Řídící a vůdčí schopnosti

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen:

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp.,

Cílem kurzu:

„Řídící schopnosti přinášejí fungující procesy, jednoduché struktury a konkrétní cíle, zajišťují řád, pravidla a jejich kontrolu.“ Řídící schopnosti jsou například vytváření nových strategií, schopností činit rozhodnutí, řídit zdroje, projekty, prosazovat změny, předvídat, delegovat, vést efektivně porady a schůzky atp.

Obsah kurzu:

Většinu vedoucích a řídících schopností si absolventi kurzu osvojí jedině praxí. Určitou šancí je vypracovávání týmových projektů v rámci kurzu. U nich je však problematické, že se musí všichni členové dohodnout, že chtějí své projekty vypracovávat profesionálně a podle toho si také rozdělit role. Výše byly popsány schopnosti, které by si abolsvent kurzu mohl v rámci zpracovávání projektů osvojit, pokud najde skupinu podobně motivovaných lidí, nebo kterou se mu pro tento způsob práce podaří nadchnout.

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Také informuji o nových kurzech a workshopech: Odebírejte zde