Výběr a nábor zaměstnanců efektivně a rychle

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá získávání a výběr zaměstnanců.

Kurz je určen:

Personalistům, personálním manažerům a všem, do jejichž práce spadá nebo které zajímá získávání a výběr zaměstnanců.

Výběr a nábor zaměstnanců efektivně a rychle

Účastníci se naučí připravit celý systém výběrového řízení, vést strukturované pohovory, získávat potřebné informace a správně je vyhodnocovat. vhodnost uchazeče. Součástí tématu je i adaptační proces, jeho nastavení a praktická realizace a přínosy. Zavedení nebo zlepšení tohoto procesu tak, aby noví zaměstnanci byli schopni co nejdříve podávat očekávaný pracovní výkon.

Obsah kurzu:

Plánování lidských zdrojů

 • definice pracovního místa a volba vhodného způsobu obsazení
 • sestavení kriterií pro výběr
 • základy typologie
 • příprava strukturovaného pohovoru
 • typy a příklady otázek
 • principy vedení pohovoru
 • řeč těla
 • hodnocení kandidátů
 • používání testů při výběru
 • adaptační proces a jeho přínos
 • sdílení firemních hodnot
 • poskytování vedení a podpory

Máte zájem o kurz? Poptejte vaši cenu.