Time management pro efektivní řízení sebe a ostatních

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills.

Kurz je určen všem, kteří se chtějí zdokonalovat v oblasti soft skills. Chcete rozvinout dovednosti, které vám pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, rozšířit si své komunikační a prezentační schopnosti, týmovou spolupráce, zvládání konfliktů atp.

Cílem kurzu:

Time management je efektivní řízení svého času. Mnohdy se nám může zdát, že někteří lidé mají více času než ostatní. Takoví lidé si dokážou dobře organizovat a řídit svůj čas. Naučit se plánovat efektivně svůj čas by mělo patřit k prvním měkkým technikám, které si člověk začne osvojovat. Protože když si zvládne dobře rozvrhnout svůj den a využívat skrytých a často zbytečně vyplýtvaných časových rezerv, získá více času na rozvoj dalších dovedností.

Obsah kurzu:

Dokázat si efektivně zorganizovat čas v zaměstnání a volný čas vám přinese následující výhody: méně času stráveného nad neefektivním řešením problémů a úkolů a možnost věnovat se dalším důležitým věcem, činnostem v profesním a osobním životě.

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.