Firemní kultura, její transformace a rozvoj

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá rozvoj firemní kultury.

Firemní kultura, její transformace a rozvoj

Kurz je určen:

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá rozvoj firemní kultury.

Co je cílem kurzu:

Ujasnění významu firemní kultury v moderní pracovní realitě, vymezení rolí všech úrovní zaměstnanců v kontextu firemní kultury a pochopení možností pozitivního ovlivňování firemní kultury v souvislostech.

Obsah kurzu:

Charakteristika jednotlivých typů a forem firemní kultury

  • • diskuze účastníků, výměna názorů a zkušeností
  • • jak firemní kultura ovlivňuje život firmy a do kterých oblastí zasahuje
  • • role zaměstnanců v kontextu firemní kultury
  • • jak pracovat s firemní kulturou, jak ji budovat, udržovat, ovlivňovat nebo měnit
  • • firemní kultura jako konkurenční nástroj
  • • bariéry rozvoje firemní kultury
  • • konkrétní příklady různých firemních kultur a diskuze o nich.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.