Schopnost vést sám sebe

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp.,

Cílem kurzu:

Jak jste si již mohli všimnout z obsahu našich předchozích kurzů, všechny soft skills se více či méně propojují a navzájem spolu souvisí. Měkké dovednosti jsou o poznání sebe sama a využití svého potenciálu a chuti na sobě dále pracovat a o tom je i tenot kurz.

Obsah kurzu:

Je na rozhodnutí každého, jak na sobě bude pracovat, nebo zda na sobě vůbec bude pracovat. Absolventi kurzů, kteří se rozhodnou zdokonalovat v soft skills, ale i v jiných činnostech často narazí na nedostatek sebedisciplíny, motivace, příliš stresu atp. Snaha vyrovnat se s těmito problémy a snažit se zlepšit své schopnosti jim přinese velkou konkurenční výhodu v budoucím a současném zaměstnání, ale i mnoho jiných výhod. Budou schopni rozplánovat si svůj čas, půjdou za svými cíli a navenek budou působit jako sebevědomé a schopné osoby.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.

Odebírejte zdarma můj email newsletter a již vám neuteče žádná novinka z oboru HR, personálního marketingu nebo personalistiky. Také informuji o nových kurzech a workshopech: Odebírejte zde