Vlastní vypořádání se s úzkostí a strachem v práci...
Krizový manažer „Chrabrý rytíř v nablýskané zbroji nepřichází"Krizové řízení je v době dramatických změn firem a organizací více než potřebné. Nejen každý manažer, ale i každý majitel se tzv. hodí do určité etapy svého podnikání. Také ne každý manažer disponuje dovednostmi pro zvládnutí složitých situací, které se v podnikání tu a tam...