Emoční inteligence

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit

si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp.,

Jsou velmi významné v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují na vysoké úrovni.

Cílem kurzu:

Abychom dokázali pochopit své emoce, je potřeba nad nimi přemýšlet a zjišťovat, proč tu jsou a odkud pocházejí. Emoce vždy slouží nějakému účelu, jsou reakcí na naše životní zkušenosti a z nich také vycházejí.

Klíčové je tedy umět své emoce pochopit a využít jich pro svůj prospěch.

Obsah kurzu:

  • Rozvoj oblastí v rámci kurzu:
  • sebeuvědomění – schopnost přesně vnímat své vlastní momentální emoce a pohnutky v dané situaci,
  • sebeovládání – schopnost používat své uvědomování emocí tak, abychom zůstali přizpůsobiví a řídili své chování pozitivně,
  • sociální uvědomění – schopnost přesně rozpoznat emoce jiných lidí a pochopit, co se s nimi skutečně děje,
  • řízení vztahů – tato schopnost zaručuje jasnou komunikaci a účinné zvládání problémů.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Také informuji o nových kurzech a workshopech: Odebírejte zde