Řešení problémů a konfliktů

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp..

Cílem kurzu:

Problém je sporná, nerozřešená otázka nebo nesnadný úkol. K řešení problémů vedou následující kroky: definování problému, analýza problému, produkce různých alternativ problému, hodnocení a výběr té nejvhodnější alternativy, implementace rozhodnutí a sledování a hodnocení. Je tedy potřeba vidět problémy v souvislostech, rozpoznat jejich příčiny, určit řešení a ověřit si, zda řešení bylo správné.

Obsah kurzu:

S problémy a konflikty se zaměstnanci setkávájí téměř denně již během studia a prvních pracovních zkušeností, proto je dobré, aby se je naučit řešit konstruktivně tak, aby jemu i jeho okolí přinášely co nejméně starostí. Tato schopnost je velmi ceněná v jakémkoliv zaměstnání.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Také informuji o nových kurzech a workshopech: Odebírejte zde