Prezentační dovednosti

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp.,

Cílem kurzu:

Pokud bude uchazeč kurzu dobře ovládat umění prezentace, tak bude při prezentacích svých projektů působit profesionálně, díky čemuž na něj budou posluchači a především hodnotící lépe nahlížet.

Také se ostatním vryje do paměti jako schopný člověk, což pozvedne i jeho sebevědomí.

Schopnost sebeprezentace se absolventům kurzu bude velmi hodit i při vstupu na pracovní trh, tedy při přijímacích pohovorech do zaměstnání.

Obsah kurzu:

  • Sebeprezentace je schopnost „umět se prodat“. Úzce souvisí s empatií, důvěryhodností, sebevědomím
  • a celkově s emoční inteligencí. Účelem sebeprezentace je zanechat dobrý dojem a také představit sebe a své schopnosti reálně, ale i přitažlivě a sebevědomě, a tak vzbudit zájem o svou osobu u ostatních lidí. Toto vše vám nabídne náš kurz.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.