Firemní kultura

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá rozvoj firemní kultury.

Kurz je určen:

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá rozvoj firemní kultury.

Co je cílem kurzu:

Ujasnění významu firemní kultury v moderní pracovní realitě, vymezení rolí všech úrovní zaměstnanců v kontextu firemní kultury a pochopení možností pozitivního ovlivňování firemní kultury v souvislostech.

Obsah kurzu:

Charakteristika jednotlivých typů a forem firemní kultury

• diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností

• jak firemní kultura ovlivňuje život firmy a do kterých oblastí zasahuje

• role zaměstnanců v kontextu firemní kultury

• jak pracovat s firemní kulturou, jak ji budovat, udržovat, ovlivňovat nebo měnit

• firemní kultura jako konkurenční nástroj

• bariéry rozvoje firemní kultury

• konkrétní příklady různých firemních kultur a diskuze o nich.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.